شرایط کار (بخش دوم – تعيين حداقل مزد، ماموريت، طرح طبقه بندي مشاغل)

پرایط کار بخش دوم

شرایط کار (بخش دوم – تعيين حداقل مزد، ماموريت، طرح طبقه بندي مشاغل)

تعیین حداقل مزد

شورای عالی کار همه ساله میزان حداقل مزد کارگران را با توجه به درصد تورمی اعلامی از طرف بانک مرکزی و با مد نظر قراردادن تامین یک خانواده تعداد متوسط حسب اعلام مراجع رسمی که یک خانواده 4 نفره میانگین آن می باشد مشخص می نماید.

شورای عالی کار همه ساله میزان حداقل مزد کارگران را با توجه به درصد تورمی اعلامی از طرف بانک مرکزی و با مد نظر قراردادن تامین یک خانواده تعداد متوسط حسب اعلام مراجع رسمی که یک خانواده 4 نفره میانگین آن می باشد مشخص می نماید.

حقوق کارفرما در مقابل کارگر

چنانچه کارگر به کارفرمای خود مدیون باشد، کارفرما میتواند به موجب حکم دادگاه مازاد بر حداقل مزد را از حقوق کارگر کسر نماید.

در هر حال این مبلغ نباید از یک چهارم کل مزد کارگر بیشتر باشد. همچنین مستند به ماده 45 قانون کار کارفرما در 6 مورد حق برداشت از مزد کارگر را دارد:
الف- در موارد تصریح قانون
ب- اگر کارفرما وجهی به عنوان مساعده پرداخت کرده باشد
ج- اقساط وام کارگر مطابق ضوابط مربوطه و توافق طرفین در خصوص میزان اقساط ماهانه
د- اشتباه در محاسبه پرداخت
ه- مال الاجاره خانه سازمانی
و- وجوهی که پرداخت آن از طرف کارگر برای خرید اجناس ضروری از شرکت تعاونی مصرف همان کارگاه تعهد شده است.

ماموریت

به کارگرانی که با توافق حاصله به ماموریت خارج از محل خدمت اعزام گردند فوق العاده ماموریت پرداخت می شود که این فوق العاده با توافق طرفین تعیین می گردد و در هر حال نباید کمتر از مزد ثابت یا مبنای روزانه کارگر باشد.

به کارگرانی که با توافق حاصله به ماموریت خارج از محل خدمت اعزام گردند فوق العاده ماموریت پرداخت می شود که این فوق العاده با توافق طرفین تعیین می گردد و در هر حال نباید کمتر از مزد ثابت یا مبنای روزانه کارگر باشد. برای صدق عنوان ماموریت رعایت یکی از دو شرط الزامیست: اینکه حداقل 50 کیلومتر از محل کارگاه اصلی دور باشد و یا ناگزیر به بیتوته یک شب در محل ماموریت باشد.

برای صدق عنوان ماموریت رعایت یکی از دو شرط الزامیست: اینکه حداقل 50 کیلومتر از محل کارگاه اصلی دور باشد و یا ناگزیر به بیتوته (اقامت) یک شب در محل ماموریت باشد.

طرح طبقه بندی مشاغل

مواد 48 تا 50 قانون کار به موضوع طرح طبقه بندی مشاغل می پردازد. جهت جلوگیری از بهره کشی و استثمار کار دیگری، وزارت کار مکلف است نظام ارزیابی مشاغل را تهیه و به مرحله اجرا درآورد.

بمنظور استقرار مناسبات صحیح کارگاه با بازار کار در زمینه مزد و مشخص بودن شرح وظایف و دامنه مسئولیت مشاغل مختلف در کارگاه، کارفرمایان مشمول قانون کار مکلفند با همکاری کمیته طبقه بندی مشاغل یا موسسات ذیصلاح، طرح طبقه بندی مشاغل را تهیه و پس از تایید وزارت کار به مرحل اجرا درآورد.

مواد 48 تا 50 قانون کار به موضوع طرح طبقه بندی مشاغل می پردازد. جهت جلوگیری از بهره کشی و استثمار کار دیگری، وزارت کار مکلف است نظام ارزیابی مشاغل را تهیه و به مرحله اجرا درآورد. بمنظور استقرار مناسبات صحیح کارگاه با بازار کار در زمینه مزد و مشخص بودن شرح وظایف و دامنه مسئولیت مشاغل مختلف در کارگاه، کارفرمایان مشمول قانون کار مکلفند با همکاری کمیته طبقه بندی مشاغل یا موسسات ذیصلاح، طرح طبقه بندی مشاغل را تهیه و پس از تایید وزارت کار به مرحل اجرا درآورد.


اختلافات ناشی از طرح با نظر وزارت کار، صرفا در هیات حل اختلاف موضوع ماده 160 قانون کار قابل رسیدگی است.

چنانچه کارفرمایان مشمول در مهلت های مشخص شده از طرف وزارت کار اقدام به تهیه طرح طبقه بندی مشاغل خود ننمایند وزارت کار انجام این امر را به یکی از دفاتر مشاوره فنی ارزیابی مشاغل و اشخاص صاحب صلاحیت واگذار مینماید.

در این صورت کارفرما علاوه بر پرداخت هزینه های مربوط مکلف به پرداخت جریمه ای معادل 50% هزینه های مشاور به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل میباشد.

به استناد تبصره 2 ماده 49 قانون کار صلاحیت موسسات و افرادی که به تهیه طرحهای طبقه بندی مشاغل در کارگاهها می پردازند باید به تایید وزارت کار برسد که آیین نامه نحوه تشکیل و فعالیت دفاتر مشاوره فنی و طبقه بندی مشاغل کار که مورخ 01/07/69 به تصویب شورای عالی کار رسید.

شرایط کار (بخش دوم)

مقالات مرتبط

پربازدیدترین‌های ماه

حق بیمه چیست و نحوه پرداخت آن چگونه است؟

حق بیمه چیست و نحوه پرداخت آن چگونه است؟
از جمله مزایای قابل ارائه می توان به حمایت هایی که در زمان بیکاری، بیماری، بارداری، حادثه، فوت، بازنشستگی و یا کمک هایی از قبیل وسایل کمک پزشکی که به منظور اعاده سلامت یا برای جبران نقص جسمانی یا تقویت یکی از حواس به کار‌می‌روند و یا کمک ازدواج و سایر موارد دیگر که شامل حال افرادی میشود که حق بیمه خود را به طور منظم به سازمان تامین اجتماعی پرداخت میشود اشاره نمود. این مزایا علاوه بر….

شرايط اساسي صحت قرارداد كار

شرايط اساسي صحت قرارداد كار: گفتيم كه قرارداد كار نوعي عقد است بنابراين مقررات قانون مدني در مورد شرايط اساسـي صحت عقود نيز در مورد قرارداد كار جاري مي باشد. قانون كار نيـز در ايـن مـورد تقريبـا همان مقررات را تقرير نموده است. ماده (190 (قـانون مـدني شـرايط ذيـل را بـراي صـحت معامله (و عقود) مقرر كرده است…

دامنه شمول قانون كار

تشخيص كارگر در دامنه شمول قانون كار از غير مشمولين اين قانون به ويژه در هيات هاي حل اختلاف از اهمين خاصي برخوردار است. مستند ما در زمينه قلمرو قانون كار و مستثنيات آن ماده 5 و ماده 188 اين قانون است كه مقرر مي دارند:

دادنامه 1815 تا 1825 مورخ 99.11.21 هيات عمومي ديوان عدالت اداري

از آنجاييكه طبق ماده 2 اساسنامه اصلاحي دانشگاه آزاد، دانشگاه يك موسسه آموزشي و پژوهشي تعريف شده و بيمارستانهاي دانشگاه آزاد نيز بدليل فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي زير نظر ا ساتيد دانشگاه، بنوعي واحدي از دانشگاه محسوب مي شوند، فلذا كليه پرستاران شاغل در بيمارستانها نيز مشمول بند .ح. ماده 12 اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامي بوده و بمانند اعضاي هيات علمي و كاركنان اداري دانشگاه آزاد مشمول قانون كار نمي باشند…..

ادله اثبات دعوی در مراجع حل اختلاف کار

ادله اثبات دعوی در مراجع حل اختلاف کار:اقرار در لغت به معنای تثبیت کردن و ابقا کردن، استقرار چیزی، ثابت کردن چیزی، خبردادن از حقی می باشد.اقرار یکی از ساده ترین و سنتی ترین و قدیمی ترین طرق اثبات دعوی می باشد. ادله اثبات دعوی در مراجع حل اختلاف کار اقرار …

با کارشناسان ما در ارتباط باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *