جستجو کردن
دسته‌بندی‌ها

ابطال مصوبات در هیات عمومی دیوان عدالت اداری

ابطال مصوبات در هیات عمومی دیوان عدالت اداری 1

به موجب ماده 80 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبات در هیات عمومی دیوان عدالت اداری با تقدیم درخواست انجام می گیرد. درخواست های مذکور توسط رئیس دیوان به هیات عمومی ارجاع می گردد….

جستجو کردن