جستجو کردن
دسته‌بندی‌ها

انواع دفاع در دادرسی کار

انواع دفاع در دادرسی کار 1

انواع دفاع در دادرسی کار در دادرسی کار،همانند دادرسی مدنی،دفاع به دو نوع کلی تقسیم می شود: دفاع شکلی و دفاع ماهویکه ابتدا به بررسی دفاع شکلی و سپس دفاع ماهوی می پردازیم.

جستجو کردن