تعریف كار تابع در قانون کار

تبعیت در کار

تعریف كار تابع در قانون کار: در بررسي فعاليت هايي كه افراد براي كسب درآمد انجام مي دهند دو نوع كار قابل تشخيص است : يكي كاري كه فرد در اشتغال مزدبگيري براي ديگري انجام مي دهد كه به آن كار تابع نيز گفته مي شود و دوم كاري كه در آن پرداختي تحت عنوان مزد انجام نمي شود و در اين نوع اشتغال افراد براي خودشان كار مي كنند و درآمد حاصل از كار نيز در اختيار و مالكيت خود آنان قرار مي گيرد.

تشخیص کار تابع

براي تشخيص رابطه كارگري و كارفرمايي و شمول يا عدم شمول قانون كار بر اين رابطه احراز كار تابع از اهميت ويژه اي برخوردار است در ادامه اگر رابطه طرفين نوع عقد وكالت يا پيمانكاري و يا قرارداد مشاركت باشد اين امر به معني عدم احراز كار تابع و فقدان رابطه كارگري و كارفرمايي بين طرفين و در نتيجه عدم شمول قانون كار بر رابطه طرفين خواهد بود.

در كار تابع افراد نيروي كار خود را در مقابل ما به ازاي كار يعني دريافت مزد يا حقوق در اختيار كارفرما قرار مي دهند به اين جهت به اين نوع كار كار براي ديگري نيز مي گويند.

مواد 2و3و4 قانون كار در تعريف كارگر و كارفرما و كارگاه طوري تنظيم گرديده اند كه موضوع آنها صرفا كار تابع را شامل مي شود. مثلا برابر ماده 2 قانون كار كارگر به كسي گفته مي شود كه در مقابل دريافت حق السعي به درخواست كارفرما كار مي كند(كارتابع) و يا وقتي قانون كار در ماده 3 كارفرما را شخص حقيقي يا حقوقي تعريف ميكند كه كارگر به درخواست و به حساب وي در قبال حق السعي كار انجام مي دهد اين تعريف متوجه كار تابع است و همچنين در تعريف كارگاه موضوع ماده 4 كه كارگاه را محلي مي داند كه در آن جا كارگر به درخواست كارفرما كار ميكند منظور قانونگذار كار تابع يا كار براي ديگري است.

در كار تابع به عامل كار انجام كار كارگر و كسي كه كار براي او انجام ميشود كارفرما و محل انجام كار را كارگاه مي گويند.

تعریف كار تابع در قانون کار

مقالات مرتبط

پربازدیدترین‌های ماه

قانون کار و ویژگی ها

قانون کار و ویژگی ها: یکی از منابع و ماخذ مهم و اصلی حقوق کار در هر کشوری قانون کار

قرارداد پیمانکاری تک نفره

افرادی که در قالب قرارداد کار به استخدام کارفرما در می آیند مشمول قوانین کار و قوانین تامین اجتماعی خواهند بود اما افرادی که در قالب قرارداد پیمانکاری تک نفره با کارفرما وارد همکاری می‌شوند نه قانون کار و نه قانون تامین اجتماعی مشمول حال آنها می‌شود و نیازی به پرداخت حق بیمه نداشته و همچنین امکان شکایت از کارفرما در ادارات کار را نخواهند داشت. …

چگونگی و نحوه انجام ابلاغ

چگونگی و نحوه انجام ابلاغ: بعد از ثبت دادخواست و تعیین وقت رسیدگی و تشکیل پرونده،متصدی تشکیل پرونده،مبادرت به صدور اخطاریه موضوع ماده 36 آیین دادرسی کار می نماید.اخطاریه موضوع ماده 36 قانون آیین دادرسی کار برگی یا نوشته ای است که موجب آن ماده باید حاوی مطالب زیر باشد:1-مشخصات طرفین دعوا 2-……

دادنامه 1815 تا 1825 مورخ 99.11.21 هيات عمومي ديوان عدالت اداري

از آنجاييكه طبق ماده 2 اساسنامه اصلاحي دانشگاه آزاد، دانشگاه يك موسسه آموزشي و پژوهشي تعريف شده و بيمارستانهاي دانشگاه آزاد نيز بدليل فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي زير نظر ا ساتيد دانشگاه، بنوعي واحدي از دانشگاه محسوب مي شوند، فلذا كليه پرستاران شاغل در بيمارستانها نيز مشمول بند .ح. ماده 12 اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامي بوده و بمانند اعضاي هيات علمي و كاركنان اداري دانشگاه آزاد مشمول قانون كار نمي باشند…..

شرایط کار (بخش اول – حق السعي، مزد ثابت و مبنا)

شرایط کار (بخش اول)
مبحث اول از فصل سوم قانون کار به موضوع حق السعی، مزد ثابت و مبنا، شرایط تعیین حداقل مزد، حقوق کارفرما در مقابل کارگر، ماموریت و طرح طبقه بندی مشاغل میپردازد….

با کارشناسان ما در ارتباط باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *