جستجو کردن
دسته‌بندی‌ها

دانلود ها

قرارداد پیمانکاری گودبرداری

RIAL 590,000

قرارداد پیمانکاری کانال کشی

RIAL 590,000

قرارداد پیمانکاری دیوارچینی

RIAL 490,000

قرارداد پیمانکاری تخریب ساختمان

RIAL 690,000

قرارداد پیمانکاری بتن ریزی

RIAL 490,000

قرارداد پیمانکاری اجاره تجهیزات

RIAL 590,000

قرارداد پیمانکاری نقاشی ساختمان

RIAL 490,000

قرارداد پیمانکاری نصب داربست

RIAL 390,000

قرارداد پیمانکاری گچ کاری

RIAL 490,000

قرارداد پیمانکاری اجرای نما

RIAL 590,000

قرارداد پیمانکاری اجرای فوندانسیون

RIAL 590,000

قرارداد پیمانکاری اجرای اسکلت بتنی

RIAL 590,000

قرارداد پیمانکاری کاشی و سرامیک

RIAL 490,000

قرارداد پیمانکاری سیمانکاری

RIAL 490,000

قرارداد پیمانکاری حفر چاه

RIAL 590,000

قرارداد پیمانکاری اجرای استخر

RIAL 490,000

قرارداد پیمانکاری تاسیسات مکانیکی (لوله کشی)

RIAL 490,000

پکیج کل قرارداد های حوزه رستوران و فست فود

RIAL 2,990,000

قرارداد کار مسئول خرید رستوران

RIAL 890,000

قرارداد کار پیک

RIAL 790,000
جستجو کردن