موارد عمده شکایت ازسازمان تامين اجتماعي بدین شرح است:

دکمه بازگشت به بالا