مراجع حل اختلاف کار

آیین دادرسی کار فصل دوازدهم

فصل نهم قانون کار در خصوص (مراجع حل اختلاف کار) می باشد.

دامنه رسیدگی

هرگونه اختلاف فردی بین کارگر و کارفرما ناشی از اجرای قانون کار یا موافقتنامه ها و پیمانهای دسته جمعی، در مرحله اول از طیق سازش مستقیم و در صورت عدم حصول سازش از طریق مراجع حل اختلاف کار رسیدگی خواهد شد.

تشکیلات مراجع حل اختلاف کار

مراجع حل اختلاف کار شامل هیات تشخیص (بدوی) که از سه نماینده (یک نماینده وزارت کار- یک نفر نماینده نماینده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان – و یک نفر نماینده مدیران صنایع به انتخاب کانون انجمنهای صنفی کارفرمایان) و هیات حل اختلاف (تجدیدنظر) که از نه نماینده (سه نفر نمایندگان کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان – سه نفر نمایندگان کارفرمایان به انتخاب مدیران واحدهای منطقه – و سه نفر نماینده دولت که شامل مدیر کل کار استان، فرماندار و رئیس دادگستری محل و یا نمایندگان آنها) تشکیل می شود.

قطعیت آرا مراجع حل اختلاف کار

رای هیاتهای تشخیص (بدوی) ظرف مدت 15 روز از تاریخ ابلاغ برای هر یک از طرفیت قابل اعتراض می باشد و در صورت عدم اعتراض، قطعی و لازم الاجرا می گردد.

سیر مراحل تصویب قانون کار هرگونه اختلاف فردی بین کارگر و کارفرما ناشی از اجرای قانون کار یا موافقتنامه ها و پیمانهای دسته جمعی، در مرحله اول از طیق سازش مستقیم و در صورت عدم حصول سازش از طریق مراجع حل اختلاف کار رسیدگی خواهد شد.

مراجع حل اختلاف، از طرفین دعوی برای حضور در جلسه رسیدگی کتبا دعوت می نمایند. لیکن عدم حضور آنها در جلسه، مانع از رسیدگی و صدور رای نمیباشد مگر زمانی که هیات حضور طرفین را ضروری تشخیص دهد که دراین صورت فقط برای یک نوبت با استدلال و استناد قانونی، جلسه را تجدید می نماید.

این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن قرارداد-کار-کلی.gif است

بازگشت به کار در هیات حل اختلاف کار

هرگونه اختلاف فردی بین کارگر و کارفرما ناشی از اجرای قانون کار یا موافقتنامه ها و پیمانهای دسته جمعی، در مرحله اول از طیق سازش مستقیم و در صورت عدم حصول سازش از طریق مراجع حل اختلاف کار رسیدگی خواهد شد.

در صورتی که هیات حل اختلاف، اخراج کارگر را غیرموجه تشخیص دهد، حکم بازگشت به کار کارگر اخراجی بهمراه پرداخت حق السعی او را از تاریخ اخراج صادر میکند ولیکن در صورت موجه بودن اخراج، کارگر مشمول اخذ حق سنوات به میزان سالی یکماه موضوع ماده 27 قانون کار می باشد.

هرگونه اختلاف فردی بین کارگر و کارفرما ناشی از اجرای قانون کار یا موافقتنامه ها و پیمانهای دسته جمعی، در مرحله اول از طیق سازش مستقیم و در صورت عدم حصول سازش از طریق مراجع حل اختلاف کار رسیدگی خواهد شد.

چنانچه پس از روشن شدن تقصیر کارفرما و عدم توجیه قانونی اخراج کارگر و صدور حکم بازگشت به کار، کارگر نخواهد به سر کار برگردد میتواند مطابق با ماده 111 آیین دادرسی کار موضوع ماده 164 قانون کار از سنوات خدمت به میزان سالی 45 روز بهره مند شود.

