سلام

تسویه حساب سال 98 چقدر؟

در روزهای پایانی سال معمولا یکی از دغذغه های اصلی میزان قانونی تسویه حساب کارگران در سالی که گذشت میباشد.

حداقل مزد کارگر چقدر است تسویه حساب سال 98

لذا فرم زیر به صورت آنلاین در لحظه میزان تسویه عیدی و پاداش و سنوات و مرخصی که مرسوم شده است در پایان هر سال به کارگر پرداخت میشود (درست و غلط آن مورد بحث نیست) را حساب کرده و به اطلاع شما میرساند.

با این فرم بصورت رایگان از میزان حق قانونی کارگر به نسبت کارکردی که در سالی که گذشت داشته است آگاهی پیدا کنید.