صلاحیت محلی

0

سلام
آیا مرجع رسیدگی در صورتیکه صلاحیت محلی نداشته باشد می‌تواند رسیدگی ماهوی داشته باشد؟

1400-05-12
1
0

سلام در صورت ایراد خوانده به این موضوع طبق ماده 78 آ.د.ک خیر اجازه ندارد

دکمه بازگشت به بالا