تایم استراحت نهار

0

در کارگاهی ساعات کاری ۸صبح تا ۵بعد ظهر میباشد که یک ربع وقت صبحانه و یک ساعت تایم استراحت ناهار و یک رب هم وقت استراحت بعد ظهر بوده عایا کار فرما میتواند با توجه ب نارضایتی اکثر کارگران ساعت کاری را از ۷صبح تا ۴ بعد ظهر و تایم استراحت نهار را ۴۵ دقیقه و تایم استراحت بهد ظهر را حذف کند؟؟؟

1400-05-12
1
-10

سلام بله
در قانون صراحتا صرفا زمانی که کارگر وقت خود را در اختیار کارفرما قرار میدهد به میزان هفت ساعت و بیست دقیقه ساعت کار وی محاسبه میگردد
البته در صورتی که مدت زیادی این تایم استراحت بصورت عرف کارگاه جزو ساعت کار محاسبه میشده است کارفرما حق حذف یکجانبه آن را ندارد و از حقوق قانونی کارگران میباشد.

دکمه بازگشت به بالا