قرارداد کار کارشناس خدمات بیمه ای

قرارداد کار کارشناس خدمات بیمه ای 1

قرارداد کار کارشناس خدمات بیمه ای: این قرارداد کار موقت در 3 صفحه تنظیم شده است. تصور کنید می‌خواهید شخصی را برای مدت محدود و به صورت موقتی استخدام کنید و بلافاصله بعد از پایان قرارداد، تمامی تعهدات شما به پایان برسد و دیگر هیچ مسئولیتی متوجه شما نباشد. قرارداد کار موقت مناسب همین شرایط است.