جستجو کردن
دسته‌بندی‌ها

مقاوله نامه های سازمان بین‌المللی کار (ilo)

مقاوله نامه های سازمان بین‌المللی کار (ilo)

مقاوله نامه (convention) یعنی پیمانی که بین دو با چند دولت منعقد می شود.

مقاوله نامه نوعی از معاهدات بین المللی است که اغلب برای اسنادی که جنبه رسمی و چندجانبه دارند به کار میرود.

همچنین معاهدات چند جانبه ای که توسط سازمان بین‌المللی کار (international Labour organisation / ilo) تصویب می‌شود را مقاوله نامه می‌گویند و از آنجاییکه جنبه رسمی و چند جانبه دارند در صورت پیوستن به آن، جنبه الزامی می یابد.

سازمان بین‌المللی کار (international Labour organisation / ilo)

کشور ما نیز تا کنون به ۱۴ مقاوله نامه سازمان بین‌المللی کار ملحق شده که عبارتند از:

مقاوله نامه شماره ۱۴ با عنوان تعطیل هفتگی در موسسات صنعتی، ۱۳۵۰

مقاوله نامه شماره ۱۹ با عنوان تساوی رفتار بین کارگران داخلی و خارجی،۱۳۵۰

مقاوله نامه شماره ۲۹ با عنوان کار اجباری، ۱۳۴۵

مقاوله نامه شماره ۹۵ با عنوان حمایت از مزد، ۱۳۵۱ (متن انگلیسی اصلی)

مقاوله نامه بین المللی شماره 100 مربوط به تساوی اجرت کارگران زن و کارگران مرد در قبال کار هم ارزش 1351

مقاوله نامه شماره ۱۰۴ با عنوان منع مجازات‌های کیفری کارگران، ۱۳۳۷

مقاوله نامه شماره ۱۰۵ با عنوان منع کار اجباری، ۱۳۳۷

مقاوله نامه شماره ۱۰۶ با عنوان تعطیل بازرگانی و خدمات، ۱۳۴۶

مقاوله نامه شماره ۱۰۸ با عنوان اسناد هویت دریانوردان، ۱۳۴۵

مقاوله نامه شماره ۱۱۱ با عنوان تبعیض در استخدام و اشتغال، ۱۳۴۳

مقاوله نامه شماره ۱۲۲ با عنوان سیاست و اشتغال، ۱۳۵۰

مقاوله نامه شماره ۱۴۲ با عنوان توسعه منابع انسانی، ۱۳۸۵

مقاوله نامه شماره ۱۸۲ با عنوان ممنوعیت کار کودک و اقدام برای محو کردن بدترین اشکال کار کودک، ۱۳۸۳

مقاوله نامه بین المللی شماره 147 در مورد کار دریانوردان

مقاوله نامه های سازمان بین‌المللی کار (ilo) 1

ایران از ۸ مقاوله نامه بنیادین سازمان بین‌المللی کار به ۵ مورد آن پیوسته (مقاوله نامه های شماره ۲۹، ۱۰۰، ۱۰۵، ۱۱۱، ۱۸۲) و در خصوص سه مورد دیگر هم مکلف به اجرای آن در قالب مقررات ملی می باشد.

توصیه نامه های سازمان بین‌المللی کار ilo

توصیه نامه های سازمان بین‌المللی کار

سازمان بین‌المللی کار علاوه بر مقاوله نامه که جنبه الزام در صورت پیوستن به آن دارد، توصیه نامه (recommendation) هایی نیز مصوب کرده است که بیشتر جنبه سفارشی و توصیه ای داشته و مقدمه ای برای پیوستن به مقاوله نامه ها محسوب می شود.

در کشور ما نیز ۶ مورد از این توصیه نامه ها به تصویب رسیده که عبارتند از:

توصیه نامه تجدید تربیت و آموزش حرفه ای معلولان، ۱۳۳۸

توصیه نامه حمایت از کارگران مهاجر در کشورهای توسعه نیافته، ۱۳۳۸

توصیه نامه خدمات اجتماعی کارگران، ۱۳۳۸

توصیه نامه آموزش حرفه ای در کشاورزی، ۱۳۴۰

توصیه نامه تعطیل هفتگی در بازرگانی و خدمات، ۱۳۴۶

توصیه نامه منع بدترین اشکال کار کودک، ۱۳۷۸

مقاوله نامه های سازمان بین‌المللی کار (ilo)

مقالات مرتبط

با کارشناسان ما در ارتباط باشید

شما منتقل می شوید...