جستجو کردن
دسته‌بندی‌ها

اشتغال به کار زندانیان

جرایم در قانون کار

لااقل یک ثلث از مدت حبس درباره آنان اجرا شده ممکن است نسبت به بقیه مدت حبس در موسسات فلاحتی یا صنعتی وادار به کار و تحت حفاظت قرار داده شوند به شرایط ذیل:

جستجو کردن