حوزه عمومی حقوق کارقانون کارمهمترین مطالب

نگاهي بر بخشنامه مزد 1400 مصوب شوراي عالي كار

نگاهي بر بخشنامه مزد 1400 مصوب شوراي عالي كار

شوراي عالي كار در جلسه مورخ 23/12/99 با حضور نمايندگان دولت، كارگر و كارفرما با اجماع و اتفاق نظر، افزايش مزد و مزاياي سال 1400 را تصويب نمود.

حداقل مزد روزانه سال 1400 با افزايش 39 درصدي از روزي 636809 ريال در سال 99 به روزي 885165 ريال در سال 1400 افزايش يافت.

ساير سطوح مزدي نيز مشمول افزايش 26 درصدي به اضافه مبلغ ثابت 82785 ريال گرديد.

مثال افزايش مزد ساير سطوح مزدي

به عنوان مثال چنانچه مزد شخصي در سال 99 روزي 700000 ريال بوده باشد با اعمال افزايشات قانوني، مزد روزانه 1400 وي مي شود 964785 ريال.

964785 (مزد روزانه 1400) === 82785 (مبلغ ثابت) + 26% (درصد افزايش) * 700000 (مزد روزانه 99)

پايه سنوات

به كارگراني كه در سال 1400 يك سال سابقه كار داشته باشند يا يك سال از دريافت آخرين پايه سنواتي آنان گذشته باشد روزانه مبلغ 46667 ريال به عنوان «پايه سنوات» پرداخت مي شود.

به عنوان مثال چنانچه فردي يك سال سابقه كار از ابتداي سال 99 با حقوق روزانه حداقل (روزي 636809 ريال) داشته باشد، مزد روزانه سال 1400 اين فرد مي شود 931832 ريال.

931832 (مزد روزانه با اعمال پايه سنوات) === 46667 (پايه سنوات 1400) + 39% (درصد افزايش حداقل) * 636809

پايه سنوات در كارگاههاي مشمول طرح طبقه بندي مشاغل

ضمنا در كارگاههاي مشمول طرح طبقه بندي مشاغل، ميزان پايه سنوات از گروه يك تا بيست به نسبت مشخص طبق جدول اعلامي اداره كل روابط كار صورت مي پذيرد.

مبلغ پايه سنوات اعلامي شامل كليه كارگراني مي شود كه در كارگاه خود يكسال كار كرده باشند يا از دريافت آخرين پايه سنواتي ايشان در آن كارگاه،‌ يك سال گذشته باشد. اعم از اينكه حق سنوات يا ساير مزاياي خود را تصفيه كرده باشند يا خير، مشمول دريافت پايه سنوات مي باشند.

بن كارگري

ميزان حق بن كارگري (كمك هزينه اقلام مصرفي خانوار) اعم از متاهل يا مجرد از ماهي 4000000 ريال در سال 99 با افزايش 50 درصدي به ماهي 6000000 ريال افزايش يافت.

حق مسكن

ميزان حق مسكن نيز از ماهي 3000000 ريال در سال 99 با افزايش 50 درصدي به ماهي 4500000 از سوي شوراي عالي كار پيشنهاد گرديد كه در صورت تصويب هيات وزيران، اعمال و برقرار مي گردد.

حق اولاد

ميزان حق اولاد طبق مواد 86 و 87 قانون تامين اجتماعي از ماهي 1910427 ريال به ازاي هر فرزند در سال 99 به ماهي 2655495 ريال در سال 1400 افزايش يافت.

لازم به توضيح است كه پرداخت حق اولاد بدون محدوديت تعداد فرزندان، به شرط داشتن حداقل 720 روز پرداخت حق بيمه در صندوق تامين اجتماعي، بايد به كارگران حائز شرايط پرداخت گردد.

عيدي و پاداش

ميزان عيدي كارگران مشمول قانون كار در سال 1400، چنانچه يك سال كامل كار كنند با رعايت سقف حداكثر عيدي در شرايط حداقلي و حداكثري به شرح ذيل است:

الف) چنانچه مزد پايه روزانه كارگري حداقل مزد روزانه مصوب شوراي عالي كار در سال 1400 باشد (روزي 885165 ريال) ميزان عيدي اين فرد مي شود 53109900 ريال.

53109900 (حداقل عيدي 1400) === 60 (روز) * 885165 (حداقل مزد روزانه)

ب) چنانچه مزد پايه روزانه كارگري در سال 1400 مثلا روزي 1327747 ريال (يا بيشتر) باشد ميزان عيدي اين افراد مي شود 79664850 ريال.

79664850 (حداكثر عيدي 1400) === 60 (روز) * 1327747 (مزد روزانه)

نگاهي بر بخشنامه مزد 1400 مصوب شوراي عالي كار

ماشین محاسبه مزد سال 1400 (جدید)

ضمائم قانونی این پست:

محمد علي

فارغ‌التحصیل رشته حقوق، کارشناسی مسائل روابط کار با نزدیک به ۲۰ سال سابقه تجربی در حوزه روابط کار، اختلافات کارگری کارفرمایی، بیمه و تامین اجتماعی در سراسر کشور آماده مشاوره و پاسخگویی به سوالات شما عزیزان.

‫4 دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا