جستجو کردن
دسته‌بندی‌ها
آیین دادرسی کار

مقررات متفرقه قانون کار

مقررات متفرقه قانون کار (بخش دوم)

کارگران نمونه

به منظور تشویق نیروهای کارگری مولد، متخصص، مخترع و مبتکر، وزارت کار مکلف است همه ساله در مورد انتخاب کارگران نمونه سال اقدام نماید.ضوابط اجرایی انتخاب کارگران نمونه موضوع تبصره ماده 195 قانون کار به تصویب وزیر کار وقت رسیده است.

به منظور تشویق نیروهای کارگری مولد، متخصص، مخترع و مبتکر، وزارت کار مکلف است همه ساله در مورد انتخاب کارگران نمونه سال اقدام نماید.ضوابط اجرایی انتخاب کارگران نمونه موضوع تبصره ماده 195 قانون کار به تصویب وزیر کار وقت رسیده است.

وزارت کار مکلف است آموزشهای لازم جهت رشد و شکوفایی استعدادهای کارگران را با برگزاری کلاسها و یا از طریق رسانه های گروهی یا طرق مقتضی دیگر انجام دهد. در حال حاضر متاسفانه حجم انجام شده این اقدامات نسبت به جمعیت هدف کافی و پاسخگو نبوده و لازم است تا از ظرفیت های موجود دیگری همچون رسانه ملی در این خصوص بهره جست و نسبت به تعالی جامعه هدف اقدامات بیشتری صورت پذیرد.

دولت مکلف است به کارگرانی که قصد مهاجرت از شهر به روستا و انجام کار کشاورزی دارند، تسهیلات و مشوقات لازم را ارائه نماید.

مقررات متفرقه قانون کار – وابسته کار

وزارت کار می تواند در موارد ضرورت، برای تنظیم کار ایرانیان خارج از کشور، در نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران وابسته کار منصوب نماید.

وابسته کار، توسط وزیر کار تعیین و پس از موافقت وزیر امور خارجه منصوب و اعزام می گردد.

مقررات متفرقه قانون کار 1
https://www.kar-tamin.ir/%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%ba%d9%84-%d9%85%d8%ae%d8%aa%d9%84%d9%81

آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 2 ماده 198 قانون کار، راجع به انتصاب وابسته کار در نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشورمورخ 10/07/81 به تصویب هیات وزیران رسیده است.

با تصویب قانون کار فعلی و آیین نامه های اجرایی آن، قوانین کار و کار کشاورزی مغایر با این قانون لغو می شود.

وزارت کار مکلف است کلیه حقوق و تکالیف مقرر در قانون کار را با روشهای مناسب به اطلاع کارگران و کارفرمایان برساند.

وزارت کار و دادگستری، مامور اجرای قانون کار می باشند.

قانون کار فعلی مورخ 02/07/68 به تصویب مجلس رسید که موادی از آن مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان قرار گرفت که نهایتا این قانون مشتمل بر 203 ماده و 121 تبصره مورخ 29/08/69 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.

مقررات متفرقه قانون کار بخش اول

مقالات مرتبط

با کارشناسان ما در ارتباط باشید

شما منتقل می شوید...