آرای قطعی صادره از مراجع حل اختلاف کار (رای تشخیصی که در موعد مقرر مورد اعتراض واقع نشده یا آرای صادره از هیات حل اختلاف) قطعی و لازم الاجرا بوده و از طریق اجرای احکام دادگستری به مورد اجرا گذاشته می شود.

آیین نامه طرز اجرای آرای قطعی هیاتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 166 قانون کار مورخ 12/03/70 (کلیک کنید) به تصویب هیات وزیران رسیده است.

مقالات مرتبط

پربازدیدترین‌های ماه

نظریات مشورتی روابط کار

نظریات مشورتی روابط کار از آنجاییکه دستورالعمل های سلسله وار صادره از اداره کل روابط کار وزارت تعاون کار و

حقوق زنان در قانون كار

کارفرما مكلف است نسبت به ايجاد مراكز مربوط به نگهداري كودكان (شيرخوارگاه، مهدكودك و …) با در نظر گرفتن گروه سني آنان اقدام نمايد. آيين نامه اجرايي ايجاد مراكز ذكر شده توسط سازمان بهزيستي تهيه و پس از تصويب وزير كار به اجرا گذاشته…

خسارت کارگران و مزایای پایان کار

مبحث چهارم از فصل دوم قانون کار به موضوع ( پرداخت خسارت کارگران و مزایای پایان کار) می پردازد.

چنانچه پس از رسیدگی و تشخیص مراجع حل اختلاف موضوع ماده ۱۵۷ قانون کار، موجبات تعلیق قرارداد کار کارفرما شناخته شود وی مکلف است علاوه بر بازگشت به کار کارگر به کار سابق، خسارت و حق السعی ایام تعلیق را به کارگر بپردازد. ولیکن….

دادنامه 78 الي 81 مورخ 08/02/1400 هيات عمومي ديوان عدالت اداري

موجب ماده 29 قانون كار «در صورتي كه بنا به تشخيص هيات حل اختلاف، كارفرما موجب تعليق قرارداد از ناحيه كارگر شناخته شود، كارگر استحقاق دريافت خسارت ناشي از تعليق را خواهد داشت و كارفرما مكلف است كارگر تعليقي از كار را به كار سابق باز گرداند.»
از مفهوم مخالف ماده 29 قانون كار نيز چنين استنباط مي گردد كه چنانچه عامل تعليق شخص كارگر باشد،‌كارفرما تكليفي به بازگشت به كار خواهان و پرداخت خسارت نخواهد داشت….

مرخصي بدون حقوق

در مورد مرخصي بدون حقوق توافق طرفين ملاك آغـاز و وقـوع آن خواهـد بـود يعني كارفرما تكليفي به دادن مرخصي بـدون حقـوق بـه كـارگر نـدارد لـيكن در ايـن مـورد از آن ذكر شده و آن مـواردي اسـت كـه 37 استثنايي وجود دارد كه در ماده 67 قانون كار كارگر براي اداي فريضه حج واجب نياز به مرخصي بدون حقوق داشته باشد كه با توجه به بيان ماده مذكور كارفرما مكلف به پذيرش آن خواهد بود ليكن ساير مقررات در مـورد ايـن مورد جاري مي باشد.

حق بیمه چیست و نحوه پرداخت آن چگونه است؟

حق بیمه چیست و نحوه پرداخت آن چگونه است؟
از جمله مزایای قابل ارائه می توان به حمایت هایی که در زمان بیکاری، بیماری، بارداری، حادثه، فوت، بازنشستگی و یا کمک هایی از قبیل وسایل کمک پزشکی که به منظور اعاده سلامت یا برای جبران نقص جسمانی یا تقویت یکی از حواس به کار‌می‌روند و یا کمک ازدواج و سایر موارد دیگر که شامل حال افرادی میشود که حق بیمه خود را به طور منظم به سازمان تامین اجتماعی پرداخت میشود اشاره نمود. این مزایا علاوه بر….

با کارشناسان ما در ارتباط باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *