جستجو کردن
دسته‌بندی‌ها

حق بیمه قراردادهای خرید و فروش

همه چیز در خصوص قرارداد کار کارگران

حق بیمه قراردادهای خرید و فروش حق بیمه اینگونه از قراردادها در شعب سازمان تامین اجتماعی به شیوه‌های متنوعی محاسبه می‌گردد که می‌تواند مشمول حق بیمه‌های گوناگونی از 0 تا 7درصد و گاها با دریافت 5 الی 20 درصد بالاسری با ضریب 15درصد محاسبه گردد.

جستجو کردن