مزایای پرداخت حق بیمه در دو کارگاه چیست؟

سوالی که مطرح می شود این است که مزایای پرداخت حق بیمه در دو کارگاه چیست؟ آیا ضرورتی دارد که در هر دو کارگاه حق بیمه پرداخت نماید یا…

بیشتر بخوانید

خدمات غیر حضوری سازمان تامین اجتماعی – بخش سوم

پرداخت بیمه بیکاری، ثبت غیر حضوری درخواست کفالت و بازرسی و کمک هزینه مراسم ترحیم از جمله خدمات جدیدی است که به صوت غیر حضوری…

بیشتر بخوانید

خدمات غیر حضوری سازمان تامین اجتماعی – بخش دوم

و اما در هفته پنجم از اجرای طرح 3070 یا همان دوشنبه های دیجیتالی اظهار داشت امروز نهمین خدمت جدید غیر حضوری سازمان تامین اجتماعی…

بیشتر بخوانید

خدمات غیر حضوری سازمان تامین اجتماعی – بخش اول

خدمات غیر حضوری سازمان تامین اجتماعی – بخش اول: رشد جمعیت و افزایش مراجعات مردم جهت دریافت خدمات و یا

بیشتر بخوانید

کارگاه خانوادگی چیست؟

کارگاه خانوادگی چیست؟ اگر در این کارگاه فقط خویشاوندان درجه یک از طبقه اول (پدر، مادر، همسر و فرزندان کارفرما) مشغول بکار باشند، آن کارگاه خانوادگی اطلاق میشود و اگر…

بیشتر بخوانید

اعتراض به بدهی سازمان تامین اجتماعی

اعتراض به بدهی سازمان تامین اجتماعی : در صورتی که کارفرما به میزان حق‌بیمه و خسارات تاخیر تعیین شده از طرف سازمان معترض باشد می‌تواند ظرف سی روز از تاریخ…

بیشتر بخوانید

حق بیمه چیست و نحوه پرداخت آن چگونه است؟

حق بیمه چیست و نحوه پرداخت آن چگونه است؟
از جمله مزایای قابل ارائه می توان به حمایت هایی که در زمان بیکاری، بیماری، بارداری، حادثه، فوت، بازنشستگی و یا کمک هایی از قبیل وسایل کمک پزشکی که به منظور اعاده سلامت یا برای جبران نقص جسمانی یا تقویت یکی از حواس به کار‌می‌روند و یا کمک ازدواج و سایر موارد دیگر که شامل حال افرادی میشود که حق بیمه خود را به طور منظم به سازمان تامین اجتماعی پرداخت میشود اشاره نمود. این مزایا علاوه بر….

بیشتر بخوانید

دریافت دو حقوق بازنشستگی

دریافت دو حقوق بازنشستگی:…..در وافع شما یک حقوق را به عنوان بازنشسته از سازمان دریافت می نمائید و یک حقوق نیز تحت عنوان بازمانده (دریافتی از بابت همسر فوت شده)……

بیشتر بخوانید

همه چیز در خصوص بازنشستگی

همه چیز در خصوص بازنشستگی:در این مبحث به موضوع بازنشستگی واجدین شرایط طبق قانون تامین اجتماعی می پردازیم.بموجب بند 15 ماده 2 قانون تامین اجتماعی، بازنشستگی عبارتست از عدم اشتغال بیمه شده به کار به سبب رسیدن به سن بازنشستگی مقرر در قانون….

بیشتر بخوانید