هیئت وزیران در جلسه 20/11/1398 به پیشنهاد شماره 79263 مورخ 27/4/1397 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد تبصره (1) ماده (7) قانون کار -مصوب 1369- تصویب کرد:

دکمه بازگشت به بالا