جستجو کردن
دسته‌بندی‌ها

درمحاسبه حقوق قانونی کارگران مشمول قانون کار که گاها به سبب تفسیر به رای های دو طرف کارگر و کارفرما به نفع خود سردر گمی ها و ابهاماتی را بوجود آورده است که این بیشتر به خاطر ابهام طرفین در درک منظور قانونی قانون گذار از تعاریف قانونی مندرج در قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 69 بوجود می آید.

از آنجا که در شرایط کار مختلف , سابقه کار متفاوت , تاهل یا تجرد, ساعت کاری و … میزان مزد دریافتی حسب قانون متفاوت خواهد بود لذا چاره ای جز بالا بردن سطح اطلاعات وجود ندارد. در اینجا تیم کارشناسی وبسایت کار – تامین بصورت آنلاین با استفاده از فرمول های محاسباتی قانون کار جداولی را تهیه نموده است که بصورت آنلاین , در لحظه و رایگان بتوانید از حق و حقوق قانونی (خود/کارگر خودتان) اطلاع یافته و امید است که این امر موجب کاهش ابهامات طرفین بشود.

قطع نظر از شرایط اقتصادی کار خصوصا در برخی از مناطق کشور که مشکلات عدیده ای گریبانگیر کارفرمایان میباشد. این جداول صرفا مبالغ منطبق با قانون را به شما اطلاع رسانی میکند.

باکلیک روی هر یک از تصاویر ذیل به صفحه محاسبات آن وارد شده و با وارد کردن میزان مزد خود ماشین محاسبه (آنلاین) سایت عدد صحیح منطبق با شرایط کار شما را نمایش خوهد داد.

جستجو کردن