قرارداد کار ندارم

1

سلام اول سال کارفرما 4 تا قرارداد 3 ماهه با من نوشته اما من نسخه ای ازش ندارم بیمه هم نشدم چطوری میتونم حق و حقوق خودم رو بگیرم؟ آیا میتونم اداره کار  ثابت کنم اونجا کار میکردم؟

1398-12-25
1
0

سلام

با توجه به اینکه شما قرارداد خود را در دسترس ندارید در صورت شکایت تنها میتوانید به یکی از شکلهای زیر ادعای خود را اثبات کنید:

1- اقرار کارفرما

2- اسناد و امارات (منظور از امارات نشانه هایی از ارتباط شما با کارگاه مثل فاکتور – واریز به حساب و …)

3- شهادت شهود تحت شرایطی که هیات رسیدگی کننده  و بازرس کار آن را بپذیرند.

دکمه بازگشت به بالا
09352146233
تماس مستقیم مشاوره تخصصی