جستجو کردن
دسته‌بندی‌ها

من سخت کار میکنم!!!!

محاسبه حداقل مزد و حقوق قانونی کارگر 1

حتی تا

ساعت در هفته
0

اما یه حسی به من میگه که:

محاسبه حداقل مزد و حقوق قانونی کارگر 2

مزدی را که باید, دریافت نمیکنم!!!!؟                                   محاسبه حداقل مزد و حقوق قانونی کارگر 3

شاید دریافتی شما کمتر از میزان قانونی است !!!!
شاید تا 60 درصد از مزد واقعی 60%

من کارفرما هستم!

محاسبه حداقل مزد و حقوق قانونی کارگر 4

در حد توانم  مزد میپردازم 

محاسبه حداقل مزد و حقوق قانونی کارگر 5

اما آیا…

این پرداخت قانونی هم هست یا نه!؟

کارفرمای نگران
محاسبه حداقل مزد و حقوق قانونی کارگر 6

با این شرایط کار , مزد کارگر چقدر باید باشد؟

نگاهی به برخی از مواد قانون کار

ماده-8-قانون-کار

ماده 8 قانون کار

شروط مذکور در قرارداد کار یا تغییرات بعدی آن در صورتی نافذخواهد بود که برای کارگر مزایایی کمتر از امتیازات مقرر در این قانون منظور ننماید.

ماده-8-قانون-کار

ماده 59 قانون کار

در شرایط عادی ارجاع کار اضافی به کارگر با شرایط ذیل مجازاست:

الف- موافقت کارگر

ب- پرداخت 40 درصد اضافه بر مزد هر ساعت کار عادی

تبصره: ساعت کار اضافی ارجاعی به کارگران نباید از 4 ساعت در روز تجاوز نماید (مگر موارد استثنایی با توافق طرفین)

ماده-8-قانون-کار

تبصره ماده 41 قانون کار

کارفرمایان موظفند که در ازای انجام کار در ساعات تعیین شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید (مصوب شورای عالی کار) پرداخت ننمایند و در صورت تخلف, ضامن تادیه مابه التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید میباشند.

ماده-8-قانون-کار

تبصره 1 ماده 62 قانون کار

کارگرانی که به هر عنوان در روزهای جمعه کار میکنند (و روز دیگری به جای جمعه تعطیل هستند) در مقابل عدم استفاده از تعطیل روز جمعه 40 درصد اضافه بر مزد دریافت خواهند کرد.

با توجه به مباحث فوق اگر کارگر تازه کار باشد باید دارای یکی از شرایط زیر در دریافت مزد

باشد.

(بدون احتساب کسورات  قانونی) 

26554950 ریال پایه
10000000
تخطی از قانون
2/5

حداقلها هم محاسبه نشده است

26554950 ریال پایه
12000000000
مطابق قانون
3.5/5

حداقل (بدون محاسبه فرزند)

26554950 ریال پایه
8000000000
مطابق قانون
5/5

حداقل (با محاسبه 1 فرزند)

حداقل مزد

من از روز اول طی کردم!

من چندین سال هست که بدون مشکل با کارگرام از روز اول زیر حداقل مزد طی میکنم و پرداخت میکنم مشکل هم ندارم!!

من کارفرمایی هستم که شاید در ماه دو میلیون تومان هم عایدم نشه تکلیف من چیه؟ جمع کنم برم!!!؟

من ماهی چند میلیارد حقوق و دستمزد میپردازم و کارگران هم از این موضوع راضی هستند…

من کارفرما هستم تو یک منطقه دور افتاده, آیا معافیت هایی وجود دارد یا خیر؟؟!

اما من که تازه کار نیستم!

من تازه کار نیستم که بخوام مثل کارگر تازه وارد مزد بگیرم

من شبها از ساعت 7 غروب تا 7 صبح شیفت دارم حداقل مزد من چقدره؟

من ماهی دو روز از اصفهان به تهران میام حق ماموریت من چگونه محاسبه میشه؟

من 5 تا فرزند دارم که کارفرما فقط تا دو فرزند حق اولاد به من پرداخت میکنه؛ این قانونیه؟

من تمام طول هفته کار میکنم اما هیچ تعطیلی ام ندارم از کجا بفهمم مزد ماهانه من چقدر باید باشه؟

و خیلی سوالات دیگر در خصوص حداقل دستمزد قانونی وجود دارد که….

برای رفع این ابهام فرم زیر را پر کنید تا به رایگان از میزان حداقل مزدی که باید بر اساس قانون کار در سال 1400به کارگر پرداخت بشود آگاهی پیدا کنید.
 
شرح دهید
جستجو کردن