جستجو کردن
دسته‌بندی‌ها

حداقل دستمزد سال 99 چقدر شد؟

حداقل دستمزد سال 99 چقدر شد؟ 1

جدول زیر میزان قطعی افزایش مزد سال 99 مصوب شورای عالی کار میباشد که در صورت تصویب هیات وزیران حق مسکن به 2000000 ریال افزایش خواهد یافت و در حال حاضر مبلغ آن همچون سال گذشته 1000000 ریال باقی خواهد ماند.

جستجو کردن