جستجو کردن
دسته‌بندی‌ها

حوادث ناشی از کار کارگران: حادثه ناشی از کار عبارت است از اتفاقی که در حین انجام فعل (کار) به وجود آید و با صدمات یا تبعات شغلی جبران پذیر یا غیر جبران پذیر همراه باشد.

در صورت رخ دادن حوادث ناشی از کار وظیفه کارفرما چه می باشد؟

اولا) مستند به ماده 65 قانون تامین اجتماعی در صورت رخ دادن حوادث ناشی از کار کارفرما مکلف است اقدامات اولیه را برای جلوگیری از از تشدید وضع حادثه دیده انجام داده و مراتب را ظرف سه روز کاری کتبا به اطلاع سازمان تامین اجتماعی برساند لازم به ذکر است در صورتی که کارفرما بابت اقدامات اولیه مذکور متحمل هزینه ای شده باشد سازمان خدمات درمانی هزینه های مربوط را خواهد پرداخت.

دوما) مستند به ماده 95 قانون کار کارفرما یا مسئولان واحد های موضوع ماده 85 قانون کار موظفند کلیه حوادث ناشی از کار را در دفتر ویژه ای که فرم آن از طریق وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی اعلام میگردد ثبت و مراتب را به صورت کتبی به اطلاع اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی محل رسانده.

طریقه درخواست بررسی حوادث ناشی از کار توسط کارگر یا فرد حادثه دیده چگونه است؟

الف)مراجعه حادثه دیده و یا اولیای دم به مراجع قضایی انتظامی برای طرح شکوائیه یا دادخواست

ب) مراجعه حادثه دیده یا اولیای دم به کلانتری جهت تشکیل پرونده و اخذ نظریه از ادارات تعاون کار و امور اجتماعی و پزشکی قانونی

ج) مراجعه حادثه دیده به واحد بازرسی کار اداره تعاون کار و امور اجتماعی استان یا اداره شهرستان و ارائه نامه کلانتری جهت مطالعه پرونده و بررسی صحنه حادثه و ثبت اظهارات شهود به منظور تهیه گزارش حادثه توسط بازرسان کار

چ) تحویل گزارش حادثه از سوی اداره کل کار و امور اجتماعی استان یا اداره شهرستان به کلانتری، به منظور ارجاع به مرجع قضایی برای ابلاغ نظریه بازرس کار به اصحاب پرونده وصدور رای.

 حوادث ناشی از کار کارگران
و به منظور درک بهترخواننده از مطالب صدرالاشاره یک نمونه از مصداق بارز حادثه ناشی از کار در ذیل اشاره گردیده است:

کارگری با ساعات کار قانونی مندرج در قانون کار حسب توافق به عمل آمده با کارفرمای خود برای انجام وظایف محوله چند روز به ماموریت اعزام شده است . که در مراجعت از ماموریت به دلیل حادثه و تصادف ناشی از وسیله نقلیه دچار نقص عضو گردیده است :

این حادثه را می توان از مصادیق حادثه ناشی از کار به حساب آورد چرا که حوادث ناشی از کار حوادثی است که در حین انجام وظیفه منظور از حین انجام وظیفه تمام اوقاتی است که بیمه شده در کارگاه یا موسسات وابسته یا ساختمانها و محوطه آن اتفاق می افتد و نیز مواردی که کارگر به دستور کارفرما در خارج از محوطه کارگاه عهده دار انجام ماموریتی بوده و در این رابطه دچار حادثه شود این حادثه از نوع حادثه ناشی از کار محسوب می گردد و نیز اوقات مراجعه به درمانگاه و یا بیمارستان و نیز اوقات رفت و برگشت بیمه شده از منزل به کارگاه جزء اوقات انجام وظیفه خواهد بود مشروط بر اینکه در زمان عادی رفت و برگشت به کارگاه اتفاق افتاده باشد

صفحه اصلی

حوادث ناشی از کار کارگران

جستجو کردن

مشاوره رایگان با وکیل اداره کار

برای رزرو مشاوره رایگان با وکلای کارتامین فرم زیر را تکمیل کنید. همکاران ما در سریعترین زمان ممکن با شما تماس خواهند گرفت.