حوزه عمومی حقوق کارقانون کارمواد قانونی قانون کار

قانون كار و كارگران فصلي

قانون كار و كارگران فصلي

در اين مقوله هدف آشنا شدن با كارهاي فصلي،كارگر فصلي، وضعيت كاري آنها و نحوه اجراي مقررات قانون كار نسبت به اين قيبل كارگران است.كارهاي فصلي به كارهاي گفته مي شود كه بنا به ماهيت و طبيعت كار،فقط در مقاطع مشخص و معيني از سال انجام مي شود مانند فعاليت هاي كشاورزي، ماهيگيري، كارخانجات قند، برنج كوبي، پنبه پاك كني و نظاير اين ها.

آن عده از كارگراني كه صرفا در فصل كار اين فعاليت ها (كارهاي فصلي) به كار اشتغال دارند، كارگران فصلي مي گويند.البته فصلي بودن كار با مستمر بودن اين نوع فعاليتها منافات ندارد،د رست است كه كار فصلي نوعا در فصلي از سال انجام مي شود اما فعاليتهاي فصلي كه به نمونه هاي آن فوقا اشاره شد، ماهيتا جز فعاليت هاي مستمر هستند و به همين دليل مي توانند كارگراني را به طور موقت و دايم در استخدام باشند.

كارگران دايم،هر سال در شروع فصل كار به كارگاه مراجعه و در پايان فصل كار رابطه كاري و مزدي آنان با كارگاه قطع مي شود.در كارهاي فصلي،كارگران موقت براي يك فصل كار يا قسمتي از فصل كار به كار گرفته مي شوند.

چهارچوب رابطه قراردادي كارگران دايمي در كارهاي فصلي به نحوي است كه بعد از پايان فصل كار،قراردادكار بين طرفين فسخ نشده،بلكه به قوت خود باقي مي ماند و در شروع فصل كار سال بعد با همان قرارداد به كار خود ادامه مي دهند به اين ترتيب سوابق كار آنان جمع سنوات خدمت در فصول كاري سالهاي مختلف خواهد بود.

قابل ذكر اين كه كارگران فصلي،صرفا در فصل كار كه با كارفرما رابطه كاري دارند از امتيازات قانون كار و مقررات تبعي آن برخوردار مي شوند به اين معني كه فصلي بودن كار،يا كار در مقطع معيني از سال جز شرايط كار كارگران فصلي به حساب مي آيد و اين موضوعي است كه در بدو استخدام و در قراردادكار اوليه مورد توافق طرفين قرار مي گيرد.

در اين زمينه رابطه كارگران فصلي با كارفرما در غير فصل كار عملا قطع است،در واقع در غير فصل كار رابطه كارگري و كارفرمايي بين كارگر فصلي و كارفرما به حالت تعليق درآمده و كارفرما الزامي به پرداخت مزد به كارگران فصلي در ايام تعليق را نخواهد داشت.

اصولا كارگر فصلي به نسبت ايام كاركرد در فصل كار از مزد و مزاياي جنبي استفاده مي كند و در اين رابطه ماده 68 قانون كار مقرر داشته است كه ميزان مرخصي استحقاقي كارگران فصلي بر حسب ماههاي كاركرد تعيين مي شود و يا در مصوبات شوراي عالي كار در زمينه افزايش مزد به اين نكته اشاره مي شود كه پايه سنواتي كارگران فصلي به نسبت مدت كاركردشان در سال قابل محاسبه و پرداخت است.

قانون كار و كارگران فصلي

قانون کار کارکنان خرید خدمت

تيرداد ایرانی

متخصص تجربی در حوزه روابط کار , فارغ التحصیل رشته حقوق , نزدیک به 8 سال سابقه عملی در حوزه کار و مسلط به قوانین کار و تامین اجتماعی و دستورالعمل های مربوطه آماده پاسخگویی به سوالات عزیزان کاربر این سایت میباشم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا