محاسبه سنوات

0

با سلام و احترام 

در کارگاه هایی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل هستند پرداخت سنوات براساس مزد مبنا محاسبه می شود؟ 

با توجه به اینکه رای وزارت کار نیز بر همین اساس صادر گردیده آیا در دیوان عدالت میتوان سنوات را براساس حقوق و مزایا حکم گرفت؟ ایا حکم وحدت رویه در دیوان وجود دارد؟

1400-05-07
1
0

سلام بر اساس اخرین آرای دیوان عدالت ادرای که در وبسایت هم منتشر شد

186 و 210 و 3328

سنوات در کارگاه های دارای طبقه بندی بر اساس مزد مبنا پرداخت خواهد شد

دکمه بازگشت به بالا
09352146233
تماس مستقیم مشاوره تخصصی