جستجو کردن
دسته‌بندی‌ها

اعتبار امرمختومه در دعاوی کارگری

اعتبار امرمختومه در دعاوی کارگری 1

امر قضاوت شده به دعوایی گفته می شود که در سابق مطرح شده است و نسبت بدان حکم قطعی هم صادر شده است. چنین دعاوی سابقا برای آن ها وقت صرف شده و نسبت به آن ها رسیدگی صورت گرفته است و اصل هم بر این است که رایی که قطعی می شود تمام مراحل را طی نموده است تا به امر مختومه مبدل گردد…

جستجو کردن