سلام.آیا57درصدبه کارمندان قراردادخریدخدمت تعلق می گیره؟

0
1401-07-25
2
0

سلام در صورت عدم وجود ایین نامه استخدامی خاص موضوع ماده 188 قانون کار بله

0

سلام در صورت عدم وجود ایین نامه استخدامی خاص موضوع ماده 188 قانون کار بله

دکمه بازگشت به بالا