جستجو کردن
دسته‌بندی‌ها

حداقل دستمزد شوکه کننده سال 1402 برای کارگران

حداقل دستمزد شوکه کننده سال 1402 برای کارگران 1

حداقل دستمزد شوکه کننده سال 1402 برای کارگران مصوب شورای عالی کار: نشست دستمزد شورای عالی کار که مورخ 1401/12/28 با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی و دولت آغاز شده بود پس از چندین ساعت مذاکره طولانی سرانجام با توافق شرکای اجتماعی افزایشات مزدی سال 1402 به تصویب رسید. بر این اساس از ابتدای سال […]

جستجو کردن