قانون کارمواد قانونی قانون کار

شرایط کار (بخش دوم – تعيين حداقل مزد، ماموريت، طرح طبقه بندي مشاغل)

شرایط کار (بخش دوم – تعيين حداقل مزد، ماموريت، طرح طبقه بندي مشاغل)

تعیین حداقل مزد

شورای عالی کار همه ساله میزان حداقل مزد کارگران را با توجه به درصد تورمی اعلامی از طرف بانک مرکزی و با مد نظر قراردادن تامین یک خانواده تعداد متوسط حسب اعلام مراجع رسمی که یک خانواده 4 نفره میانگین آن می باشد مشخص می نماید.

شورای عالی کار همه ساله میزان حداقل مزد کارگران را با توجه به درصد تورمی اعلامی از طرف بانک مرکزی و با مد نظر قراردادن تامین یک خانواده تعداد متوسط حسب اعلام مراجع رسمی که یک خانواده 4 نفره میانگین آن می باشد مشخص می نماید.

حقوق کارفرما در مقابل کارگر

چنانچه کارگر به کارفرمای خود مدیون باشد، کارفرما میتواند به موجب حکم دادگاه مازاد بر حداقل مزد را از حقوق کارگر کسر نماید.

در هر حال این مبلغ نباید از یک چهارم کل مزد کارگر بیشتر باشد. همچنین مستند به ماده 45 قانون کار کارفرما در 6 مورد حق برداشت از مزد کارگر را دارد:
الف- در موارد تصریح قانون
ب- اگر کارفرما وجهی به عنوان مساعده پرداخت کرده باشد
ج- اقساط وام کارگر مطابق ضوابط مربوطه و توافق طرفین در خصوص میزان اقساط ماهانه
د- اشتباه در محاسبه پرداخت
ه- مال الاجاره خانه سازمانی
و- وجوهی که پرداخت آن از طرف کارگر برای خرید اجناس ضروری از شرکت تعاونی مصرف همان کارگاه تعهد شده است.

ماموریت

به کارگرانی که با توافق حاصله به ماموریت خارج از محل خدمت اعزام گردند فوق العاده ماموریت پرداخت می شود که این فوق العاده با توافق طرفین تعیین می گردد و در هر حال نباید کمتر از مزد ثابت یا مبنای روزانه کارگر باشد.

به کارگرانی که با توافق حاصله به ماموریت خارج از محل خدمت اعزام گردند فوق العاده ماموریت پرداخت می شود که این فوق العاده با توافق طرفین تعیین می گردد و در هر حال نباید کمتر از مزد ثابت یا مبنای روزانه کارگر باشد. برای صدق عنوان ماموریت رعایت یکی از دو شرط الزامیست: اینکه حداقل 50 کیلومتر از محل کارگاه اصلی دور باشد و یا ناگزیر به بیتوته یک شب در محل ماموریت باشد.

برای صدق عنوان ماموریت رعایت یکی از دو شرط الزامیست: اینکه حداقل 50 کیلومتر از محل کارگاه اصلی دور باشد و یا ناگزیر به بیتوته (اقامت) یک شب در محل ماموریت باشد.

طرح طبقه بندی مشاغل

مواد 48 تا 50 قانون کار به موضوع طرح طبقه بندی مشاغل می پردازد. جهت جلوگیری از بهره کشی و استثمار کار دیگری، وزارت کار مکلف است نظام ارزیابی مشاغل را تهیه و به مرحله اجرا درآورد.

بمنظور استقرار مناسبات صحیح کارگاه با بازار کار در زمینه مزد و مشخص بودن شرح وظایف و دامنه مسئولیت مشاغل مختلف در کارگاه، کارفرمایان مشمول قانون کار مکلفند با همکاری کمیته طبقه بندی مشاغل یا موسسات ذیصلاح، طرح طبقه بندی مشاغل را تهیه و پس از تایید وزارت کار به مرحل اجرا درآورد.

مواد 48 تا 50 قانون کار به موضوع طرح طبقه بندی مشاغل می پردازد. جهت جلوگیری از بهره کشی و استثمار کار دیگری، وزارت کار مکلف است نظام ارزیابی مشاغل را تهیه و به مرحله اجرا درآورد. بمنظور استقرار مناسبات صحیح کارگاه با بازار کار در زمینه مزد و مشخص بودن شرح وظایف و دامنه مسئولیت مشاغل مختلف در کارگاه، کارفرمایان مشمول قانون کار مکلفند با همکاری کمیته طبقه بندی مشاغل یا موسسات ذیصلاح، طرح طبقه بندی مشاغل را تهیه و پس از تایید وزارت کار به مرحل اجرا درآورد.


اختلافات ناشی از طرح با نظر وزارت کار، صرفا در هیات حل اختلاف موضوع ماده 160 قانون کار قابل رسیدگی است.

چنانچه کارفرمایان مشمول در مهلت های مشخص شده از طرف وزارت کار اقدام به تهیه طرح طبقه بندی مشاغل خود ننمایند وزارت کار انجام این امر را به یکی از دفاتر مشاوره فنی ارزیابی مشاغل و اشخاص صاحب صلاحیت واگذار مینماید.

در این صورت کارفرما علاوه بر پرداخت هزینه های مربوط مکلف به پرداخت جریمه ای معادل 50% هزینه های مشاور به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل میباشد.

به استناد تبصره 2 ماده 49 قانون کار صلاحیت موسسات و افرادی که به تهیه طرحهای طبقه بندی مشاغل در کارگاهها می پردازند باید به تایید وزارت کار برسد که آیین نامه نحوه تشکیل و فعالیت دفاتر مشاوره فنی و طبقه بندی مشاغل کار که مورخ 01/07/69 به تصویب شورای عالی کار رسید.

شرایط کار (بخش دوم)

محمد علي

فارغ‌التحصیل رشته حقوق، کارشناسی مسائل روابط کار با نزدیک به ۲۰ سال سابقه تجربی در حوزه روابط کار، اختلافات کارگری کارفرمایی، بیمه و تامین اجتماعی در سراسر کشور آماده مشاوره و پاسخگویی به سوالات شما عزیزان.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
09352146233
تماس مستقیم مشاوره تخصصی