پکیج کل قرارداد های حوزه رستوران و فست فود : قرارداد های کار ارائه شده توسط دیده بان حقوق کار ایران به دغدغه های اصلی کارفرمایان پاسخ میدهد:

با خرید این پکیج (پکیج کل قرارداد های حوزه رستوران و فست فود) شما فایل های زیر را یکجا دریافت خواهید کرد:

1- قرارداد کار سالن کار

2- قرارداد کار پیک رستوران (پیک مشمول قانون کار و بیمه)

3- قرارداد کار مسئول خرید رستوران

4- قرارداد کار آشپز رستوران

5- قرارداد کار مدیر داخلی رستوران

6- قرارداد کار صندوق دار

خصوصیات و محتویات قراردادهای این پکیج:

1- قرارداد کار قانونی با مزد سال جدید 1402:

2- فرم تسویه حساب (رایگان):
3- راهنمای کامل نحوه پر کردن فرم های تسویه حساب و فیلدهای قرارداد (رایگان)
4- فایل راهنمای کامل محاسبات پایان سال با نرخ دستمزد سال جاری (رایگان)
5- فرم قانونی درخواست مرخصی استحقاقی روزانه و ساعتی توسط کارگر (رایگان)
6- فرم قانونی قرارداد با مزد سال 1399 (رایگان)
7- فرم قانونی قرارداد با مزد سال 1400 (رایگان)
8- فرم قانونی قرارداد با مزد سال 1401 (رایگان)
9- فرم قانونی قرارداد با مزد سال 1402

10- فرم قانونی قرارداد با مزد سال 1403

11- تعهد نامه منع افشای اسرار و اطلاعات کاری NDA به همراه پیش بینی عقوبت کیفری در صورت ارتکاب (رایگان)

12- در صورت آپدیت بعدی یک نسخه نیز به رایگان در اختیار شما نیز قرار خواهد گرفت. (رایگان)

صفحه اصلی قراردادهای حوزه رستوران و فست فود

پکیج کل قرارداد های حوزه رستوران و فست فود 1