جستجو کردن
دسته‌بندی‌ها

قراردادا های کار حوزه پزشکی و دندانپزشکی

پکیج کل قرارداد های حوزه پزشکی و دندانپزشکی

RIAL 5,990,000

قرارداد کار ماما پزشک مشمول قانون کار

RIAL 1,790,000

قرارداد کار اپراتور لیزر پزشکی

RIAL 990,000

قرارداد کار ماساژور و طب فیزیکی

RIAL 890,000

قرارداد کار کارشناس مراقب سلامت

RIAL 1,490,000

قراردا کار مشاور و گفتار درمان

RIAL 990,000

قرارداد کار روانشناس مشمول قانون کار

RIAL 1,890,000

قرارداد کار سرپرست درمانگاه

RIAL 1,790,000

قرارداد کار اپراتور و پرسنل آزمایشگاه

RIAL 990,000

قرارداد کار پرستار (مطب و درمانگاه و ..)

RIAL 990,000

قرارداد کار پرستار در منزل

RIAL 990,000

قرارداد کار پزشک (مشمول قانون کار)

RIAL 1,250,000

قرارداد کار دستیار پزشک یا دندانپزشک

RIAL 990,000

قرارداد کار منشی پزشک

RIAL 990,000
جستجو کردن