ماده 24 قانون کار در خصوص پرداخت مزایا به کارگر چیست؟

0

تفسیر ماده 24 قانون کار را میخواهم بدانم ، آیا صرفاً پرداخت حقوق پایه به کارگر بعد از یک سال کفایت می کند یا حقوق پایه و سایر مزایای مندرج در قرار داد باید لحاظ شود؟ مزایای مختلفی مثل حق جذب و … جز پرداختی این ماده قرار می گیرند یا صرفاً مبلغ حقوق پایه که وزارت کار اعلام کرده ملاک عمل است؟

1398-12-25
1
-2

سلام همانطور که در ماده 24 قانون کار آمده است کارفرما مکلف به پرداخت یک ماه پایه حقوق به ازای هر یکسال کارکرد است که بعدا در قانون رفع مانع تولید آمده است که کارگر با هر سابقه ای مشمول دریافت حق سنوات میگردد.

منظور از مزد پایه طبق ماده 36 قانون کار کلیه وجوه قابت دریافتی به تبع شغل غیر از مزد پایه میباشد که دادنامه ای در این خصوص نیز دیوان عدالت اداری صادر کرده است.

برای کسب اطلاعات دقیق تر این پست را مشاهده بفرمایید.

دکمه بازگشت به بالا
09352146233
تماس مستقیم مشاوره تخصصی