نحوه محاسبه مطالبات پایان قرارداد کار

نحوه محاسبه مطالبات پایان قرارداد کار (سنوات، عیدی و پاداش، مرخصی)

نحوه محاسبه مطالبات پایان قرارداد کار – سنوات خدمت

به استناد ماده 24 و تبصره 4 الحاقی به ماده 7 قانون کار، در خصوص نحوه محاسبه مطالبات پایان قرارداد کار کارفرمایان موظفند در صورت خاتمه قرارداد کار و به نسبت مدت کارکرد، به کارگران مزایای پایان کار به میزان سالی یک ماه آخرین مزد بپردازند.

حال چنانچه کارکرد کارگری کمتر از یک سال بود، به نسبت کارکرد، استحقاق دریافت سنوات خدمت را خواهد داشت.

مثلا چنانچه کارکرد کارگری 6 ماه بود طبیعتا نیمی از سنوات سالیانه، یعنی 15  روز آخرین حقوق به وی تعلق میگیرد.

نحوه محاسبه مطالبات پایان قرارداد کار 1

نحوه محاسبه مطالبات پایان قرارداد کار – عیدی و پاداش

طبق قانون مصوب 06/12/70 مجلس شورای اسلامی، چگونگی پرداخت عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل درکارگاههای مشمول قانون کار مشخص شده است.

نحوه محاسبه مطالبات پایان قرارداد کار 2

بر همین اساس کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون کار مکلفند به هر یک از کارگران خود به نسبت یکسال کار، معادل 60 روز آخرین مزد پایه به  عنوان عیدی و پاداش بپردازند، منوط به اینکه مبلغ پرداختی به هر یک از کارکنان از معادل 90 روز حداقل مزد روزانه قانونی بیشتر نشود.

طبق مصوبه شورای عالی کار میزان حداقل مزد قانونی روزانه کارگران در سال 99 مبلغ 636809 ریال میباشد.

برای نحوه محاسبه مطالبات پایان قرارداد کار حال چنانچه حقوق کارگری همین مبلغ باشد و کل سال 99 را نزد کارفرمایش فعالیت داشته باشد، این مبلغ در 60 ضرب شده و میزان عیدی وی به دست می آید »»»

38208540 ««« 60 * 636809

یا مثلا چنانچه مزد پایه روزانه کارگری بیش از حداقل قانونی باشد، مثلا روزی 700000 ریال و کارکرد وی یک سال کامل باشد، این مبلغ در 60 ضرب شده و میزان عیدی وی مشخص می شود »»»

42000000 ««« 60 * 700000

حالت خاص محاسبه عیدی

اما در حالتی ممکن است به کارگری دو برابر حقوق به عنوان عیدی و پاداش تعلق نگیرد و آن در جاییست که 60 روز مزد روزانه کارگر، بیش از 90 روز حداقل مزد قانونی همان سال باشد.

مثلا چنانچه مزد کارگری در سال 99 روزی یک میلیون ریال باشد با فرمول قبلی، میزان عیدی وی میشود 60 میلیون ریال »»»

*** 60000000 ««« 60 * 1000000 ***

در حالیکه حداکثر عیدی سال 99 مبلغ 57312810 ریال می باشد »»»

*** 57312810 ««« 90 * 636809 (حداقل مزد قانونی سال 99) ***

با دقت در مثال پی میبریم از آنجاییکه محاسبه عیدی کارگر در جاییکه مزد وی روزی یک میلیون ریال بود، از سقف مربوطه تجاوز نمود، فلذا میزان عیدی استحقاقی فرد همان سقف مشخص شده سال 99 میباشد یعنی 57312810 ریال.

حال فرق نمیکند که مزد وی روزی یک میلیون ریال یا ده میلیون ریال یا بیشتر باشد. بهر حال دریافت عیدی قانونی فرد از سقف مشخص شده تجاوز نمی نماید مگر با تایید کارفرما.

نحوه محاسبه مطالبات پایان قرارداد کار- مرخصی

به استناد ماده  64 قانون کار، مرخصی استحقاقی سالانه کارگران 26 روز و در صورت احتساب 4 جمعه در مابین استفاده از مرخصی، جمعا یک ماه 30 روزه میباشد و برای کار کمتر از یکسال، مرخصی به نسبت مدت کار انجام یافته محاسبه می شود.

مرخصی کارگران
500

همچنین کارگران میتوانند سالی 9 روز از مرخصی سالانه خود را ذخیره نموده و در پایان کار همراه با سنوات خدمت دریافت نمایند.

ویژگی منحصر بفردی که محاسبه مرخصی به نسبت سنوات و عیدی دارد، در این است که از آنجاییکه روز استفاده از مرخصی استحقاقی کارگر بمانند یک روز کامل کاری میباشد فلذا محاسبه ذخیره مرخصی با مزد و کلیه مزایای کار اعم از بن، مسکن و حق اولاد میباشد.

به استناد ماده 71 قانون کار در صورت فسخ یا خاتمه قرارداد کار یا بازنشستگی و از کارافتادگی کلی کارگر و یا تعطیل کارگاه، مطالبات مربوط به مرخصی استحقاقی کارگر به وی و در صورت فوت او به ورثه اش پرداخت می شود.

نحوه محاسبه مطالبات پایان قرارداد کار 3

اشتراکات و اختلافات سنوات، عیدی و پاداش، و مرخصی

از آنجاییکه عمده اختلاف نظر در خصوص مطالبات کارگران در این 3 مورد میباشد، لازم است نکاتی در خصوص وجه اشتراک وافتراق آنها عنوان گردد:

1 . مبنای محاسبه «سنوات خدمت» و «عیدی و پاداش» با مزد پایه میباشد ولیکن محاسبه «ذخیره مرخصی» با مزد و کلیه مزایا یا همان حق السعی است.

2 . همانطور که توضیح دادیم، «عیدی و پاداش» دارای سقف پرداختی میباشد و چنانچه از سقف تجاوز نماید، به کارگر همان مبلغ حداکثری سقف پرداخت میشود در حالیکه «سنوات خدمت» و «مرخصی» از چنین استثنایی برخوردار نیست و سقفی برای آن در نظر گرفته نشده و کارگر با هر میزان مزد دریافتی، استحقاق دریافت سنوات و مرخصی ذخیره را خواهد داشت.

3 . «عیدی و پاداش» در پایان هر سال جزء حقوق مکتسبه کارگر منظور می شود و باید با نرخ همان سال به وی پرداخت گردد در حالیکه «سنوات خدمت» و « مرخصی» در خاتمه کار یا خاتمه قرارداد کار، با نرخ آخرین مزد همان سال محاسبه می گردد.

مثلا چنانچه کارگری با قرارداد دائم 10 سال در کارگاهی کار کند و سپس یکی از طرق قطع همکاری حادث شود، «سنوات خدمت» و «ذخیره مرخصی» در پایان سال دهم با مزد پایه سال دهم محاسبه و به وی پرداخت میشود.

لازم به توضیح است چنانچه در پایان هر قرارداد مدت موقت یکساله یا کمتر از یکسال، کارفرما اقدام به تصفیه سنوات و مرخصی نماید، تصفیه قطعی تلقی شده و با نرخ سال زمان تصفیه محاسبه میگردد.

نحوه محاسبه مطالبات قرارداد کار (سنوات، عیدی و پاداش، مرخصی)

نحوه محاسبه مطالبات ضمن قرارداد کار (حق مسکن، بن کارگری، اضافه کاری، تعطیل کاری، شبکاری، نوبت کاری، حق اولاد، مزد)
قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاههای مشمول قانون کار
ماشین محاسبه مزد قانونی کارگر بصورت آنلاین و رایگان (جدید)

مقالات مرتبط

پربازدیدترین‌های ماه

ابطال بخشنامه مصوبه مزد 99

ابطال بخشنامه مصوبه مزد 99 از آنجاییکه رای هیات تخصصی در زمستان سال 99 صادر گردیده و صدور رای هیات عمومی حتی شاید تا….

دادنامه شماره 30 هيات تخصصي كار، بيمه و تامين اجتماعي مورخ 28/01/1400

در بخشنامه معترض عنه اشاره گردیده «… در طول دوره ماموریت، زمانی که کارگر صرفا برای انجام کار صرف می کند ساعت کار وی محسوب می شود و چنانچه این زمان بیش از ساعت کار قانونی وی باشد کارگر مستحق دریافت فوق العاده اضافه کاری خواهد بود …»، لذا این بخشنامه پرداخت فوق العاده اضافه کاری بابت انجام کار اضافی در زمان ماموریت را ممکن دانسته و نفی ننموده است…..

قرارداد کار (بخش اول)

قرارداد کار (بخش یک)بخش اول فصل دوم قانون کار به مبحث قرارداد کار پرداخته است. به استناد ماده 7 قانون کار «قرارداد کار عبارت است از. قرارداد کتبی یا شفاهی..(ادامه)

دادنامه 1177 هيات عمومي ديوان عدالت اداري

همانطور كه از مواد متعدد قانون كار بر مي آيد، مبناي پرداخت سنوات خدمت آخرين مزد يا حقوق و ميزان آن يك ماه آخرين حقوق مي باشد.
درجاييكه نص صريح قانون وجود دارد نمي توان با دلايل غيرموجه،‌ اين نصوص را كنار گذاشت و تفسير به راي نمود. همانطور كه فقها مي گويند (اجتهاد در برابر نص) جوازي نداشته و ممنوع است. سنوات خدمت شركت بهره برداري مترو

حفاظت فنی و بهداشت کار (بخش اول – شوراي عالي حفاظت فني،‌ايمني كارگران)

شورای عالی حفاظت فنی مسئول تهیه دستورالعملها و آیین نامه های حفاظت فنی برای صیانت نیروی انسانی و منابع مادی کشور جهت تامین حفاظت فنی و جلوگیری از بیماری های حرفه ای می باشد که کلیه کارگاه ها، کارگران، کارفرمایان و کارآموزان و حتی کارگاههای خانوادگی موضوع ماده 188 قانون کار هم مکلف به اجرای آن می باشند. …

ابطال مصوبات در هیات عمومی دیوان عدالت اداری

به موجب ماده 80 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبات در هیات عمومی دیوان عدالت اداری با تقدیم درخواست انجام می گیرد. درخواست های مذکور توسط رئیس دیوان به هیات عمومی ارجاع می گردد….

با کارشناسان ما در ارتباط باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *