جستجو کردن
دسته‌بندی‌ها

حق بیمه چیست و نحوه پرداخت آن چگونه است؟

برای اینکه بتوانیم تعریف مشخص و استانداردی از حق بیمه ارائه دهیم و بدانیم حق بیمه چیست و نحوه پرداخت آن چگونه است؟ باید ابتدا به ماده 2 قانون تامین اجتماعی مراجعه نمائیم، طبق ماده 2 قانون تامین اجتماعی حق بیمه عبارت از وجوهی است که به حکم این قانون و برای استفاده از مزایای موضوع آن به سازمان پرداخت می‌گردد. به عبارت دیگر افرادی می توانند از مزایای قانون تامین اجتماعی استفاده نمایند که بخشی از حقوق و مزایای خود را به عنوان حق بیمه به سازمان پرداخت می نمایند.

در ماده 2 قانون مذکور مشخص گردیده است که حق بیمه شامل مزد، حقوق یا کارمزد و هر گونه وجوه و مزایای نقدی یا غیرنقدی مستمر است که در مقابل کار به بیمه شده داده می‌شود و منظور از مزایای مستمر در واقع هرگونه وجه نقد و غیر نقدی است که بیش از یکبار در سال به کارکنان پرداخت می گردد.

با پرداخت حق بیمه می توان از مزایای قانونی آن نیز بهره مند شد:
حق بیمه چیست و نحوه پرداخت آن چگونه است؟

از جمله مزایای قابل ارائه می توان به حمایت هایی که در زمان بیکاری، بیماری، بارداری، حادثه، فوت، بازنشستگی و یا کمک هایی از قبیل وسایل کمک پزشکی که به منظور اعاده سلامت یا برای جبران نقص جسمانی یا تقویت یکی از حواس به کار‌می‌روند و یا کمک ازدواج و سایر موارد دیگر که شامل حال افرادی میشود که حق بیمه خود را به طور منظم به سازمان تامین اجتماعی پرداخت میشود اشاره نمود. این مزایا علاوه بر شخص بیمه شده میتواند به خانواده او نیز ارائه گردد. خانواده بیمه شده شخص یا اشخاصی هستند که به تبع بیمه شده از مزایای موضوع این قانون استفاده می‌کنند. در آینده به معرفی انواع مزایای قانونی و نحوه استفاده از آنها خواهیم پرداخت.

حق بیمه چیست و نحوه پرداخت آن چگونه است؟ 1

همانطور که متوجه شدید پرداخت حق بیمه مزایای فراوانی را هم برای فرد بیمه شده و هم برای خانواده او فراهم خواهد نمود که در موقع لزوم توسط سازمان تامین اجتماعی به بیمه شدگان ارائه میشود.

چه مواردی مشمول پرداخت حق بیمه میشود و سهم کارگران و کارفرمایان در پرداخت حق بیمه چگونه مشخص می شود؟

همانطور که قبلا اشاره شد هرآنچه که به صورت مستمر به کارکنان پرداخت میشود شامل پرداخت حق بیمه خواهد بود از جمله: حقوق، دستمزد، مزیت های مستمر شغلی، کار اضافه، حق الزحمه، فوق العاده مربوط به حرفه های سخت و زیان آور، حق حضور در جلسات، مزد مربوط به ایام تعطیلی، کمک هزینه ها، دریافتی افراد کارآموز و… و اما

مواردی نیز وجو دارد که مشمول پرداخت حق بیمه نخواهند شد که میتوان از آن جمله به عیدی، هزینه های مربوط به سفر و فوق العاده ماموریت، بازخرید روزهای مرخصی، هزینه های مربوط به عائله مندی، پاداش مربوط به نهضت سوادآموزی، حق التضمین، مابه التفاوت مربوط به کمک هزینه خواروبار و مسکن در هنگام بیماری، مزایای آخر کار و خسارت اخراج و پاداش مربوط به افزایش تولیدات اشاره نمود.

نحوه پرداخت حق بیمه به چه صورت است؟

حق بیمه چیست و نحوه پرداخت آن چگونه است؟

آیا خود بیمه شده باید حق بیمه را پرداخت نماید یا کارفرما باید حق بیمه را پرداخت نماید؟ سهم بیمه شده و کارفرما در پرداخت حق بیمه به چه میزان است؟

حق بیمه به وصرت ماهانه باید به سازمان تامین اجتماعی پرداخت گردد تا مانع بهره مندی بیمه شدگان از مزایای قانونی آن ها نگردد و همچنین کارفرمایان نیز مشمول جریمه تاخیر در پرداخت حق بیمه نگردند.

