جستجو کردن
دسته‌بندی‌ها
حکم سند سفید امضا

اسناد سفید امضاء در روابط بین کارگر و کارفرما

اسناد سفید امضاء در روابط بین کارگر و کارفرما: درقانون مجازات اسلامی، از جمله مصادیق جرم خیانت در امانت، سوءاستفاده از سفیدامضاست و با انجام هر نوع رفتار خائنانه نسبت به سندی که به عنوان امانت نزد دیگری سپرده شده، جرم خیانت در امانت واقع می‌شود و به طور معمول، این خیانت از طرف کسی است که درعرف یا قانون، به عنوان امین شناخته می‌شود.

مجازات سوءاستفاده از سفید مهر و سفید امضاء

به موجب ماده ۶۷۳ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵:

«هر کس از سفیدمهر یا سفیدامضایی که به او سپرده شده است یا به هر طریق به دست‌ آورده، سوء‌استفاده کند، به یک تا سه سال حبس‌ محکوم خواهد شد

جرایم در قانون کار

مصادیق جرم

از مصادیق سوءاستفاده از اسناد سفید امضاء در روابط بین کارگر و کارفرما می توان به قرارداد یا برگه تسویه اشاره کرد که ممکن است در این موارد، به صورت کامل یا جزیی، سفیدامضا در اختیار کارفرما قرار گیرد، هرگاه کارفرما از سفیدامضای مذکور برخلاف توافقی که با کارگر داشته است، سوءاستفاده کرده و مطالبی را برخلاف توافق و به ضرر کارگر در آن درج کند، در صورت تحقق سایر شرایط مذکور در ماده ۶۷۳ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 از جمله احراز رکن معنوی بزه، مطابق قانون، قابل مجازات خواهد بود .

اسناد سفید امضاء در روابط بین کارگر و کارفرما 1

کلیه اسنادی که در جریان رسیدگی پرونده به مراجع حل اختلاف کار ارائه می گردند ، چنانچه از سوی کسی که اسناد مذکور علیه او ابراز میشود مورد انکار قرار نگیرد و یا مجعول اعلام نشود برابر ماده ۸۲ آیین دادرسی کار از ادله اثبات دعوا بوده و میبایست در تصمیم گیری و رای مراجع مورد توجه قرارگیرد .

بدیهی است در صورت انکار ، تکلیف اثبات صحت سند با صاحب سند و در مورد جعل با مدعی جعل خواهد بود

دستورالعمل شماره (35) روابط کار در خصوص «ایجاد وحدت رویه در پذیرش اسناد سفید امضاء» مورخ 1392/10/09 تصویب شد.

صفحه اصلی

ضمائم قانونی این پست:
مقالات مرتبط

با کارشناسان ما در ارتباط باشید

شما منتقل می شوید...