مهمترین ها

  حوزه عمومی حقوق کار
  1402-09-12

  حق شیفت (نوبتکاری) چیست و چگونه محاسبه می شود؟

  فوق العاده نوبت کاری یا همان حق شیفت، مختص کارهایی است که ساعات کاری آن…
  مواد قانونی قانون کار
  1402-09-12

  دادنامه 1347 – 1348 – 1349 هيات عمومي ديوان عدالت اداري

  دادنامه 1347 – 1348 – 1349 هيات عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص سنوات کارگری…
  دیوان عدالت اداری
  1401-08-19

  راي شماره 4 هيات عمومي ديوان عدالت اداري

  طبق ماده واحده (قانون مربوط به تعيين عيدي و پاداش سالانه ي كارگران شاغل در…
  دیوان عدالت اداری
  1401-01-27

  راي شماره 2325 هيات عمومي ديوان عدالت اداري مورخ 1400.08.11

  منطبق با ماده 41 قانون كار، شوراي اسلامي كار همه ساله موظف است ميزان حداقل…
  حوزه تامین اجتماعی
  1400-11-28

  قرارداد پیمانکاری تک نفره

  افرادی که در قالب قرارداد کار به استخدام کارفرما در می آیند مشمول قوانین کار…

  قرارداد کار تخصصی

   حوزه عمومی حقوق کار

   حوزه تامین اجتماعی

    1401-10-24

    افراد تحت تکفل بیمه شده اصلی تامین اجتماعی

    برابر ماده 58 قانون تامین اجتماعی، افراد خانواده بیمه شده که می توانند جزو افراد تحت تکفل بیمه شده اصلی…
    1401-10-17

    شرایط و سهم مستمری بازماندگان تامین اجتماعی و زمان برقراری

    شرایط و سهم مستمری بازماندگان تامین اجتماعی و زمان برقراری: طبق ‌ماده ۸۱ قانون تامین اجتماعی بازماندگان واجد شرایطی متوفی…
    1401-06-25

    پرداخت بيمه تامين اجتماعي و مرخصي زايمان

    ه طور مثال در سال 1401 حداقل مزد روزانه 1393250 ريال تعيين گرديد و مبلغ پرداختي حق بيمه نبايد از…
    1400-11-28

    قرارداد پیمانکاری تک نفره

    افرادی که در قالب قرارداد کار به استخدام کارفرما در می آیند مشمول قوانین کار و قوانین تامین اجتماعی خواهند…
    1400-11-21

    آئین نامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی

    آئین نامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی مصوب ۲۵/۱۰/۱۳۵۵ و‌زارتين دادگستري و بهداري و بهزيستي
    1400-11-21

    بررسی ماده 50 قانون تامین اجتماعی

    ماده 50 یکی از مواد قانون تامین اجتماعی است که قانون گذار به منظور حمایت از این نهاد عمومی غیر…
    1400-08-15

    بیمه زنان خانه دار و دختران مجرد

    یکی از دغدغه‌های زنان خانه دار که شغل دیگری ندارند؛ داشتن بیمه است. زنان خانه دار و دختران مجرد می‌توانند…
    1400-08-08

    حق بیمه قراردادهای پیمانکاری انفرادی

    قراردادهای پیمانکاری مشمول حق بیمه دارای تنوع بوده و شاید یکی از بحث برانگیزترین موارد آن حق بیمه قراردادهای پیمانکاری…
    دکمه بازگشت به بالا