کارفرمایان در هر کارگاه و کارخانه ای موظف هستند که در هر ماه لیست حقوق و دستمزد و حق بیمه کارمندان و کارگران را در زمان معین شده (معمولا تا پایان ماه بعد) به شعبه مربوطه که کد کارگاهی از آن دریافت نموده اند ارسال و پرداخت نمایند.

حق بیمه معادل ۳۰ درصد حقوق هر فرد می باشد که ۲۳% آن حق کارفرما بوده و ۷% الباقی آن حق فرد بیمه شده می باشد.

به عنوان یک نکته لازم به ذکر است که کارفرما از منظر قانونی موظف به پرداخت حق بیمه می باشد، بنابراین می بایست ۷% سهم بیمه شده را از حقوق وی کسر نموده و همراه با ۲۳% حق بیمه که کارفرما می بایست پرداخت کند (۳% آن بیمه بیکاری است) به سازمان تامین اجتماعی ارسال نماید و در صورت پرداخت نکردن حق بیمه مشمول ۲% تا ۱۰ % به ازای هر ماه  جریمه می گردند و در این خصوص مسئولیت و تکلیفی بر عهده کارگر نمی باشد.

حق بیمه چیست و نحوه پرداخت آن چگونه است؟

همانطور که اشاره شد مبلغ ۳۰% از دستمزد می بایست بابت حق بیمه پرداخت گردد که ۲۳% حق کارفرما و ۷% حق بیمه شده می باشد. برای مثال فرد بیمه شده ای را در نظر بگیرید که در سال ۱۳۹۹ با حداقل حقوق  ۲۲.۹۶۰.۰۰۰ فعالیت می نماید. حق بیمه۳۰% حقوق او می باشد که معادل ۶.۸۸۹.۸۲۰ ریال است. از این میزان ۲۳% سهم کارفرما و معادل ۵.۲۸۲.۱۹۰ ریال می باشد و ۷% الباقی نیز سهم بیمه شده خواهد بود و معادل ۱.۶۰۷.۶۲۰ ریال خواهد بود.

در انتها به کارفرمایان عزیر توصیه می گردد حق بیمه کارکنان خود را در زمان قانونی به سازمان تامین اجتماعی ارسال نمایند تا ضمن حمایت از حقوق خود و کارکنانشان مشمول جریمه های تاخیر که به ازای هر ماه 2درصد می باشد و هر ماه نیز بر آن افزوده می گردد نشوند، کارفرمایان محترم می توانند با مراجعه به شعب سازمان تامین اجتماعی از میزان بدهی خود مطلع گردند و در صورت نیاز درخواست تقسیط بدهی نمایند.

در صورتی که کارفرمایان به بدهی خود اعتراض داشته باشند ظرف 30 روز پس از ابلاغ بدهی می توانند به بدهی اعلامی اعتراض نمایند. برای اطلاع بیشتر به مواد 42 تا 44 تامین اجتماعی مراجعه نمایید.

جریمه تاخیر ارسال لیست باتوجه به میزان حق بیمه متعلقه و براساس قانون جرائم مصوب 9/5/73 مجلس شورای اسلامی محاسبه و جریمه تاخیر تادیه پرداخت حق بیمه، به میزان 2% حق بیمه ماهیانه برای هر ماه تاخیر پرداخت و براساس قانون نوسازی صنایع مصوب 5/6/82، محاسبه و مطالبه خواهد شد.

صفحه اصلی

دریافت دو حقوق بازنشستگی!

حق بیمه چیست و نحوه پرداخت آن چگونه است؟

ضمائم قانونی این پست:
حق بیمه چیست و نحوه پرداخت آن چگونه است؟ 2

قانون جرائم مصوب 9/5/73 مجلس شورای اسلامی

قانون نوسازی صنایع مصوب 26/5/82

جریمه تاخیر ارسال لیست

دریافت رایگان کتاب قانون تامین اجتماعی

مقالات مرتبط

با کارشناسان ما در ارتباط باشید

شما منتقل می شوید...