جستجو کردن
دسته‌بندی‌ها

دستور موقت در دیوان عدالت اداری

دستور موقت در دیوان عدالت اداری 1

یکی از موارد مهم دادرسی دیوان عدالت اداری بحث دستور موقت است که از مواد 34 تا 40 و ماده 73 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری اختصاص به بیان شرایط و احکام و آثار صدور دستور موقت دارد

جستجو کردن