جستجو کردن
دسته‌بندی‌ها

قراردادهای کار سایر مشاغل

قرارداد کار کارگر خدماتی

RIAL 890,000

قرارداد کارگر ساده

RIAL 790,000
هتلدار

قرارداد کار رزروشن هتل

RIAL 990,000

قرارداد کار نصاب دوربین مدار بسته

RIAL 890,000
نانوا

قرارداد کار نانوا

RIAL 890,000

قرارداد کار مکانیک خودرو

RIAL 990,000
مدیر کنترل کیفیت

قرارداد کار مدیر کنترل کیفیت

RIAL 990,000
کارمند تولید محتوا

قرارداد کار کارشناس تولید محتوا

RIAL 990,000

قرارداد کار متخصص شبکه

RIAL 990,000

قرارداد کار کارشناس لجستیک

RIAL 990,000
کارشناس فنی

قرارداد کار کارشناس فنی و مهندسی

RIAL 890,000
کنترل پروژه

قرارداد کار کارشناس کنترل پروژه

RIAL 990,000

قرارداد کار کارشناس آمار و اطلاعات

RIAL 1,990,000
hse

قرارداد کار کارشناس HSE

RIAL 1,690,000
عکاس هنری

قرارداد کار عکاس و فتوگرافیست

RIAL 990,000

قرارداد کار شیرینی پز

RIAL 790,000

قرارداد کار سرویس کار آسانسور

RIAL 990,000
قرارداد کارگر تاسیسات

قرارداد کار سرپرست تاسیسات

RIAL 1,690,000
سرایدار

قرارداد کار سرایدار

RIAL 990,000
ویراستار مجلات

قرارداد کار ویراستار

RIAL 990,000
جستجو کردن