جستجو کردن
دسته‌بندی‌ها

نحوه محاسبه مطالبات ضمن قرارداد کار

نحوه محاسبه مطالبات ضمن قرارداد کار 1

یکی از دغدغه های اصلی کارگران و کارفرمایان نحوه محاسبه مطالبات ضمن قرارداد کار (حق مسکن، بن کارگری، اضافه کاری، تعطیل کاری، شبکاری، نوبت کاری، حق اولاد، مزد) میباشد. با ما در ادامه این پست همراه باشید…

نحوه محاسبه مطالبات پایان قرارداد کار

نحوه محاسبه مطالبات پایان قرارداد کار 2

نحوه محاسبه مطالبات پایان قرارداد کار:ه استناد ماده 24 و تبصره 4 الحاقی به ماده 7 قانون کار، کارفرمایان موظفند در صورت خاتمه قرارداد کار و به نسبت مدت کارکرد، به کارگران …

جستجو کردن