حق شبکاری چقدر است؟

یکی از سوالات اصلی کارگران و کارفرمایان و از دغدغه های اصل هر دو قشر میزان صحیح و قانونی حق شبکاری یا به عبارتی صحیح تر فوق العاده شبکاری است.
حداقل مزد کارگر چقدر است

چگونه این تعارض حل میشود؟

برای جلوگیری از ایجاد اینگونه تعارضات که سنگ بنای اختلاف بین کارگر و کارفرما میباشد و میتواند بقایای مشهود و نامشهود جبران ناپذیری در عملکرد و بهره وری نهایی کارگاه داشته باشد بهتر است کمی از منظر قانونی به این موضوع نگاه کنیم.

مواد قانونی پشتیبان فوق العاده شبکاری

نگاه قانون به مبحث شبکاری نگاهی صریح , شفاف و واضح بوده است . صرف نظر از برداشت های شخصی طرفین و گاها اشتباه و به نفع خود بهتر است نگاهی به مواد قانونی این حوزه بیاندازیم تا بدانیم نگاه قانون کار به این مساله چگونه است؟

شبکاری

نگاه کلی

حق شبکاری چقدر است؟ 1

سازمان بین المللی کار ILO

در مقاوله نامه شماره 182 سازمان بین المللی کار (ilo) كار تحت شرايط بسيار مشكل از قبيل كار براي ساعات طولاني يا در خلال شب يا كار در جايي كه كودك به نحو غير متعارفي محدود به كارگاه كارفرماست ممنوع اعلام شده است که این از اهمیت موضوع شبکاری میباشد.

سیر مراحل تصویب قانون کار

آیین دادرسی کار

در آیین دادرسی کار بصورت مستقیم اشاره ای به مبحث شبکاری نشده است لیکن در مواد 4 و بند 11 ماده 1 این آیین نامه مراجع حل اختلاف کار را موظف به رسیدگی طبق قوانین و مقررات واصول حقوقی دانسته است و این اصول حقوقی همان مواد قانونی قانون کار و آیین نامه ها و دستورالعمل های صادره در این خصوص میباشد و همانطور که مشخص است در زمان اختلاف بین کارگر و کارفرما ملاک عمل قرار میگیرد.

حق شبکاری چقدر است؟ 2

قانون کار

در قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب بیست و نهم آبان هزار و سیصد  وشصت و نه مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در مواد مختلف  از جمله مواد 51  و 52 و 53 و 56 و 58 و 61 بصورت مستقیم و غیر مستقیم به موضوع ساعت کار و شبکاری پرداخته شده است. در این مواد که ملاک عمل مراجع حل اختلاف(موضوع ماده 164 قانون کار) نیز میباشد این موضوع مشخص شده است.

نگاه موردی

کار شب

ماده 53 قانون کار

کار روز کارهایی است که زمان انجام آن از ساعت 6 بامداد تا 22 میباشد و کار شب کارهایی است که زمان انجام آن بین 22 تا 6 بامداد قرار دارد.

ماده 58 قانون کار

برای هر ساعت کار در شب تنها به کارگران غیر نوبتی 35 درصد اضافه بر مزد ساعت کار عادی (ساعت کار در روز) تعلق میگیرد.

حق شبکاری چقدر است؟ 3
حق شبکاری چقدر است؟ 4

ماده 61 قانون کار

ارجاع کار اضافی به کارگرانی که کار شبانه یا کارهای خطرناک و سخت و زیان آور (موضوع تبصره ماده 52 قانون کار) انجام میدهند ممنوع است.

بالاخره میزان مزد شب کاری (من/کارگر من) در ماه چقدر است؟

ریال؟!
0
ریال؟!
0
ریال؟!
0
حق شبکاری چقدر است؟ 5