جستجو کردن
دسته‌بندی‌ها

قراردادهای کار حوزه صنعت و کارخانجات

کارشناس فنی

قرارداد کار اپراتور خط تولید

RIAL 890,000

قرارداد کار طراح و گرافیست

RIAL 890,000

قرارداد کار سرویس کار

RIAL 990,000

قرارداد کار سرپرست کارگاه

RIAL 890,000

قرارداد کار اپراتور دستگاه چاپ

RIAL 890,000
جستجو کردن