جستجو کردن
دسته‌بندی‌ها

قراردادهای کار حوزه صنعت و کارخانجات (ویژه سال ۱۴۰۳)​

قرارداد کار حوزه صنعت و کارخانجات 1

قرارداد کار اپراتور دستگاه چاپ

RIAL 890,000
قرارداد کار حوزه صنعت و کارخانجات 2

قرارداد کار سرپرست کارگاه

RIAL 890,000
قرارداد کار حوزه صنعت و کارخانجات 3

قرارداد کار سرویس کار

RIAL 990,000
قرارداد کار حوزه صنعت و کارخانجات 4

قرارداد کار طراح و گرافیست

RIAL 890,000
کارشناس فنی

قرارداد کار اپراتور خط تولید

RIAL 890,000
جستجو کردن