حوادث ناشی از کارقانون کارمشاغل سخت و زیان آورمواد قانونی قانون کار

حفاظت فنی و بهداشت کار (بخش اول – شوراي عالي حفاظت فني،‌ايمني كارگران)

حفاظت فنی و بهداشت کار (بخش اول – شوراي عالي حفاظت فني،‌ايمني كارگران)


فصل چهارم قانون کار از ماده 85 تا 106 به موضوع حفاظت فنی و بهداشت کار می پردازد.

شورای عالی حفاظت فنی

شورای عالی حفاظت فنی مسئول تهیه دستورالعملها و آیین نامه های حفاظت فنی برای صیانت نیروی انسانی و منابع مادی کشور جهت تامین حفاظت فنی و جلوگیری از بیماری های حرفه ای می باشد که کلیه کارگاه ها، کارگران، کارفرمایان و کارآموزان و حتی کارگاههای خانوادگی موضوع ماده 188 قانون کار هم مکلف به اجرای آن می باشند.


شورای عالی حفاظت فنی از 15 عضو تشکیل می شود:
وزیر کار یا معاون او به عنوان رئیس شورا، معاونین وزارتخانه های صنایع، صنایع سنگین (سابق – صنعت و معدن فعلی)، کشاورزی، نفت، معادن و فلزات (سابق – صنعت و معدن فعلی)، جهاد سازندگی (سابق – راه و شهرسازی فعلی)، رئیس سازمان محیط زیست، دو نفر از اساتید باتجربه دانشگاه ها، دو نفر از مدیران صنایع، دو نفر از نمایندگان کارگران و مدیر کل بازرسی کار بعنوان دبیر شورا.


آیین نامه داخلی و پیشنهادات شورا به تصویب وزیر کار رسیده و شورا میتواند در صورت لزوم کمیته های تخصصی مرکب از کارشناسان تشکیل دهد. (آیین نامه داخلی شورای عالی حفاظت فنی مورخ 23/06/70 در 8 ماده و 3 تبصره به تصویب وزیر کار رسید.)

حفاظت فنی و بهداشت کار (بخش اول – شوراي عالي حفاظت فني،‌ايمني كارگران)
انتخاب اساتید دانشگاه، نمایندگان کارگران و کارفرمایان مطابق دستورالعملی خواهد بود که توسط شورا تهیه و به تصویب وزیر کار خواهد رسید که این دستورالعمل با عنوان (آیین نامه (دستورالعمل) مربوط به انتخاب اساتید دانشگاه، نمایندگان کارگران و مدیران صنایع جهت عضویت در شورای عالی حفاظت فنی در تاریخ 23/06/70 در 3 ماده 3 بند و 1 تبصره به تصویب وزیر کار رسید.

این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن قرارداد-کار-کلی.gif است

وظیفه اشخاص حقیقی و حقوقی


کلیه اشخاصی (اعم از حقیقی یا حقوقی) که بخواهند کارگاه جدید احداث یا کارگاه موجود را توسعه دهند مکلفند برنامه کار، نقشه های ساختمانی و طرحهای مورد نظر را از نظر پیش بینی مسائل فنی و بهداشت کار، برای تایید به وزارت کار ارسال نمایند و وزارت کار مکلف است ظرف حداکثر یک ماه اظهارنظر نماید.

pthzj tkd
شورای عالی حفاظت فنی مسئول تهیه دستورالعملها و آیین نامه های حفاظت فنی برای صیانت نیروی انسانی و منابع مادی کشور جهت تامین حفاظت فنی و جلوگیری از بیماری های حرفه ای می باشد که کلیه کارگاه ها، کارگران، کارفرمایان و کارآموزان و حتی کارگاههای خانوادگی موضوع ماده 188 قانون کار هم مکلف به اجرای آن می باشند.


کلیه اشخاصی که به ساخت یا ورود و عرضه ماشین می پردازند مکلف به رعایت موارد ایمنی و حفاظتی مناسب بوده و کارفرمایان این کارگاه ها مکلفند پیش از بهره برداری از ماشینها یا دستگاه ها و ابزار و لوازمی که آزمایش آنها ضروری تشخیص داده شده آزمایشهای لازم را توسط آزمایشگاه ها و مراکز مورد تایید شورای عالی حفاظت فنی انجام داده و یک نسخه از نتیجه آزمایشات را برای اطلاع به وزارت کار ارسال نماید. متخلفان از این امر به مجازات مقرر در ماده 177 قانون کار محکوم می شوند.

برای تولید یا واردات لوزام حفاظت فنی و بهداشتی، قبل از اقدام باید تاییدیه وزارت کار اخذ شود.

تکلیف کارفرمایان برای ایمنی کارگران


کلیه کارفرمایان مکلفند برای تامین حفاظت و سلامت و بهداشت کارگران در محیط کار، امکانات و وسایل لازم و شیوه استفاده از آنها را به کارگران بیاموزند و کارگران نیز مکلف به استفاده و نگهداری آن وسایل می باشند. متخلفان از این مواد به مجازات مقرر در ماده 176 قانون کار محکوم می شوند.

حفاظت فنی و بهداشت کار (بخش اول – شوراي عالي حفاظت فني،‌ايمني كارگران)

محمد علي

فارغ‌التحصیل رشته حقوق، کارشناسی مسائل روابط کار با نزدیک به ۲۰ سال سابقه تجربی در حوزه روابط کار، اختلافات کارگری کارفرمایی، بیمه و تامین اجتماعی در سراسر کشور آماده مشاوره و پاسخگویی به سوالات شما عزیزان.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا