تامین اجتماعیحوزه تامین اجتماعی

مزایای پرداخت حق بیمه در دو کارگاه چیست؟

مزایای پرداخت حق بیمه در دو کارگاه چیست؟ سوالی که مطرح می شود این است که آیا شخصی که در دو کارگاه مشغول به کار است ضرورتی دارد که پرداخت حق بیمه در دو یا چند کارگاه انجام شود و یا اینکه پرداخت حق بیمه فقط در یک کارگاه کفایت می کند؟ ابتدا به قانون تامین اجتماعی مراجعه می کنیم و سپس بحث را ادامه خواهیم داد. براساس ماده ٣٤ قانون تامین اجتماعی:

“در صورتی که بیمه شده برای دو یا چند کارفرما کار کند، هر یک از کارفرمایان مکلف‌اند به نسبت مزد یا حقوقی که م‌یپردازند حق بیمه سهم بیمه شده را از مزد یا حقوق او کسر و به انضمام سهم خود به سازمان پرداخت نمایند”.

بنابراین هر شخص باید در هرچند کارگاه که فعالیت می نماید حق بیمه بپردازد و نکته ای که وجود دارد مربوط به رعایت سقف دستمزد هر شخص بیمه شده است. همانطور که می‌دانید طبق قانون برای پرداخت حق بیمه همه ساله مبالغی تحت عنوان حداقل حقوق و حداکثر حقوق مطرح می‌شود که مبنای پرداخت حق بیمه و به طبع آن محاسبه حقوق بازنشستگی و سایر مزایای حاصل از پرداخت حق بیمه به هر فرد بیمه شده خواهد بود.

یعنی اگر کسی حداقل دستمزد را دریافت می‌کند و به سازمان تامین اجتماعی براساس حداقل حقوق آن سال حق بیمه می‌پردازد در زمان بازنشستگی نیز با حداقل حقوق سال اجرای حکم بازنشستگی حقوق دریافت خواهد نمود و سایر بیمه پردازان که بیش از حداقل حقوق دریافت می‌نمایند و بابت آن نیز لیست و حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی می‌پردازند، بر مبنای میانگین دو سال آخر حقوق خود، از سازمان تامین اجتماعی حکم بازنشستگی دریافت می‌نمایند.

بنابراین در پاسخ به اینکه مزایای پرداخت حق بیمه در دو کارگاه چیست؟ متوجه شدیم که هر شخص در هر کارگاه باید حداقل حقوق و دستمزد دریافتی سال مربوطه به سازمان لیست ارسال نماید. اما شخصی که در دو کارگاه شاغل است چطور؟

در جواب باید بگویم که اگر در کارگاه اول سقف حقوق و دستمزد را به سازمان ارسال می‌نمائید دیگر لازم نیست در کارگاه دوم حق بیمه بپردازید اما اگر کمتر از سقف حقوق و دستمزد آن سال را در کارگاه اول حق بیمه می‌پدازید باید بگویم شما ملزم به پرداخت حق بیمه در کارگاه دوم و یا سوم نیزهستید. به عبارت دیگر تا زمانی که مجوع پرداختی‌های شما به سازمان تامین اجتماعی به سقف حقوق آن سال نرسیده است در کارگاه‌های دیگری که مشغول بکار هستید می‌بایست حق بیمه بپردازید.

اما این پرداخت حق بیمه در کارگاه دوم و یا حتی سوم چه منافعی برای بیمه شده دارد؟

a,vhd uhgd pthzj tkd

سوال مطرح شده پاسخ واضحی دارد، وقتی شما به سازمان بیشتر از حداقل حقوق و دستمزد حق بیمه بپردازید در زمان بازنشستگی نیز به همان میزان حقوق بیشتری دریافت خواهید نمود. یعنی زمان درخواست بازنشستگی میانگین حقوق و دستمزد شما در دو سال آخر در هر دو یا سه کارگاه محاسبه و براساس آن حکم بازنشستگی صادر می‌گردد.

همچنین موضوع فقط مربوط به بازنشستگی و مزایای حاصل از آن در زمان بازنشستگی نخواهد بود. شما در زمان بیکاری نیز با غرامت دستمزد بیشتری روبرو می‌شوید و یا در زمان بیماری غرامت بیشتری دریافت می‌نمائید و به طور کلی تمامی مزایای کوتاه مدت و بلند مدت را براساس جمع حقوق و دستمزد هر دو یا چند کارگاهی که در آن حق بیمه پرداخته‌اید دریافت خواهید نمود.

زمان حادثه و از کارافتادگی

همچنین چنانچه شما دچار حادثه شوید و این حادثه منجر به از کارافتادگی شما بشود و این از کارافتادگی به صورت کلی یا جزئی باشد دریافتی شما بابت این موضوع نیز براساس مجموع حقوق و دستمزد شما درهر دوکارگاه محاسبه خواهد شد.

بنابراین فارغ از اینکه شما ملزم به ارسال حق بیمه در هر دو یا چند کارگاه هستید از مزایای بیشتری نیز بهره‌مند خواهید شد که در صورت داشتن شرایط آن از این مزایا استفاده خواهید نمود.

جمع هر دو کارگاه سابقه لحاظ نمیگردد!

اگر برای یک فرد در لیست بیمه شرکتی ۳۰ روز محاسبه و در شرکت دیگری ۲۰ روز لیست بیمه ارسال شود و مجموع مبالغ هم از سقف بیمه بیشتر نباشد آیا با توجه به اینکه مجموع روزها بیشتر از یک ماه است، 50 روز سابقه محاسبه می‌شود؟ و یا مجموع مبالغ ارسال شده در ۲ شرکت برای بازنشستگی محاسبه می‌گردد؟

پاسخ روشن است و باید بگویم که هر ماه نهایتا 31 روز سابقه (با توجه به ماه مربوطه) در سازمان تامین اجتماعی محاسبه می‌گردد. بنابراین 50 روز سابقه در یک ماه معنایی نداشته و سابقه بیشتری نصیب شما نخواهد شما و اما در مورد قسمت دوم سوال باید بگویم پرداخت از دو یا چند کارگاه تا سقف حق بیمه مقرر فقط در میزان خدمات و مزایای دریافتی تاثیر گذار است.

نحوه محاسبه مستمری بیمه شدگان شاغل در دو کارگاه یا بیشتر 

براساس ماده 34 قانون تامین اجتماعی: در صورتی که بیمه شده برای دو یا چند کارفرما کار کند ، هر یک از کارفرمایان مکلف اند به نسبت مزد یا حقوقی که می پردازند حق بیمه سهم بیمه شده را از مزد یا حقوق او کسر و به انضمام سهم خود به سازمان پرداخت نمایند .
به همین منظور به جهت جلوگیری از تضییع حقوق افرادی که درپرداخت حق بیمه مشارکت بیشتری داشته اند ، با استناد به مواد 72، 75، و 77 قانون تامین اجتماعی و تبصره های ذیل آنها نحوه محاسبه مستمری بیمه شدگانی که در زمان احراز شرایط و در طول مدت محاسبه متوسط مزد یا حقوق در دو یا بیش از دوکارگاه بطور همزمان بیمه پرداز می باشند به شرح ذیل تعیین می گردد:
       • ابتدا دستمزد هر یک از کارگاههای مشمول کسر حق بیمه در طول ایام مربوط به محاسبه متوسط دستمزد به صورت ماه به ماه با هم و با رعایت سقف پرداخت حق بیمه تجمیع گردد.
       • میانگین دستمزد مشمول کسر حق بیمه هر کارگاه جداگانه و با رعایت بند یک محاسبه شود .
میانگین های بدست آمده در خصوص هر کارگاه در میزان سابقه اشتغال در همان کارگاه ضرب گردیده و بر عدد 30 تقسیم شده و مجموع اعداد بدست آمده به عنوان مستمری استحقاقی بیمه شده خواهد بود.

مزایای پرداخت حق بیمه در دو کارگاه چیست؟

صفحه اصلی

محنا نیک سرشت

فارغ التحصیل مدیریت منابع انسانی و بیش از 5 سال سابقه کار اجرایی در حوزه hr آماده پاسخگویی به سوالات شما عزیزان هستم.

‫343 دیدگاه ها

 1. آقای سلوکی
  با سلام و احترام،
  ۱-حقوقِ ثبت شده در سایتِ تامین اجتماعی،(صفحه شخصی)
  کارگاه اول و اصلی ۱۶/۵ میلیون
  کارگاه دوم و با سابقه‌ی شش ماهه، ۷/۵ میلیون
  وقتی در قسمتِ محاسبه‌ی بازنشستگی،دو کارگاه را محاسبه میکند،با زمانی که فقط کارگاهِ اول را حساب میکند،اختلافِ دویست‌هزارتومانی دیده میشود،یعنی مجموعِ دو کارگاه حقوقِ محاسبه شده(مستمری) را کمتر اعلام میکند.علت را بفرمایید.
  ۲-منظور شما از سقف دستمزد چیست؟
  حداقل دستمزد یا حداکثر دستمزد؟
  آیا حقوق دریافتی بنده شامل سقف پرداختی میشود؟

  لازم بذکر است ،سابقه‌ی پرداخت حق بیمه ۲۹ سال است.
  و تا پایانِ سی سال پرداخت خواهد شد.
  مبلغ استحقاقی(مستمری) در سایت و صفحه‌ی شخصی
  فقط کارگاه اول یا اصلی
  ده‌میلیون و نهصدوبیست و چهار هزار تومان
  اما مجموع دو کارگاه
  ده میلیون و هفتصدو پنجاه هزار تومان!
  یعنی حدود دویست هزار تومان کمتر!
  آیا پیشنهاد شما قطع حق بیمه کارگاه دوم است؟
  .
  معدل و میانگین دو سال آخر را هم
  یازده میلیون و چهارصد هزارتومان محاسبه کرده.
  از توجه و لطف شما ممنونم.

 2. سلام
  30 سال مشغول به کار بوده ام و سابقه بیمه دارم و این 30 سال در کارگاه های متعدد فعالیت داشته ام . آخرین کارگاه تنها 3 سال بوده است و از ده سال پیش نیز هم زمان از کارگاه دیگری برایم بیمه رد شده است که مبلغ آن پایین تر از آخرین کارگاه با دوره 30 ساله می باشد . یعنی دوره همزمانی دو کارگاهی شدنم 10 سال می باشد و دوره کارکرد 30 ساله در کارگاه های متعدد
  خوب کارگاه دوم بازنشستگی میشود 10/30 ام و در میانگین واریزی انجام شده در دوسال آخر
  در کارگاه دیگر آیا محاسبه براساس 3/30 ام انجام میگردد و 27 سال دیگر که حق بیمه در کارگاه های متعدد پرداخته ام کجا لحاظ میگردد؟

 3. با سلام و احترام
  بنده در شرکتی به صورت آزمایشی چند روز مشغول به کار شدم، همزمان با این شرکت در شرکت دیگری نیز مشغول به کار هستم
  در این چند روز بازرس بیمه به منظور بازرسی به محل آمد و برای من کارکرد 30 روز منظور کرد حتی به اظهاراتم که مبنی بر آزمایشی بودن و چند روز آمدن بود توجهی نکرد و کارفرما با توجه به این کارکرد از من پرداخت حق بیمه 30 روز کارکرد رو خواستار هستند در صورتی که من فقط سه روز کارکرد داشتم الان من دو سوال برام پیش اومده با توجه به اینکه من در دوران آزمایشی در مرخصی به سر می بردم آیا
  1- هر دو کارفرما می توانند 30 روز کارکرد رد کنند؟
  2- کارگاه دوم باید طبق روزهای کارکرد لیست بیمه تنظیم کند یا طبق نظربازرس؟
  2- با توجه به این موضوع اگر در کارگاه اول برای فرد حداکثر سقف بیمه پرداخت شود، دیگر نیازی به پرداخت حق بیمه در کارگاه دوم یا سوم نمی‌باشد در صورتی که در این ماه حداکثر سقف بیمه پرداخت شود کارگاه دوم از پرداخت معاف می گردد؟
  آیا میتوان از بازرس شکایت کرد؟
  با تشکر

  1. سلام در قانون بیمه امکان بیمه پردازی در سه کارگاه همزمان فراهم هست

 4. با سلام و احترام
  از سال ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۳ و از سال ۱۳۸۵ تا ۱۴۰۲ در اداره دولتی اشتغال داشته و بیمه تامین اجتماعی بوده و خلآ بیمه ای از سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۵ به دلیل تحصیل در دانشگاه آزاد بودم و هم اکنون میتوانم به چه طریقی این خلا رو بیمه پردازی انجام بدم ، لطفا ارشاد فرمایید. با تشکر

  1. سلام در صورت اشتغال میتوانید از طریق طرح دعوی در ادارات کار حق بیمه خود را احیا کنید

   1. با سلام و احترام
    سرایدار مدرسه هستم ، و باید تمام وقت در محل کار هم نظافت هم نگهداری از اموال خدمت کنیم مرخصی هم نمی توانیم بگیریم و باید جانشین معرفی کنیم.
    قانون تامین اجتماعی و بازنشستگی برای کسانی که تمام وقت محل کار حضور دارند و کار دوم نمی توانند،انتخاب کنند
    سابقه کمتر، بازنشستگی تاثیری دارد زودتر از30سال محاسبه شود.

   2. سلام وقت بخیر
    من سال 77 به مدت حدود 5 ماه بصورت ساعتی با یک ارگان دولتی کار کردم. فقط یک برگ قرارداد دارم.
    سال 81 تاکنون مشغول به کار و بیمه تامین اجتماعی هستم.
    اگر آن 5 ماه را بتوانم تایید کنم و حق بیمه پرداخت گردد. امکان پرداخت خلا موجود هست؟ بخش عمده این زمان مشغول تحصیل بودم.

    1. سلام
     در صورت داشتن مدارک مثبته امکان پیگیری از اداره کار وجود دارد

 5. سلام خدمت کارشناس بیمه محترم. اینجانب با ۳۱ سال سابقه بازنشسته شده ام. ولی یک فکری اعصاب مرا خرد کرده و چون ادم کمالگرایی هستم میخواهم که ۳۵ سال سابقه را بدست بیاورم و طبق قانون بیمه حداکثر سابقه ۳۵ روز حقوق در ماه است و شخصیکه بیمه خویش فرما میدهد تقریبا ماهی ۱ میلیون تومان میدهد ولی من برای اینکه حداکثر سابقه بیمه یعنی ۳۵روز حقوق را بدست بیاورم حاضرم ۱۲ برابر کسی که بیمه در ماه میپردازد بدهم انهم بصورت نقدی تا ۳۵ روز حقوق در ماه را بدست بیاورم یعنی ماهی ۱۲ میلیون تومان و در سال میشود ۱۴۴ میلیون تومان و چون ۳۱ سال سابقه دارم برای رسیدن به سابقه ۳۵ سال ۱۴۴ میلیون تومان ضربدر ۴ شود مساوی ۵۷۶ میلیون تومان میشود و حاضرم از زمان پرداخت این مبلغ ۴ سال هم انتظار بکشم و بعد از ۴ سال سابقه ام ۳۵ سال شود و برای هر شخص بازنشسته این امکان بوجود بیاید که حداکثر ۵ سال سابقه را بعد از بازنشستگی به مبلغی که عرض کردم بصورت نقدی یا ماهیانه و بعد از طی شدن مدت خریداری شده و برای فقط یک مرتبه برای هر فرد بازنشسته بصورت اختیاری فراهم شود چون خیلی از بازنشسته ها مثل اینجانب میباشند و شخصیت کمالگرا دارند همچنین وقتی شخص بازنشسته میشود دیگر واقعا امکان کار مجدد که بتواند بیمه رد کند وجود ندارد چون اگر شخص بخواهد در جایی کار کند توانایی و روحیه قبل را ندارد ایا شما میتوانید این پیشنهاد را به تامین اجتماعی بدهید

 6. سلام خدمت کارشناس بیمه محترم. اینجانب با ۳۱ سال سابقه بازنشسته شده ام. ولی یک فکری اعصاب مرا خرد کرده و چون ادم کمالگرایی هستم میخواهم که ۳۵ سال سابقه را بدست بیاورم و طبق قانون بیمه حداکثر سابقه ۳۵ روز حقوق در ماه است و شخصیکه بیمه خویش فرما میدهد تقریبا ماهی ۱ میلیون تومان میدهد ولی من برای اینکه حداکثر سابقه بیمه یعنی ۳۵روز حقوق را بدست بیاورم حاضرم ۱۲ برابر کسی که بیمه در ماه میپردازد بدهم انهم بصورت نقدی تا ۳۵ روز حقوق در ماه را بدست بیاورم یعنی ماهی ۱۲ میلیون تومان و در سال میشود ۱۴۴ میلیون تومان و چون ۳۱ سال سابقه دارم برای رسیدن به سابقه ۳۵ سال ۱۴۴ میلیون تومان ضربدر ۴ شود مساوی ۵۷۶ میلیون تومان میشود و حاضرم از زمان پرداخت این مبلغ ۴ سال هم انتظار بکشم و بعد از ۴ سال سابقه ام ۳۵ سال شود ایا شما میتوانید این پیشنهاد را به تامین اجتماعی بدهید . باتشکر

  1. سلام در صورت بازنشستگی امکان بازگشت به حالت اشتغال وجود ندارد اما در شرایط سنی و سابقه ای خاصی امکان خرید یکجا باقی مانده خدمت تا ۳۰ سال میسر هست

   1. سلام یعنی پس میشود سابقه را تا ۳۰ سال خرید ولی تا ده سال را شنیده بودیم نه تا سی سال اگه اینجور باشه که من حاضرم برای اینکه سابقه ام تکمیل بشود سالی ۱۵۰ میلیون بخرم

    1. بله، ضوابط خاصی دارد که باید شرایطش را از تامین اجتماعی سوال کنید

 7. با سلام.اگر کسی ۳۰ سال به عنوان کارمند در شرکت دولتی خدمت کند .آیا می تواند از شر کت بازنشسته شود ولیکن با ادامه پرداخت بیمه تامین اجتماعی در شرکت خصوصی تا ۳۵ سال ادامه دهد و عملا از دیدگاه تامین اجتماعی هنوز بازنشسته نشده باشد؟

 8. سلام بنده در کارگاهی که شامل مشاغل سخت و زیان آور میباشد 18.5 سال فعال هستم و 18 ماه بعد انشاالله بازنشسته خواهم شد(از طریق سخت و زیان آور) و حدود 2 ماه هست که بطور پاره وقت (حدود 15 روز) در کارگاه دیگر که شامل مشاغل سخت و زیان آور نیست مشغول بکار شدم 3 سوال داشتم اول : این شغل جدید برای بازنشستگی شغل قبلی من مشکل ساز میشود یا نه؟ دوم : برای شغل جدیدم نیاز هست مدارکی به بیمه بدهم یا لیست بیمه ای که کارفرما به بیمه میدهد کفایت میکند؟
  سوم : حق بیمه ای که برای شغل دوم من پرداخت میشود هنگام بازنشستگی در مستمری بنده تاثیر خواهد داشت (افزایش دریافتی خواهم داشت) و اینکه بیمه اشکال نگیرد که در 1.5 سال آخر حق بیمه من افزایش داشته است و مستمری را با 5 سال آخر محاسبه کند؟
  با تشکر

 9. سلام
  بنده در کارگاهی که شامل مشاغل سخت و زیان آور میباشد 18.5 سال فعال هستم و 18 ماه بعد انشاالله بازنشسته خواهم شد(از طریق سخت و زیان آور) و حدود 2 ماه هست که بطور پاره وقت در کارگاه دیگر که شامل مشاغل سخت و زیان آور نیست مشغول بکار شدم 2 سوال داشتم
  اول : این شغل جدید برای بازنشستگی شغل قبلی من مشکل ساز میشود یا نه؟
  دوم : برای شغل جدیدم نیاز هست مدارکی به بیمه بدهم یا لیست بیمه ای که کارفرما به بیمه میدهد کفایت میکند؟
  با تشکر

  1. سلام پاسخ سوال اول خیر و سوال دوم نیز خیر میباشد
   موفق باشید

 10. با سلام ، بنده از دو کارگاه بطور همزمان بیمه پردازی دارم ، کارگاه اول با مبلغ بالا و با حدود 20 سال سابقه و کارگاه دوم با مبلغ حداقلی و با سابقه ای حدود 15 سال . در حال حاضر هم سابقه بیمه ام از 30 سال بیشتر شده ولی هنوز درخواست بازنشستگی نداده ام. بر اساس آنچه شما در پاسخ به سوالات سایرین داده اید مبنای محاسبه مبلغ بازنشستگی مجموع متوسط هریک از کارگاه ها بطور مستقل می باشد . اما در شعبه تامین اجتماعی یکی از کارشناسان گفت که متوسط در هر دو کارگاه یک جور محاسبه نمی شود . بلکه برای کارگاه اصلی متوسط دو سال آخر ولی برای کارگاه فرعی متوسط دو سال آخر در مقدار سابقه در همان کارگاه تقسیم بر 30 ( به نسبت میزان سابقه در کارگاه فرعی) محاسبه می شود .
  سوال اول اینکه کارگاه اصلی کدام یک از دو کارگاه است ؟
  سوال دوم آیا این نوع محاسبه قانونی است ؟ آیا هدف این نوع محاسبه کاهش عمدی میزان دریافتی دو کارگاهی ها نیست ؟
  سوال سوم اینکه از کجا معلوم که متوسط هر کارگاه را در میزان سابقه هر کارگاه محاسبه نکنند ، به بیان دیگر هر دو کارگاه را فرعی در نظر بگیرند؟ ممکن است این سوال به نظر خیلی عجیب بیاید ولی باور بفرمایید همان کارشناس در شعبه تامین اجتماعی گفت لزوما وقتی دو کارگاهی هستید حقوق بازنشستگی بیشتری از اگر یک کارگاهی بودید نخواهید گرفت !! و متاسفانه مسئله رو باز نکرد. و ابهام برای من باقی ماند . این کاهش تنها زمانی امکانپذیر است که هر دو کارگاه فرعی محاسبه شود .
  از اینکه با دقت سوالم را توجه میکنید و پاسخ منطقی برایش پیدا می کنید خیلی خیلی ممنون هستم.

  1. سلام نگران نباشید
   هر کارگاه مجزا محاسبه می‌شود و در قانون چیزی تحت عنوان کارگاه فرعی تعریف نشده است
   تنها قید شده است تا سه محل کد کارگاه امکان واریز حق بیمه هست
   اشتباه مطرح کرده اند.
   تنها در صورتی که یک کارگاه سقف واریز شده و کارگاه دوم هم حداقل واریز داشته باشید ضرر معناداری متوجه تان خواهد شد و توصیه ما به عزیزان این است که اگر از کارگاهی سقف حق بیمه می‌پردازید به هیچ عنوان از کارگاه دوم بیمه پردازی نکنید

 11. سلام من بیمه آزاد پرداخت میکردم حدود دو سال الان توی پارکینگ کار میکنم گفته میخواد بیمه کنه میتونم هم تو پارکینگ کارفرما بیمه کنه منو همم خودم آزاد پرداخت کنم که حقوق بازنشستگی بیشتری بگیریم یعنی هر ماه یبار کارفرما بیمه کنه خودمم بیمه مشاغل ازاد رد کنم میشه دوبار در ماه

 12. با سلام
  در خصوص محاسبه بازنشستگی با شرایط چند کارگاهی که توضیحات زیر را دارد:
  1- ابتدا دستمزد هر یک از کارگاههای مشمول کسر حق بیمه در طول ایام مربوط به محاسبه متوسط دستمزد به صورت ماه به ماه با هم و با رعایت سقف پرداخت حق بیمه تجمیع گردد.
  2- میانگین دستمزد مشمول کسر حق بیمه هر کارگاه جداگانه و با رعایت بند یک محاسبه شود .
  3-میانگین های بدست آمده در خصوص هر کارگاه در میزان سابقه اشتغال در همان کارگاه ضرب گردیده و بر عدد 30 تقسیم شده و مجموع اعداد بدست آمده به عنوان مستمری استحقاقی بیمه شده خواهد بود.
  اگر شخصی دو سال آخر سابقه خود را در شرکتی جدید مشغول به کار شود ، با توجه به بند سوم فوق، در محاسبه مبلغ بازنشستگی ایشان بسیار اجحاف می شود چون تنها 2 سال از 30 سال سابقه در کارگاه مورد نظر بوده و مبلغ بازنشستگی بسیار پایین می آید!!!
  این مورد چه توجیحی دارد؟
  با تشکر

 13. سلام، من به مدت 9 یال و 8 ماه بیمه مشاغل خانگی تامین اجتماعی دارم الان در یه مرکز مشغول به کار شدم و قصد بیمه کردن بنده را در تامین اجتماعی دارن آیا باید بیمه مشاغل خانگی رو قطع کنم

  1. سلام امکان بیمه پردازی تا ۳ محل وجود دارد و این موضوع منافاتی با هم ندارند

  2. خرید ۵ سال سابقه، بعد از بازنشستگی در تأمین اجتماعی
   رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
   جناب آقای دکتر قالیباف

   نمایندگان محترم کارگران و بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی در مجلس شورای اسلامی

   درود بر شما

   پیشنهاد می‌شود قانونی وضع شود که بعد از بازنشستگی، خرید سابقه تا ۵ سال برای بازنشسته‌ها به‌صورت اختیاری امکانپذیر شود، که این امر بنا به درخواست شخص بصورت ماهیانه یا بصورت نقدی باشد . چراکه خیلی از بازنشسته‌های تأمین اجتماعی در دوران کار امنیت شغلی نداشته‌اند و کارفرماهایشان بعضی از سال‌ها را بیمه رد نمی‌کرده‌اند. همچنین برای بازنشسته های دیگر هم مفید میباشد بدلیل اینکه تا ۵ سال، سابقه بازنشستگی انها بالاتر میرود و ارتقا پیدا میکند و در نتیجه ۵ روز در ماه حقوقشان بالاتر میرود. به این ترتیب کمی از سختی‌هایی که کشیده‌اند تسکین پیدا می‌کند و هم خود سازمان تأمین اجتماعی سود میکند . از لحاظ روحی و فکری بالا رفتن سابقه سنوات بازنشستگی برای بازنشستگان تاثیر بسیار مثبتی دارد و میتواند روی برخورد و ارتباط انها با خانواده و جامعه تاثیر مثبت بگذارد. چون در تامین اجتماعی حداکثر سابقه بازنشستگی ۳۵ سال یا ۳۵ روز حقوق در ماه میباشد، بطور مثال اگر شخصی با ۲۵ سال سابقه بازنشسته شده باشد با خرید ۵ سال سابقه، سابقه اش به ۳۰ سال ارتقا پیدا میکند و یا شخصی اگر ۳۳ سال سابقه بازنشستگی داشته باشد با خرید ۲ سال سابقه، سابقه اش به ۳۵ سال میرسد. این کارزار که برای همه به خصوص برای ارتقا سابقه بازنشستگان مفید است حتی برای فرزند شما که تازه شاغل شده برای زمان بازنشستگی اش، حمایت و امضا کنید لطفا ادرس این کارزا که در زیر متن امده تا میتوانید پخش کنید چون برای هر کسی میتواند مفید باشد و اتفاق بیفتد حتی برای شما که داری این پیام را میخانی وشاید داری لبخند میزنی. بدلیل عدم امنیت شغلی و احتمال رد نکردن بیمه توسط کارفرما در زمان اشتغال که برای هر شخصی میتونه اتفاق بیفته و این اشخاص موقع بازنشستگی تازه میفهمند که چه ضرری کرده اند و چه حقی از انها ضایع شده. ولی اگر انشاالله این کارزار به سرانجام برسد، میتواند خیلی جبران کننده باشد. لطفا این کارزار را تا حد ممکن تبلیغ و نشر و پخش کنید چون نویسنده این کارزار یک بازنشسته ساده میباشد که دچار همین مشکل شده یعنی در ایام اشتغال ۴ سال برایش بیمه رد نشده و الان با ۲۶ سال سابقه بازنشسته شده ولی اگر این کارزار موفق بشه خیلیها مثل ایشان به حق تضییع شده شان میرسند . و همچنین برای بازنشستگان دیگر هم مفید است و میتوانند تا ۵ سال سابقه شان ارتقا پیدا کند. https://www.karzar.net/69775 نکته دیگری که میتواند در مزیت این کارزار به ادرس https://www.karzar.net/69775 حتی برای بازنشستگان دارای سی سال سابقه به بالا مفید باشد، این است که چون حداکثر سابقه بازنشستگی در تامین اجتماعی ۳۵ سال میباشد، بازنشستگان عزیز دارای مثلا سی سال سابقه میتوانند با خرید ۵ سال سابقه دیگر سابقه شان به ۳۵ سال ارتقا پیدا کند یا مثلا بازنشسته ای که دارای ۳۳ سال سابقه باشد میتواند با خرید ۲ سال سابقه دیگر سابقه اش به ۳۵ سال ارتقا پیدا کند که حداکثر سابقه تامین اجتماعی میباشد پس لطف کنید این کارزار که لینک ان در بالا میباشد تبلیغ، نشر و پخش شود. همچنین شما میتوانید با نوشتن (کارزار خرید ۵ سال سابقه، بعد از بازنشستگی در تامین اجتماعی ) این متن را سرچ کنید، و انرا امضا و حمایت کنید که در سایت کارزار بصورت رسمی ثبت شده است.

   1. سلام خدمت کارشناس بیمه محترم. اینجانب با ۳۱ سال سابقه بازنشسته شده ام. ولی یک فکری اعصاب مرا خرد کرده و چون ادم کمالگرایی هستم میخواهم که ۳۵ سال سابقه را بدست بیاورم و طبق قانون بیمه حداکثر سابقه ۳۵ روز حقوق در ماه است و شخصیکه بیمه خویش فرما میدهد تقریبا ماهی ۱ میلیون تومان میدهد ولی من برای اینکه حداکثر سابقه بیمه یعنی ۳۵روز حقوق را بدست بیاورم حاضرم ۱۲ برابر کسی که بیمه در ماه میپردازد بدهم انهم بصورت نقدی تا ۳۵ روز حقوق در ماه را بدست بیاورم یعنی ماهی ۱۲ میلیون تومان و در سال میشود ۱۴۴ میلیون تومان و چون ۳۱ سال سابقه دارم برای رسیدن به سابقه ۳۵ سال ۱۴۴ میلیون تومان ضربدر ۴ شود مساوی ۵۷۶ میلیون تومان میشود و حاضرم از زمان پرداخت این مبلغ ۴ سال هم انتظار بکشم و بعد از ۴ سال سابقه ام ۳۵ سال شود و برای هر شخص بازنشسته این امکان بوجود بیاید که حداکثر ۵ سال سابقه را بعد از بازنشستگی به مبلغی که عرض کردم بصورت نقدی یا ماهیانه و بعد از طی شدن مدت خریداری شده و برای فقط یک مرتبه برای هر فرد بازنشسته بصورت اختیاری فراهم شود چون خیلی از بازنشسته ها مثل اینجانب میباشند و شخصیت کمالگرا دارند ایا شما میتوانید این پیشنهاد را به تامین اجتماعی بدهید

 14. سلام خسته نباشید کارگاه اول که کارمی کنم سخت وزیان آوروکارگاه دوم غیرسخت وزیان آورباشه وبا شرایط کارگاه اول بازنشسته بشم مشکلی پیش نمیاد؟

 15. سلام، خسته نباشید، اگه بیمه شخصی از دو کارگاه مختلف رد بشه، کارفراما میتونن متوجه رد شدن دو تا بیمه بشن؟!

 16. سلام
  بنده کارفرما هستم و با بیمه قرارداد کارفرمایی دارم با 26 سال سابقه ، الان یکی از شرکتهای همکار نیاز به تجربیات من داره و میخواد که بعنوان مشاور با من همکاری داشته باشه ، با توجه به اینکه در شرکت خودم با حقوق 12 میلیون و 30 روز بیمه رد میشه آیا میتونم با شرکت همکارم هم 30 روزه بیمه رد کنم یا خیر و با چه مبلغ حقوقی و آیا در بازنشستگیم تاثیر داره یا خیر

  1. سلام
   امکان رد شدن بیمه تا ۳ محل برای شما وجود داره
   قطعا در سال های آخر سابقه ، بيمه پردازی در میانگین دریافتی بازنشستگی تاثیر گذار هست

 17. سلام وقت بخیر بنده کارمند رسمی اداره دولتی و بیمه تامین اجتماعی هستم و 27 و نیم سال سابقه کار دارم و حقوق دریافتی 12 میلیون در یک شرکت خصوصی بعنوان مشاور مشغول بکار هستم آیا اگر از این شرکت هم برایم با همان شماره بیمه حق بیمه پرداخت شود در پایان بازنشستگی تاثیری در دریافتی بنده دارد

 18. با سلام
  در حال حاضر برای من 30 روز بیمه از کارگاهی(تامین اجتماعی شهر رشت) برای من ارسال میشود،حدود 27 سال سابقه پرداختی حق بیمه دارم،قرار است از کارگاه دومی از تهران بصورت نیمه وقت نیز برایم (بین 5 تا روز)با حداقل حقوق بیمه ارسال شود ،در کارگاه اول هنوز به سقف پرداختی حداکثر حقوق نرسیده ام،آیا بیمه متوسط دریافتی را محاسبه می کند یا مجموع دریافتی از دو کارگاه را ؟و سوال دوم اینکه بیمه همزمان از دو شهر ارسال شود مشکلی ایجاد نمیکند؟

 19. سلام، من از دو تا شرکت بیمم داره رد میشه، میخوام برم یکیش رو خودم قطع کنم، 1. باید حضوری برم شعبه ای که بیمم رد میشه؟ 2. اصلا امکان قطع کردن بیمه توسط کارمند که خودم باشم هست؟ 3.چه عواقبی برای من یا کارفرما داره؟
  ببخشید یه سوال دیگه، کلا دو جا بیمه رد شدن (نه تا بازنشستگی مثلا 5 یا 6 سال) به سود یا ضرر من هست یا خیر؟!
  ممنونم از پاسختون

  1. سلام
   باید کارفرما براتون ترک کار بزنه ، اگر قبول نکرد به همان شعبه مراجعه شود.
   رد کردن بیمه در دو جا فقط در زمانی به ضررشان هست که در یکی سقف بیمه پردازی داشته باشید

 20. سلام، من از دو تا شرکت بیمم داره رد میشه، میخوام برم یکیش رو خودم قطع کنم؛ 1. باید حضوری برم شعبه ای که بیمم رد میشه؟ 2. اصلا امکان قطع کردن بیمه توسط کارمند که خودم باشم هست؟ 3. چه عواقبی برای من یا کارفرما داره؟
  ممنونم از پاسختون

 21. با سلام آقای سلوکی عزیز
  سوالی داشتم بنده استخدام رسمی آموزش و پرورش و بیمه پرداز خدمات کشوری هستم و به موازات دارای ۷ سال سابقه و بیمه تامین در کارگاه خصوصی هستم امکان داره بعد سی سال در هر دو صندوق خدمات و تامین جداجدا بازنشسته شوم؟؟؟؟

  1. اساسنامه صندوق های مختلف با هم فرق داره، باید مطالعه کنید محدودیت گذاشته یا تیر
   برخی از صندوق های شخصی امکان دریافت در دو محل را بدون ایراد میدونن برخی نه

 22. سلام پرسنل ما در ماه چند روزی غیبت دارند میتونیم واسه اون چند روزی که نمیان بیمه رد نکنیم؟

 23. با سلام و وقت بخير. 20 سال سابقه بيمه دارم و 57 سال سن و در 60 سالگي بايد با سقف سني بازنشسته شوم فقط سوالي كه دارم اينه كه براي من حداقل بيمه از جايي كه شاغل هستم پرداخت ميشود و ميخواهم از كارگاه ديگري بيمه پرداخت بشه تا سقف بيمه داشته باشم تا زمان بازنشستگي بتوانم سقف حقوق بازنشستگي داشته باشم آيا امكان اين كار رو دارم؟ لطفا بيشتر راهنمايي كنيد ممنون ميشوم.

  1. سلام شما میتوانید تا سه کارگاه همزمان بیمه رد کنید
   اما توجه داشته باشید بیمه جهش یکباره دو سال اخر را به سادگی نخواهد پذیرفت

 24. با سلام
  من حدود 8 سال در مرکزی بیمه بودم ، بعد به خدمت سربازی رفتم و همزمان صبح ها تا ساعت 2 سربازی می رفتم و عصر ها شیفت دوم در محل کارم کار می کردم و حق بیمه من بطور مرتب توسط کارگاهی که ساغل بودم پرداخت شد( یعنی در دوران سربازی هم در همان کارگاه بیمه برایم رد شد ) و در مجموع حدود 15 سال در آن مکان سابقه پیدا کردم.
  آیا اکنون میتوانم در خواست بدهم با پرداخت هزینه دوسال سربازی را به سابقه من اضافه نمایند؟

  1. سلام
   در قانون بيمه امکان واریز حق بیمه در سه کارگاه همزمان وجود دارد که منافاتی با هم ندارن

   1. سلام وقت بخیر
    28سال و 4 ماه سابقه دارم و بیست ماه مونده به بازنشستگیم یکجا نگهبان هستم و برام حداقل حقوق رد میشه و با یکی صحبت کردم و میخوام یه جا دیگه هم رد بشه حداقل حقوق میخواستم ببینم اگر این 20 دوجا حداقل حقوق رد بشه حقوق بازنشستگی ام نسبت به حداقل حقوق اون زمان چقدر بیشتر میشه و چه جوری محاسبه میشه؟

    1. سلام مجموع حققوق دو کارگاه لحاظ میشود (به شرط عدم جهش یکباره)

  2. به طول سوابقتون اضافه نمیشه چون بیمه در مدت سربازیتون جای دیگه هم رد شده . سودی نداره این کار

 25. سلام.من ۱۵سال سابقه بیمه در یک شرکت خصوصی دارم .
  در یک کارگاه دیگر هم برایم بیمه کامل رد میشود حدودا ۴ماه است.مجموع هر دو از حداکثری بیمه کمتر است.الان حدودا ۲ماه است باردارم.میخواستم بدونم برای مرخصی زایمان میزان حقوقی که برای من در نظر گرفته میشود ،۷۰درصد مجموع حقوق هر دو کارگاه است؟

 26. سلام وقتتون بخیر
  من همزمان ۳ سال دو جا کار میکردم و هردو برام بیمه رد میکردن یکی بصورت کارمند دولتی دانشگاه و یکی هم بصورت کارگری شرکت پیمانکاری آیا این مشکل داره و سابقه بیمه رو خراب میکنه ؟
  در کل دو بیمه رد کردن مشکلی نداره؟؟؟
  متشکر از پاسخگویتون

 27. سلام وقتتون بخیر
  من همزمان ۳ سال دو جا کار میکردم و هردو برام بیمه رد میکردن یکی بصورت کارمند دولتی دانشگاه و یکی هم بصورت کارگری شرکت پیمانکاری آیا این مشکل داره و سابقه بیمه رو خراب میکنه ؟
  در کل دو بیمه رد کردن مشکلی نداره؟؟؟
  متشکر از پاسخگویتون

  1. سلام خیر مشکلی ندارد اگر در سالهای اخر منتهی به بازنشستگی نیستید

 28. سلام وقت بخیر
  من حدود 27 سال بدون ستی کار سابقه پرداخت بیمه دارم . طی 2 سال اخیر در کارگاه دیگر با عنوان شغلی دیگر مشغول کار هستم کارگاه اول که بطور پراکنده 15 سال و بطور مستمر 4 سال سابقه کار دارم حدود 10 تومان و در کارگاه دوم که دو سال سابقه کار دارم حدود 17 تومن بیمه برایم رد شده لطفا نحوه محاسبه حقوق مستمری مرا توضیح بفرمایید. با سپاس

  1. سلام
   من دریک شرکت خصوصی بعنوان کارمند ۳۰روز حقوق حدود ۸تومن میگیرم.اگر عضو هیئت مدیره یک شرکت دیگه بشم وبرام همین مقدار حقوق رد بشه وحق بیمه بدم اساسا مشکلی داره؟نمیگن دوجا کار میکنی وایا باتوجه به بازنشستگیدطی ۲سال اینده متوسطرحقوقم بالادمیره؟دچار دردسر نمیشم؟

 29. سلام بنده کارمند دولت و عضو تامین اجتماعی و 25 سال سابقه دارم با حقوق ماهیانه 8میلیون تومان ، ایا می توانم در 5سال اخر خدمتم بیمه خویش فرمایی با تامین اجتماعی ببنم و تفاوت تا حداکثر حقوق و یا تا میزانی که در توانم هست را واریز تا حقوق بازنشستگی بهتری داشته باشم ؟ و ایا بعدا ایرادی گرفته نمی شود ؟

   1. سلام آقای سلوکی
    به فرض جهش حقوق در سال های پایانی خدمت ، در نهایت 5 سال آخر را میانگین می گیرند . پس می شه در 5 سال آخر بیمه ، سقف را بالا برد ؟

    1. سلام
     بله
     اما در یک مورد ۸ سال آخر رو میانگین گیری کرده بودند (که البته در ديوان باطل شد)

     1. سلام من در دو شرکتی که کار میکنم در هر دو شرکت ۳۰ روزه برایم واریز میکنند . آیا تاثیری در دریافتی بازنشستگی ام دارد یا یکی را ترک کار بزنم.؟ در هر دو شرکت هم حقوق همان ۵۸۰۰ رد میشود.

  1. سلام بنده ۱۸ سال سابقه در آموزش و پرورش دارم و رسمی هستم و بیمه خدمات درمانی دارم و ماهی ده میلیون در حال حاظر از آموزش و پررورش میگیرم و ۱۸ سال هم به طور هم زمان در یک شرکت دولتی کار میکنم و سختی کار شامل من میشود و بیمه تامین اجتماعی هستم و دوسال دیگر از این شرکت دولتی بازنشسته می شوم و سقف حقوق را از این شرکت میگیرم آیا مشکلی برای بنده در موقع بازنشستگی پیش می آید ؟ ایا می توانم پس از بازنشستگی به شغل معلمی خود ادامه دهم؟

   1. سلام توصیه میشود وقتی از یک کارگاه سقف دستمزد میگیرید به هیچ عنوان از کارگاه دیگری (در دو سال اخر) بیمه رد نکنید….

 30. سلام، بنده 10سال سابقه بیمه در بخش خصوصی دارم با حداقل حقوق (از70تا 81) و 30سال سابقه واریز بیمه از بخش دولتی( از سال 71تا 1401) با متوسط 13میلیون در دو سال اخر و اسفند امسال بازنشسته میشم و دارای 56سال سن ، آیا آن ده سال سابقه واریز حق بیمه بخش خصوصی تاثیری در حقوق بازنشستگی بنده خواهد داشت یا اینکه کلا از بین میره ؟

 31. سلام
  بنده در یک قرارداد ساعتی بمیزان ۶۰ ساعت کار در ماه به مبلغ ۱۰۰میلیون ریال توافق کردم که بیمه تامین اجتماعی من با این مبلغ ولی بصورت ۳۰روز کامل رد بشه؟این توافق باطل است یا قانونی و شرط ضمن عقد محسوب میشود؟ کارفرما به این شکل عمل نکرده و فقط به میزان ۸روز بیمه رد کرده آیا از طریق اداره کار پیگیری کنم شکایت من رد نمیشه؟

  1. سلام توافق خلاف قانون باطل هست
   اداره کار هم پس از بررسی به کارکرد واقعی تون رای میده نه توافقتون با کارفرما خلاف قانون

 32. سلام وقت شما بخیر – من خانم هستم با 15 سال سابقه تامین اجتماعی و 15 میلیون حقوق – قصد دارم در 20 سال سابقه با 42 سال سن و 20 روز حقوق خودم را بازنشسته کنم – ایا از امروز بیمه خویش فرما برای خودم رد کنم در حقوقم موثر خواهد بود ؟ و اگر جواب مثبت هست ، چه مبلغی بریزم ؟ چون در کامنت ها متوجه شدم اگر حقوق کارگاه دوم کم باشد به ضرر می شود . این قسمت را متوجه نشدم. لطفا توضیح بدید . ممنونم

  1. سلام منظور رو اشتباه متوجه شدید
   در صورتی که کارگاه اول سقف رد بشه و کارگاه دوم واریز بشه متضرر میشین
   مشکل خاصی وجود نداره

   1. خیلی ممنونم
    الان با توجه به میزان حقوق من که ماهی 15 میلیون هست و 5 سال تا بازنشستگی دارم – از کی شروع کنم به واریز بیمه دوم(خویش فرما) و بیمه دوم هم 15 میلیون حقوق در نظر بگیرم خوبه ؟

    1. سلام
     خوبه
     البته جمع هر دو نباید از ۷ برابر حداقل مزد سال جاری بیشتر باشه، بیشتر از اون ترتیب اثر داده نمیشه

 33. با سلام من 2 سال طرح نیروی انسانی رو از سال 78 تا 80 در بهزیستی گذراندهام و از سال 80 تا کنون در شرکتی دیگر و از طریق بیمه تامین اجتماعی بیمه داشته ام ولی علیرغم پیگیری بسیار به منظور ادغام بیمه 2 کارگاه ، بهزیستی عنوان می کند که در آن سالها تنها بیمه درمان بوده اید و بیمه بازنشستگی برای شما رد نگردیده لذا آن 2 سال جز سابقه من نمی باشد . آیا امکان پرداخت بیمه آن 2 سال از طریق خودم وجود دارد و اگر جواب مثبت است از چه طریقی ؟

  1. سلام خیر
   امکان پرداخت از سمت خوتان نیست
   میتوانید از طریق مراجع حل اختلاف کار اقدام کنید

 34. سلام
  وقت بخیر
  من در یک شرکت تمام وقت کار می کنم برام بیمه کامل 30 روز رد میشه ولی از سقف بیمه کمتر ( تقریبا 4 برابر حداقل مزد)
  خواستم بپرسم میتونم برای 2 سال آخر ، مابه التفاوت تا سقف رو خویش فرما رد کنم که مستمری بازنشستگیم بالاتر بره ؟ یا اینکه حتما باید از طریق شرکتی دیگه اینکارو بکنم ؟ یا اصلا امکانش نیست؟

  1. سلام در صورت جهش صرفا در دو سال آخر تامین اجتماعی زیر بار این موضوع نخواهد رفت و ۵ سال آخر رو ملاک میگیره

   1. سلام.من ۱۵سال سابقه بیمه در یک شرکت خصوصی دارم .
    در یک کارگاه دیگر هم برایم بیمه کامل رد میشود حدودا ۴ماه است.مجموع هر دو از حداکثری بیمه کمتر است.الان حدودا ۲ماه است باردارم.میخواستم بدونم برای مرخصی زایمان میزان حقوقی که برای من در نظر گرفته میشود ،۷۰درصد مجموع حقوق هر دو کارگاه است؟

  2. سلام
   من در دو شرکت در دو شهر مختلف از یک استان شاغل هستم. خواستم ببینم که آیا امکان پرداخت بیمه در هر دو شرکت هست یا نه؟

   1. سلام
    طبق قانون تامین اجتماعی شما می‌توانید همزمان تا ۳ کارگاه بیمه پردازی انجام دهید.

 35. من جایی خوندم که نوشته بود اگه به عنوان مثال من در 3 کارگاه مشغول باشم و هر کارگاه به سهم خودش بر اساس تعداد روزهای کارکردم و در مجموع ماه 30 روز برام بیمه رد کنن ، سوابق به روز منو بیمه تامین اجتماعی فقط از کارگاه اول قبول میکنه و انگار که من فقط مثلا 8 روز در ماه بیمه رد میکنم و باقی کارگاه ها تعداد روزهاش حساب نمیشه .
  آیا این درسته و حقیقت داره یا مجموع روزهایی که از کارگاه های مختلف برای من رد میشه شمرده میشه و تا 31 روز حساب میشه ؟

 36. سلام دوتا سوال داشتم اول اینکه آیا اداره دولتی ک بیمه یک ماه رو ک استعلاجی بودم اشتباه بیمه رو رد کرده و حقوقم پرداختکرده میتونه اقدام کنه و بیمم حذف کنه و حقوقم رو پس بگیره؟
  دوم اینکه من دوجا بیمه برام رد میشه سه ماه استعلاجی بودم و نامه از اداره دولتی بردم و استعلاجی تایید شعبه امین و پزشک معتمد شد .تو این مدت استعلاجی اشتباها شرکت دومی برام بیمه رد کرده و الانتامین میگن حقوق استعلاجی نمیدیم چون جای دیگه برات بیمه رد شد باید چکار کنم

  1. سلام موضوع رو تو کمیسیون های تامین اجتماعی بررسی میکنن ، اما با توجه به اینکه حقوق هم واریز شده کارتون سخت هست

 37. سلام
  من چند سال است که درسم تمام شده
  برای بیمه دانشجویی فقط زمانی که دانشجو هستیم میشه رد کرد ؟ یا اگر درسمان تمام شود هم میتوان حق بیمه را پرداخت کرد و مدت زمان دانشجویی را بیمه کرد ؟

 38. سلام ؛
  من کارمند رسمی در بخش دولتی هستم ؛ با 23 سال سابقه . آیا می تونم از 2 سال بعد ، در عین حال از یک شرکت خصوصی هم حق بیمه پرداخت کنم که در زمان بازنشستگی از 7 برابر حقوق پایه برخوردار بشم ؟

  1. سلام
   متاسفانه تامین اجتماعی زیر بار جهش های یکباره دستمزد در دو سال آخر نمیره و سال‌های بیشتری رو برای میانگین گرفتن به عقب بر میگرده!

 39. سلام ، اگر در یک شرکت دولتی برای من حداقل بیمه رد شود آیا خودم می توانم مابقی مبلغ تا سقف بیمه را واریز کنم ؟

  1. بله خویش فرما رد کنید
   البته اگر در سالهای اخر بیمه پردازی هستید

 40. درود
  جسارتا سوال داشت خدمتتان:
  شرکت بدون اجازه و هماهنگی با بنده، بیمه را از شهر دیگری واریز کرده است و بنده در آن زمان شاغل در دفتر تهران بودم.
  بنده میتوانم در این خصوص شکایت کنم؟؟؟؟

  1. سلام بله امکان شکایت وجود داره
   البته لازم بذکر است این امکان برای شرکت ها ی اقماری وجود داره و در صورتی که نزدیک به بازنشستگی نمیباشید مشکل خاصی بوجود نمیاد

   1. با سلام من بیمه کارگران ساختمانی بودم توی کرونا واسه یه فروشگاه پوشاک کار کردم و بیمه هم نشدم بعد از چندماه معادل حق بیمه رو برام واریز میکردن هرماه بعد از گذشت 2 سال وقتی از کار انصراف دادم سنوات بهم ندادن میخوام شکایت کنم آیا چون بیمه م چیز دیگه ای بوده به مشکل برمیخورم؟ یااصلا کاری به نوع بیمه م ندارن

    1. سلام
     امکان شکایت وجود داره
     توافق پرداخت حق بیمه به کارگر از سوی مراجع حل اختلاف توافق باطل هست

    2. سلام
     امکان شکایت وجود داره
     توافق پرداخت حق بیمه به کارگر از سوی مراجع حل اختلاف توافق باطل هست.

 41. سلام و عرض ادب .بنده 26سال در اداره پرداخت بیمه تامین اجتماعی دارم آیا بعد از بازخرید میتوانم 4سال باقیمانده رو خودم پرداخت کنم تا بازنشستگی ودوم اینکه هرسال چند درصد میتونم به حق بیمه پرداختی اضاففه کنم باتشر

  1. سلام در صورای که شرط سن را رد کرده باشید امکان خرید باقی مانده وجود داره
   درصد اضافی باید شیب نرمال داشته باشد نه شارپی

  1. با سلام
   من در دوسال اخر بازنشستگی هستم و به دلیل تخصصم چندجا کار می کنم . البته کار ثابتم در یک شرکت خصولتی است و رسمی هستم و لیست بیمه مداوم است ولی در بخش خصوصی هم کار می کنم و برایم بیمه رد میشود . ولی بیش از ده روز امکان وارد کردن لیست بیمه در سامانه توسط شرکت خصوصی نیست . راهنمایی کنید لطفا

   1. طبق قانون بيمه در سه محل (بصورت کامل) امکان بیمه پردازی وجود دارد، علت این محدودیت را از تامین اجتماعی جویا شوید!

  1. سلام من بیمه رانندگان برون شهری هستم فیش بیمه رو خودمون پرداخت میکنیم الان اگه بخوام ا ز یه شرکت خدمات شهری بیمه دوم بشم امکانش هست یانه سازمان تامین اجتماعی قبول نمیکنه ؟؟؟

   1. سلام طبق قانون تامین اجتماعی امکان بیمه پردازی تا سه کارگاه وجود داره

 42. سلام وقت بخیر
  بنده در یک کارگاه به صورت کامل حق بیمه پرداخت می کنم و در چندکارگاه دیگه مشاور هستم و کلا نزدیک 68روز بیمه بری بنده
  پرداخت می شود.چرا در محاسبه بازنششتگی در سایت تامین اجتماعی فقط کارگاه اصلی لحظ می شود.و حقوق خیلی پایین محاسبه می گردد.مجموعا 5 کدکارگاهی .آیا بیمه کارگاهی پاره وقت رو حذف نمایم.ممنون

  1. سلام در خصوص سابقه فقط یکی لحاظ میشه اما در خصوص مزد جمع بسته میبشه
   شما 90 روز هم بیمه رد کنی در یک ماه فقط سی روزش لحاظ میشه

 43. سلام
  من الان 13 سال هست که کارمند پیمانی آموزش و پرورش هستم و امسال تازه رسمی شدم و بیمه تامین اجتماعی برام رد میشه
  امکان اینکه الان بخام اقدام کنم و از یک کارگاه دیگه همزمان برام بیمه رد بشه هست یا نه؟
  یعنی کارگاه اصلی آموزش و پرورش باشه و کارگاه دوم، یک شرکت خصوصی
  ممنون

   1. مشکل در کارگاه دوم و سوم اینه که لیست از سوی سامانه پذیرش نمیشه . فقط ده روزش وارد میشه . بیشتر نمیشه .
    حتی اگه چند کارگاه باشه .
    یکی اصلی و بقیه پاره وقت و یا مشاوره

    1. موارد متعدد هستند که کامل رد می‌شود ، مشکل چیز دیگری باید باشه

 44. با سلام

  بنده در یک شرکت داروسازی مشفول به کار هستم و 16 سال بیمه دارم و در یک شرکت دیگر نیز مدت 4 سال است که دارم کار دوم انجام می دهم امسال شرکت دوم می خواهند اجبارا برای ما بیمه رد کنند حال آیا وقتی بیمه میکنند باید تمام مزایای بیمه اعم از عیدی و سنوات را نیز مانند سایر ادارت پرداخت کنند یا خیر ؟ چون همه بیمه رد میکنه و هم مالیات کسر میکنه

   1. با سلام مجدد
    کارفرما یک بند در قرار داد دارد که مشکل ایجاد می کند ممکنه راهنمایی بفرمائید

    ( این تفاهم نامه هیچگونه تعهد شغلی برای کارگر از سوی کارفرما ایجاد نخواهد کرد و کارگر بدین وسیله کلیه ادعای استخدامی خود را سلب می نماید )
    یعنی چی ؟

    1. سلام
     خیر مشکل خاصی نداره
     درواقع اگر این جمله هم نمیامد قرارداد موقت تعهد استخدمای برای کارفرما نداره و با اتمام قرارداد هیچ تعهدی برای کارفرما باقی نمیمونه برای ادامه اجباری استخدام مثل کارگران رسمی

  1. با سلام، بنده بیمه تامین اجتماعی آموزش و پرورش برام رد میشه، محل شغل دومم که آموزشگاه خصوصیه میخواد برام بیمه رد کنه. سوالم اینه که برای محاسبه حقوق بازنشستگی معیار کدومشون خواهد بود؟ چون حقوق آموزشگاه خیلی پایینه نگران هستم روی حقوق بازنشستگی اثرگذار باشه

   1. سلام جمع مزد هر دو محاسبه میشه
    اما اگر در کارگاه اول سقف بیمه رد میکنید هیچ وقت این کار رو نکنید

 45. سلام
  وقت بخیر
  بنده از سال 83در بیمارستانی تا اکنون با خرید خدمت سربازی 20سال سابقه دارم .از سال قبل هم در آزمایشگاه دیگه ای مشغول به کار شدم و برام بیمه رد می کنند .حقوق هر دو مرکز نسبتا یکسان است (مرکز دوم حدود 1 تومان بیشتر ).
  با توجه به اینکه سختی کار به صنف ما بعد از 25 سال تعلق می گیرد .اگر بخواهم 5 سال دیگه بازنشسته شوم آیا بیمه شدن بنده در مرکز دوم به ضرر بنده تمام نمی شود.

 46. سلام من دوجا بیمه برام رد میشه ی جا کامل و یکجا ناقص مبخواستم بدونم حقوق مرخصی زایمانم چجوری حساب میشه؟میانگین دوجا رو بهم میدن؟

 47. سلام
  من هم زمان در 2 شرکت فعالیت میکنم
  میخواستم بدونم هر 2 شرکت متوجه میشن که من جایه دیگه کار میکنم یا نه؟
  راه حلی داره؟

  1. سلام
   به طور کل متوجه شدنش توسط کارفرما کار سختی نیست
   اما قانونا نه

   1. با سلام
    میشه لطف کنید توضیح بدید که کارفرما چطور میتونه متوجه بشه؟
    و اینکه اگه هر دو شرکت بیمه کامل رد کنند چه اتفاقی میافته؟

    تشکر

     1. یعنی چی اتفاقی نمی افته مگه میشه ۳۰ روز برای یک شرکت و ۳۰ روز هم برای یک شرکت دیگه کار کرد
      اینجوری تامین نمیگه شرکت دوم الکی هست؟

     2. اگر کارکرد نداشته باشید و خلاف واقع باشه چرا ، میگه
      اما در قانون تامین اجتماعی امکان بیمه پردازی کامل تا ۳ کارگاه وجود دارد
      لیکن در زمان محاسبه مزد ها جمع ولی سابقه تا سقف ۳۰ روز در ماه لحاظ میشود

 48. سلام آیا برای محاسبه بازنشستگی باید از نظر نوع کار هر دو کارگاهی که بیمه پرداخت میکند باید یکسان باشد و کار از یک صنف باشد یا دو کار متفاوت اشکالی ندارد و بیمه به حساب میاد

 49. سلام وقت بخیر
  بنده 27 سال و 5 ماه سابقه بیمه دارم و مشغول کار در بانک دولتی هستم .قبلا بانک خصوصی بودیم برای بنده در تامین اجتماعی 15 تومن حقوق رد میشد اما با ادغام کردن بانکها و دولتی شدن بانک این مبلغ در حال حاضر حدودا 6600 تومن رد میشه. با توجه به اینکه 2 سال و نیم به بازنشستگی مونده ، برای دریافت حداکثر حقوق چه کاری باید انجام بدم ؟ به نظر شما از جای دیگه هم بیمه رد بکنم ؟ اگه جوابتون مثبته چقدر ماهانه رد کنم؟
  پیشاپیش ممنون از پاسخگویی و کمک شما

  1. سلام طبیعتا برای ترمیم مزدتون باید از جای دیگه هم بیمه رد کنید
   شما تا ۷ برابر حداقل حقوق مجاز به بیمه پردازی هستید

 50. سلام من پرستار طرحی هستم.مدتیه در یک شرکت خصوصی مشغول شدم.هردو جا بیمه ی من رو کامل پرداخت میکنن.سوالم اینه که ایا کارکردن تو یه اداره دولتی مثل علوم پزشکی و یع شرکت خصوصی همزمان ایراد داره؟

  1. سلام خیر طبق قانون تامین اجتماعی امکان پرداخت بیمه در 3 کارگاه امکان داره

 51. سلام
  در صورت پرداخت حق بیمه مینیمم برای استفاده از پروانه نظام مهندسی در شرکت حقوقی آیا ضرری متوجه من می شود با توجه به اینکه تا دوسال دیگر بازنشست می شوم. ضمنا آیا اگر حق بیمه از دو جا پرداخت شود حقوق بازنشستگی بر اساس مجموع پرداختی (البته تا زیر سقف) است یا تامین اجتماعی روش دیگری برای محاسبه دارد.

 52. سلام
  خانم من پس از پانزده سال حق التدریس در آموزش و پرورش استخدام شده است و برای سالهای گذشته مقدار کمی بیمه برای حق التدریس و حداقل را از شرکتی که درآن کارمی کرد پرداخت نموده است. حال که استخدام شده و آموزش پرورش حقوق کامل را می دهد بدلیل بالا بردن بازنشستگی پرداخت حق بیمه از شرکت را نیز ادامه داده که آن هم حداقل می باشد. آیا با توجه به مطالب بالا ححقوق بازنشستگی ایشان با توجه به دو پرداخت افزایش پیدا می کند و یا باید شرکت را قطع کند.

 53. با سلام و وقت بخیر
  بنده در یک سازمان مشغول به کار هستم که از آنجا برام حق بیمه واریز میشه و از طرفی دانشجو هم هستم و با توجه به قانون جدید تامین اجتماعی برای بیمه دانشجویی، اگه بنده حق بیمه دانشجویی پرداخت کنم ،و از طرفی چون دوره تحصیلی بنده نیز حوالی 5 سال طول میکشدآیا این 5 سال بیمه دانشجویی را به سابقه بنده اضافه میکنند؟ یعنی 5 سال زودتر بازنشسته میشم؟ ممنون میشم راهنمایی بفرمایید

  1. سلام در قانون تامین اجتماعی امکان بیمه پردازی از ۳ کارگاه وجود داره
   اما بیمه پردازی همزمان فقط یکیش حساب میشه، ۳ برابر حساب نمیشه

 54. با سلام …
  من بیمه تامین اجتماعی مشاغل آزاد هستم صندوق اعتباری هنر ، و ۱۲ سال است مرتب پرداخت بیمه بازنشستگی و درمانی داشته ام … جدیدا قرار است در شرکتی مشغول شوم اما میترسم به بیمه شرکت اعتماد کنم و ممکن است دیر یا زود یا کمتر از ۳۰ روز ماه برایم پرداخت کنند و بیمه ام خراب شود … آیا می توانم همزمان بیمه مشاغل آزاد خودم را حداقل برای اطمینان خاطری بریزم . ( حتی اگر شرکت کامل بریزد یا نریزد )

  1. سلام تا ۳ کارگاه امکان بیمه پردازی همزمان وجود داره
   اما اگر در سال‌های آخر بازنشستگی نیستید ضرورتی احساس نمیشه🤔

 55. سلام وقت بخیر بنده در دو کارگاه صنفی که دستمزد مقطوع دارند مشغول هستم اما از یک واحد کارگاه بیمه رد میشود به مبلغ اعلامی صنف مربوط به اون شغل آیا به دلیل اینکه این دو مجموعه یه مکان هست و بنده حسابدار هستم و امور رو همان جا مربوط به دو مجموعه انجام میدم میشه در کارگاه دومی هم شغل حسابدار و دستمزد اعلامی رو رد کرد؟ تا باعث افزایش مبلغ بازنشستگی شود؟ یا این کار تاثیری در مستمری بازنشستگی ندارد؟ حقوق 61.000.000 ریال حدودا مربوط به شغل بنده است در یک کارگاه

  1. سلام طبیعتا افزایش مبلغ پرداختی بیمه منجر به افزایش مزد شما خواهد شد
   تا سه کارگاه میتوانید بیمه پردازی کنید

 56. ضمن عرض سلام وارادت. بنده مسئول يك اتحاديه هستم ودر تاريخ بيست وپنجم اسفند هزار وچهارصد بعد از سي ويك سال ونيم در سن ٥٣ سالگي بازنشست شدم وبيست وشش ماه آخر از اتحاديه بيمه اينجانب باحقوق ٦٣٠٠ وبدليل انتصاب در هيئت مديره اتاق اصناف بمدت ٦ ماه با حقوق ٦ ميليون تومان در انتهاي خدمتم دو كارگاهي شدم وبيمه بنده هم از اتحاديه وهم از اتاق اصناف رد شد لازم است بگويم كه قبل از بيست وشش ماه بنده بمدت ٥ سال در اتاق اصناف سابقه داشتم ودر زمان بازنشستگي نحوه محاسبه را بدليل سابقه زياد در اتاق اصناف بدليل ٦ ماه نيمه دوم ١٤٠٠ كارگاه اصلي ونحوه محاسبه با معدل گيري سال ٩٧ و٩٨ انجام وبسيار به ضرر بنده تمام شد ودر تير ماه واريزي حقوق به حساب بنده با افزايش مبلغ ٥٨٥٠٠٠٠٠ريال بود وبقول مسئول بازنشستگي اگر اين ٦ ماه از كارگاه دوم بيمه شما واريز نمي گرديد الان حقوق شما خيلي بيشتر بود بنظر شما چه راهي براي حل اين مشكل وجود دارد. لطفا راهمايي فرماييد. 🙏🏻

  1. سلام متاسفانه راهکاری جز مراجعه به دیوان و مساعدت دیوان وجود ندارد
   اشتباه شما رد کردن بیمه از دو کارگاه در اخر کارتان بوده است

 57. بنده عضو هیات علمی هستم ولی در یک ارگان دیگر مامور هستم
  ۱۵ تومن از دانشگاه می گیرم و حق بیمه اش پرداخت میشود
  از محل ماموریت هم ۱۵ تومن حقوق می گیرم حق بیمه پرداخت نمی کنند و می گویند تاثیری در بازنشستگی نداره
  آیا این حرف درسته؟
  اگر من از یک کارفرما ۳۰ تومن بگیرم و حق بیمه آن توسط آن کار فرما پرداخت بشود بهتر است؟؟

  1. سلام بالاتر از ۷ برابر دستمزد حداقل هر سال تفاوتی به حال بیمه پرداز نخواهد داشت

 58. سلام الان واضح و روشن به من بگید اگ از ۲ کارگاه برای من بیمه رد بشه وقتی که بازنشسته بشم به من بیشتر نسبت به بقیه پول میدن یا فرقی نمیکنه من معلمم که بیمم رد میشه وی کارگاه صنعتیم تو تعطیلیام کارمیکنم

  1. سلام تا ۷ برابر حداقل دستمزد هر سال میتونید بیمه پردازی کنید
   بالاتر از اون فرقی به حالتون نمیکنه
   تامین اجتماعی در هر حال تا ۷ برابر مزد مصوب شورای عالی کار بیشتر پرداخت نمیکنه

   1. سلام وارادت جناب سلوكي. در رابطه با نامه اي كه ٢٧ تير ماه براتون فرستادم برام يك سوال بدون جواب موند كه راهنمايي بفرماييد بسيار ممنون ميشم. من ٦ ماهي كه در اتاق اصناف بودم هيچ دستمزدي دريافت نگرفتم. آيا با اين شرايط راهي براي پي گيري وجود دارد وبه نتيجه اي ميرسم؟

    1. سلام جناب سلوكي امكانش هست ديدگاه در حال برسي را بفرماييد. 🙏🏻💐

    2. سلام بله امکان پیگیری موضوع از مراجع حل اختلاف کار هست
     با توجه به عدم دریافت مزد مسیر کار سخت تر هست

 59. با سلام بنده کارمند شرکت دولتی با بیمه تامین اجتماعی هستم با 23 سال سابقه در حال حاضر به مدت 2 سال مرخصی بدون حقوق گرفته ام و این مدت مرخصی رو با استفاده از قرارداد خویش فرما برای خودم بیمه پرداخت می کنم حال سوال این است که بعد از 30 سال خدمت دولتی که بازنشسته شوم از همین حالا همزمان بیمه پردازی خویش فرما را ادامه دهم تا زمان بازنشسته ای به طور مثال 5 سال خویش فرما و 30 سال خدمت دولتی چطور در محاسبه مستمری لحاظ می شود و این که در جایی خوانده بودم به ازای هر سال 2/5 درصد و تا سقف 12 درصد اضافه میشود کل سقف بیمه پردازی آیا 35 سال است یا بیشتر

 60. با سلام
  ایا برای قراردادهای پاره وقت ساعت اضافه کاری جزء ایام بیمه حساب میشه؟
  یعنی هر ۷ ساعت و ۲۰ دقیقه اضافه کاری یک روز بیمه؟

  1. سلام بطور کل مازاد ۴۴ ساعت در هفته اضافه کار خطاب میشه و وقتی به ۴۴ ساعت نرسه اساسا اضافه کار نیست

 61. سلام.مبنای گارگاه اصلی در پرداخت حق بیمه چیست؟ بنده کارمند رسمی هستم و حق بیمه رد میشه برام و در جایی دیگر حدود 14 سال حق بیمه حداقلی دارم که بخاط همکاری با آن نیز بیمه تا الان رد میشه؟ یعنی دو کارگاه یکی حداقلی و دیگر حداکثری؟الان کدوم اصلی محاسبه میشه؟ ممنون

  1. سلام میانگین هر دو
   اکیدا اگر در دو سال آخر هستید توصیه میکنم کارگاه حداقل رو قطع کنید که با حداکثر جمع نبندن
   دستورالعمل تامین اجتماعی در این خصوص به شدت به َضررتون تموم میشه

 62. سلام و عرض ادب
  من چهار ساله بیمه کارگر ساختمانی دارم برا خودم رد میکنم
  الآن دوماهه با شرکت قرارداد بستم دارم براشون کار میکنم و بیمم میکنن از این ماه ، به نظرتون همچنان بیمه کارگر ساختمانیم رو ادامه بدم؟؟؟چون مبلغش کمه از نظر ریالی مشکلی ندارم برای پرداختش فقط میخوام بدونم طبق قوانین بیمه کسی که بیمه کارگر ساختمانی داره میتونه از جای دیگه هم براش بیمه رد بشه یا نه؟؟؟
  ممنون میشم راهنماییم کنید 🙏

  1. سلام در صورتی که از محل دیگر بیمه شوید امکان برقراری همزمان وجود ندارد

 63. سلام وقت بخیر بنده 23 سال در یک شرکت خصوصی مشغول بکار می باشم با حقوق 7 میلیون در نظر دارم در بهار سال آینده با 42 سال سن درخواست بازنشستگی بدم میتوانم از کارگاه دیگری هم 10 میلیون بیمه بریزم برای یکسال ؟ آیا بیمه برای بازنشستگی ایرادی نمیگیرن که تا به حال بیمه ای از جای دیگر نداشتم و تاثیرش را در نظر نگیرن ؟ ممنون میشم راهنمایی بفرمائید

  1. سلام جهش های یکباره مبلغ بیمه پردازی به راحتی توسط تامین اجتماعی پذیرفته نمی‌شود…

 64. آیا می توان برای پر گردن سقف حقوق ، باقیمانده حق بیمه را خودم پرداخت کنم.

 65. سلام وقت بخیر
  اگر برای من از دو کارگاه بیمه رد بشه و هر دو سقف رو رد کنن، طوری که مجموعش دو برابر سقف بیمه بشه مشکلی برای من یا کارگاه ها پیش میاد؟

   1. سلام سوال منم هست آیا با توجه به اینکه قرارداد تمام وقت هست و هر کدام از شرکت ها مثلا 25 میلیون تومان بیمه رد کنن .
    1- اینکه آیا بیمه مثلا به سازمان اول اخطاری در خصوص رد شدن اضافه بیمه نمی ده ؟
    2- آیا این کار مجاز می باشد در قوانین بیمه ؟
    3- مشکلی پیش نمیاد برای من و شرکت ها ؟

    1. تامین اجتماعی در زمان دریافت وجه اضافه تر اخطاری نمیده حصوصا که به نفعشه

 66. سلام.
  بنده چند سالی در شرکتی مشغول به کار هستم که بیمه ام از آنجا رد می شود و 2 سالی نیز می شود در شرکتی دیگر کار می کنم(تمام وقت) و بیمه نبودم و جدیدا گفتن که دیگه شرکت نیا و حق و حقوق حداقلی من را نمی دهند. آیا از طریق اداره کار قابل پیگیری است یا خیر؟ یعنی حق و حقوق خودم را می توانم به صورت کامل بگیریم؟؟
  با تشکر از سایت خوبتون.

  1. سلام بله امکان شکایت وجود داره شرداخت حقوق و بیمه از قواعد امره و قابل پیگیری است
   بند11 ماده 1 ایین دادرسی کار و ماده 8 قانون کار

 67. سلام روز خوش دوست عزیز من 2 سال دیگه بازنشسته میشم الان از 2 کارگاه حدود 6 ماه هست که برای من بیمه رد میشه که مجموع حقوق 2 کارگاه حدودا 15 میلیون هست من چقدر دیگر مجاز هستم که افزایش حقوق بدم در این 2 سال که بتونم با حقوق بیشتری بازنشست بشم ممنون میشم راهنمایی کنید

 68. با چه شماره موبایل میشه ارتباط بر قرار کرد
  شماره موبایل : 09121371873

 69. سلام
  من تا 6ماه دیگه بازنشست میشم و آیا میتونم شغل دومی داشته باشم و در این مدت از دوجا بیمه پرداخت کنم؟
  آیا در محاسبات حقوق بازنشستگی مشکلی پیش نمیاد؟

  1. سلام بله این موضوع امکان پذیر هست لیکن اگر از کارگاه اول سقف بیمه رو می‌پردازید اکیدا توصیه میکنم این کار رو نکنید

   1. جناب سلوکی
    با سلام میتوانید یکم واضحتر توضیح بفرمایید که چرا اکیدا توصیه نمیکنید؟ چون من هم شرایطم شبیه همین آقاست یعنی 7 ماه دیگه بازنشسته میشوم و سالهاست که سقف بیمه رد میشود برایم. الان هم برای حقوقی کردن پروانه اشتغال بکار نظام مهندسیم باید آن شرکت بیمه با حداقل برایم رد کند. آیا این موضوع مشکلی در دریافتی بازنشستگیم ایجاد میکند؟ با سپاس

    1. سلام بخاطر اینکه سقف پرداختی تون با پرداخنی دوم جمع بستته میشه و میانگین بازنشستگی تون میاد پائئین

   2. سلام
    برای اینکه سابقه بیمه بیشتری داشته باشم و زودتر بازنشسته شوم ( مثلا با ۲۵ سال سابقه ) چه راهی پیشنهاد میکنید ؟

    1. سلام صرفا مشاغل خاص و یا سخت و زیان آور بازنشستگی زودتر از موعد میتونن داشته باشن

 70. با سلام
  حدود 11.5 سال در رستوران کار کردم ودر حاضر 50 ماه بیمه رد نکردن و در لیست بیمه 4600000تومان رد کردن یعنی 3550000دستمزد و 1050000 تومان بن مسکن وخواربار حالا شکایت کردم برای اضافه کاری بیشتر از حقوق اداره بیمه 3 ماه اخر را 8000000 میلیون بهم داده ولی کارفرما مدعی است که بیشتر از 4600 اضافه کار بوده بهشون دادم ایا چنین چیی امکان پذیر می باشد ؟ بعد در این 11.5 سال مگه نباید یه تجربه کاری به من تعلق بگیره ؟ بعد برای تعطیلات رسمی باید هییت تشخیص مگه نباید اضافه کاری محاسبه کنند

  1. سلام
   اظهار نظر بستگی به ایتم های متعددی دارد از جمله قرارداد داشتن یا نداشتن
   اظهارات جلسه رسیدگی
   اگاهی به قوانین و حق وحقوقتون در زمان دفاع
   به طور کلی در صورت عدم وجود قرارداد و مزد بالاتر از حداقل قانونی عموما مراجع حل اختلاف ادعای کارفرما رو میپیرن اما برخی از مراجع که دقیق تر به موضوع نگاه میکنن با وحدت ملاک از ماده 36 قانون کار این ادعای کارفرما رو رد میکنن و طور دیگر رای میدهند

 71. Мы осуществляем поставку и продажу запасных частей и расходных материалов к бензиновой и дизельной садовой и строительной технике уже 12 лет.
  запчасти для бензокосилки Начав работу на уровне Москвы и области мы со временем развились до масштабов нашей огромной страны и теперь осуществляем продажи и поставки в любой регион Российской Федерации.

 72. سلام جناب سلوکی وقت بخیر
  منظور از سقف بیمه چیه
  من 25 ساله تو یه شرکت کارمیکنم و مهندس مکانیک هستم دریافتیم در ماه بین 8 تا ده میلیون هست و شرکت هر ماه بیمه من و رد میکنه طبق همون 27 درصد کار فرما و 7 درصد که از حقوق خودم کسر میشه
  آیا این سقف بیمه هستش ؟
  برای افزایش حقوق بازنشستگی آیا نمیتونم دویال آخرو یه جا پاره وقت کار کنم که در ماه بعنوان مثال برام ده روز بیمه رد کنه که حقوق بازنشسگتیم بیستر بشه ؟

  1. سلام جواب سوال اول شما خیر و سوال دومتان بله هست دوست عزیز

 73. با سلام من با سربازی 25 سال سابقه بیمه دارم و الانم شاغلم و برای شغل دوم تو یه شرکت باربری پاره وقت کار میکنم سال گذشته فقط سه ماه برام بیمه رد کرده
  1- میخوام بدونم اگه تو این پنج سال هر سال چند ماه برام بیمه رد بشه تو دریافتی حق بیمه بازنشستگی تاثیر داره یانه
  2- اگه دو سال آخرو ماهی ده روز برام بیمه رد کنه تو دریافتی بازنشسگتی تاثیر داره
  ممنون میشم راهنمایی کنید

  1. سلام در صورتی که سقف پرداخت نمی‌کنید در کارگاه اول ، بله در میزان مزد تاثیر گذار هست
   اما اگر کارگاه اول سقف رد میشه اینکار رو نکنید…

 74. سلام تشکر فراوان ببخشید شما دراین زمینه می توانید کمکم کنید چون خیلی این موضوع باعث ضرر من شده

  1. تصویر مدارک و مستندات خودتون رو به همراه شرح مختصر به ایمیل layehe@kar-tamin.ir ارسال کنید. پس از بررسی در صورت امکان اطلاع داده خواهد شد

  2. با سلام
   بنده در یک شرکت خصوصی کار میکنم که سقف بیمه را میپردازم
   همزمان در آموزش و پرورش رسمی هستم (صندوق بازنشستگی کشور)
   آیا این دو با هم تداخل دارن؟
   و اینکه اینها ،دو کارگاه محسوب میشود ؟
   میانگین دو سال آخر باهم حساب میشن ؟

   1. سلام وقتی صندوق بازنشستگی تون تفاوت داره لذا با هم جمع بسته نمیشن

 75. باسلام مجدد باتوجه به دادنامه شماره140 الی162 دیوان وبخشنامه1390/9/23_50798/90/1000مدیرعامل صندوق تأمین اجتماعی و بخشنامه 1391/821_4401/91/5090معاون فنی ودرآمدسازمان تامین اجتماعی اعتراض به دیوان نتیجه ای دارد

 76. سلام من ازسال 72 تا سال 90 در یک کارگاهی بیمه برایم رد شده از سال91 تا دیماه1400 در کارگاه دیگری بیمه کامل رد شده وکارگاهی اولی نیز از سال91 ماهی6 روز بیمه رد شده مستمری بازنشستگی مرا به نسبت سابقه بیمه ومبلغ حقوق بیمه هر کارگاه را جداگانه محاسبه نمودن که این امر باعث کم شدن مستمری بازنشستگی شده آیا راهی برای اعتراض به این موضوع هست

  1. سلام
   بله در ديوان عدالت اداري میتونید اعتراضتون رو پیگیری کنید

   1. باسلام مجدد باتوجه به دادنامه شماره140 الی162 دیوان وبخشنامه1390/9/23_50798/90/1000مدیرعامل صندوق تأمین اجتماعی و بخشنامه 1391/821_4401/91/5090معاون فنی ودرآمدسازمان تامین اجتماعی اعتراض به دیوان نتیجه ای دارد

 77. سلام من ازسال 72 تا سال 90 در یک کارگاهی بیمه برایم رد شده از سال91 تا دیماه1400 در کارگاه دیگری بیمه کامل رد شده وکارگاهی اولی نیز از سال91 ماهی6 روز بیمه رد شده مستمری بازنشستگی مرا به نسبت سابقه بیمه ومبلغ حقوق بیمه هر کارگاه را جداگانه محاسبه نمودن که این امر باعث کم شدن مستمری بازنشستگی شده آیا راهی برای اعتراض به این موضوع هست

 78. سلام ممنون از مطالب مفیدتون، بنده عضو هیات علمی دانشگاه هستم و برای من بیمه رد میشود همچنین در شرکتی مشغول به کار هستم که سقف بیمه را پرداخت میکرد، من طبق قانون به شرکت گفتم تفاوت تا سقف بیمه را شما پرداخت کنید. اما کارشناس بیمه به من گفت جمع پرداختی که برابر سقف میشود مهم نیست ما موقع بازنشستگی میانگین پرداختی بیمه دو کارگاه را در نظر میگیریم. این صحبت کارشناس بیمه صحت دارد ؟

 79. باسلام ، با 27/5 سال سابقه در مهندسین مشاور در شرکت های مختلف در تهران و با توجه به تغییر شغل ( مدیر اجرایی کارگاه ) به شهرستان شرکت مهندسین ساختمان به مدت 2/5 سال با پرداخت حداکثر سقف بیمه با سابقه کل 30 سال تقاضای بازنشستگی کردم ، میانگین دو سال حقوق کدام شرکت ملاک عمل در محاسبه مستمری ام می باشد و در کل سابقه ضرب می گردد. لطفا توضیح دهید

  1. سلام میانگین دو سال شرکت اخر (بشرطی که جهش یکباره نداشته باشه البته)

   1. با سلام و تشکر از بررسی شما ، با توجه به در نظر گرفتن ضریب افزایش حقوق سالانه نسبت به کارگاه قبلی ، دوری از مرکز و موقعیت مکانی پروژه جهش یکباره نداشته ولی حقوق ام بر اساس ماده 34 و تبصره ذیل آن ماده 77 میانگین دو سال آخر هر کارگاه جداگانه در سابقه همان کارگاه ضرب و مجموع دو کارگاه را ملاک مستمری ام می باشد . لطفا بفرمایید چگونه پیگیری کنم

    1. اگر در دو سال آخر در دو کارگاه بیمه نبودید و اینکه افزایش یکباره حقوق نداشته باشید، پس محاسبه حقوق شما اشتباه بوده و باید به دیوان شکایت کنید. در صورت نیاز به تنظیم لایحه اطلاع دهید.

     1. باسلام و تشکر از پاسخ شما ، در کارگاه اول در مهندسین مشاور تهران با 19سال سابقه کار تا تاریخ 94/12/29 ، با توجه به اتمام پروژه به شهرستان آذربایجان شرقی در تاریخ 95/1/1 تغییر شغل داده ( کارگاه دوم با کارفرمای مختلف مدیر اجرایی کارگاه تا تاریخ 97/7/30 ) و در تاریخ 97/8/1 از آذربایجان شرقی با پرداخت سقف حداکثر بیمه در لیست بدون جهش ناگهانی با 21/7 سال تقاضای بازنشستگی دادم . محاسبه بدلیل ذیل طبق ماده 34 و تبصره ذیل آن ماده 77 میانگین ظرف آخر دو سال هر کارگاه جداگانه به نسبت سابقه همان کارگاه ضرب و سپس با هم جمع گردید.
      * کارگاه اولی نیز با یک ماه وقفه بدلیل مشاوره آنلاین موردی برایم تمام وقت مجددا بیمه در لیست از تاریخ 95/2/1 الی 96/5/6 علیرغم پرداخت بیمه حداکثر سقف در آذربایجان ارسال کرد که باعث شده تهران کارگاه اصلی در محاسبه لحاظ گردد یعنی از 96/5/6 دو سال به عقب بر گشته و در کل سابقه 21/7 ضرب شد.
      * اگر قابل پیگیری و دفاع است مزاحم شوم
      *

     2. سلام
      اشتباهی که انجام دادید با توجه به پرداخت سقف بیمه در کارگاه اول ، بيمه پردازی در کارگاه دوم میباشد .
      این موضوع قابل پیگیری در ديوان عدالت اداري میباشد و احتمال قوی جواب بگیرید
      در صورت نیاز به بررسی به ما ایمیل بزنید

     3. سللام ، تا سال 94/12/29 در یک کارگاهی مهندسین مشاور در تهران به مدت 19 سال بیمه برایم رد شده ، از سال 95/1/1 تا 97/7/30 با تغییر شغل در کارگاه دیگری آذربایجان شرقی بیمه کامل رد شده ( حداکثر سقف بیمه در لیست بدون جهش ناگهانی ) و کارگاهی اولی نیز مجددا از سال 95/2/1 تا 96/5/6 ماهی30 روز با توجه به مشاور آنلاین موردی بیمه رد شده ، لذا مستمری بازنشستگی مرا به نسبت سابقه بیمه ومبلغ حقوق بیمه هر کارگاه را جداگانه محاسبه نمودن که این امر باعث کم شدن مستمری بازنشستگی شده آیا راهی برای اعتراض به این موضوع هست.
      * در واقع آخرین کارگاه محل کارم آذربایجان شرقی کارگاه دوم با سقف حداکثر سقف بیمه بوده است

     4. با سلام ، در دو سال آخر پرداخت حداکثر سقف بیمه در کارگاه دوم شهرستان تمام وقت از 95/1/1 تا 97/7/30 بوده و تاریخ بازنشستگی 97/8/1 از آنجا ، اما کارگاه اول کمتر از سقف تا 96/5/6 که باعث تداخل 9 ماه در دو سال پایانی بازنشستگی شده است و به همین دلیل بر اساس ماده 34 و تبصره ذیل آن ماده 77 کارگاه اول کارگاه اصلی لحاظ گردیده و میانگین دو سال از 96/5/6 به عقب بر گشته و در کل سابقه 21/77 ضرب شده است .
      *اگر میانگین کارگاه دوم باید به عنوان کارگاه اصلی باشد و در کل سابقه 21/77 ضرب گردد از طریق شما پیگیری کنم.*

     5. سلام برای راهنمایی بهتر تماس بگیرید. امکان پیگیری از دیوان عدالت وجود دارد

     6. سلام ، فرمودید برای راهنمایی بهتر تماس بگیرید ( با چه شماره تماس بگیرم )

     7. سلام در صفحه ارتباط با ما راه های ارتباطی درج شده

 80. با سلام و وقت بخیر ، ضمن تشکر از زجمات جنابعالی اینجانب در 31 ماه آخر منتهی به باز نشستگی با 20 سال سابقه کار در مهندسین مشاور در تهران با شرکت های مختلف تا تارسخ 94/12/29 فعالیت داشته ، در تاریخ 95/1/1 به شهرستان آذربایجان شرقی به شرکت دیگر تمام وقت تغییر شغل داده و از آنجا در تاریخ 97/8/1 با توجه به پرداخت حداکثر سقف بیمه با سابقه کل 21/778 تقاضای بازنشستگی دادم ، حقوق مستمری ام بر اساس ماده 34 میانگین دو سال ]خر هر کارگاه جداگانه محاسبه و در سابقه همان کارگاه ضرب گردیده و سپس با هم جمع شد .
  ضمنا یادآوری می گردد در مهندسین مشاور تهران مجددا از تاریخ 95/2/1 تا 96/5/6 غیر حضوری موردی مشاوره می دادم و آنها نیز برایم طی این مدت علیرغم سقف پرداخت بیمه در شهرستان تمام وقت بیمه پرداختند که باعث 9 ماه تداخل در دو کارگاه تا 96/5/6 شده است .
  با توجه به حداکثر سقف پرداخت بیمه در شهرستان آخرین محل کارم و عدم ضرورت پرداخت بیمه در تهران ، ایا باید میانگین ظرف آخر دو سال کاری در شهرستان در کل سابقه 21/778 ضرب گردد .لطفا در صورت صحت راهنمایی فرمایید

  1. با سلام و تشکر از بررسی شما ، لطفا واضح بفرمایید میانگین دو سال آخر کدام یک از دو شرکت ( آذربایجان شرقی آخرین محل کارم با سقف حداکثر پرداخت بیمه از تاریخ 97/7/30 به عقب بر گشته ضربدر کل سابقه 21/778 یا مهندسین مشاور در تهران از تاریخ 96/5/6 به عقب “با توجه به 9 ماه تداخل ظرف آخرین دو سال کاری تا 96/5/6 در دو کارگاه
   * در واقع کدام یک از دو کارگاه اصلی می باشد
   * تامین اجتماعی به دلیل 9 ماه تداخل کارگاه اصلی را تهران در نظر گرفته است در صورتی که آخرین محل کارم آذربایجان شرقی تا تاریخ 97/7/30 بوده است ، اگر صحیح نیست از طریق دیدان پیگیری کنم

 81. سلام
  بنده ۲۰ سال سابقه کار در صدا وسیما دارم و سال ۱۴۰۵ بازنشسته میشوم حکم فعلی سازمان ۱۱ میلیون هست البته ملاک سازمان برای مستمری میانگین حکم ۲ سال آخر است نه دریافتی
  از امسال تدریس در دانشگاه آزاد را شروع کردم بیمه دانشگاه ۱۵ روز است
  سوال بنده اینست که می‌توانم بعد از ۵ سال سابقه بیمه را انتقال بدم
  یعنی از سازمان به تامین یا بالعکس
  و اینکه در دریافتی بنده تاثیری دارد؟
  یا باعث افزایش سابقه کار خواهد شد
  ممنون

  1. سلام خیر امکان انتقال سابقه وفتی شاغل هستید وجود نداره چون بیمه اجباری هست.
   در میزان سابقه واریز بیمه از چند کارگاه همزمان تاثیری مدارد، اما طبیعتا میانگین دریافتی شما رو افزایش خواهد داد

 82. با سلام
  در یک کارگاه از تهران با 20 سال سابقه کار به شهرستان آذربایجان شرقی در تاریخ 95/1/1 تغییر شغل داده با 31 ماه اشتغال در کارگاه دوم و سقف پرداخت حداکثر بیمه در لیست ( متناسب با کارگاه اول ) با سابقه 21/778 تقاضای بازنشستگی دادم ، به دلیل اینکه با کارگاه اول مجددا از تاریخ 95/2/1 تا 96/5/6 مشاور غیر حضوری موردی داشته و انها نیز علیرغم سقف بیمه در شهرستان کارگاه دوم طی این مدت تمام وقت بیمه
  واریز کردند در محاسبات آذربایحان شرقی کارگاه اول را کارگاه اصلی و میانگین دو سال آخر را از 96/5/6 به عقب و در کل سابقه ام 21/778 ضرب کرد در صورتی که آخرین محل کارم آدربایجان شرقی تا تاریخ 97/7/30 بوده است . با توجه به در نظر گرفتن میانگین ظرف آخرین دو سال کاری اگر با قانون منافات دارد ، لطفا بفرمایید راه حل چیست

 83. سلام وقتتون بخیر
  بنده به تازگی توی ی شرکت جدید مشغول به کار شدم اما از قبل هم در یک شرکت دیگه داره واسم بیمه رد میشه. حالا سوالم اینه که شرکت جدید ممکنه متوجه بشه که من جای دیگری هم مشغول بکارم؟! چون بعنوان نیروی تازه کار خودم رو معرفی کردم.

  1. سلام بله در صورتی که بخواهند کار خیلی سختی پیش رو ندارند.

   1. البته در حدی نیست که پیگیری کنند یا استعلام بگیرند. منظورم اینه که بصورت عادی بدون پیگیری ممکنه متوجه بشن؟؟ یعنی طوری هست که موقعی ک واسه من بیمه رد میکنن از طرف تامین اجتماعی بهشون اعلام بشه که شما نفر دوم هستین؟!

    1. سلام نه اونطری متوجه نمیشن نگران نباشید. اساسا اطلاعات شخصی شما هست و نباید متوجه بشن اما اگر اراده کنند زیاد سخت نیست.

 84. سلام ، در یک شرکت در تهران تا سال 94/12/29 با سابقه 20/4 سال به شهرستان اذربایجان شرقی در تاریخ 95/1/1 تغییر شغل داده و تا تاریخ 97/7/30 تمام وقت به مدت 31 ماه به عنوان مدیر اجرایی فعالیت داشته و با پرداخت سقف حداکثر سقف بیمه متعارف با شرکت قبلی در تاریخ 97/8/1 با سابقه کل 21/778 تقاضای باز نشستگی کردم ، بدلیل اینکه مجددا در شرکت قبلی از تاریخ 95/2/1 تا تاریخ 96/5/6 غیر حضوری مشاور میدادم و انها نیز برایم تمام وقت بیمه پرداخته که باعث 9 ماه تداخل تا تاریخ 96/5/6 گردیده ، لذا محاسبه مستمری اینحانب بر اساس ماده 34 و تبصره ذیل ان 77 :
  1- میانگین دو سال اخر در تهران کارگاه اصلی از سال 96/5/6 به عقب برگشته و در کل سابقه ام 21/778 ضرب گرذیده
  2- میانگین دوسال اخرین محل کارم اذربایجان شرقی کارگاه فرعی از سال 97/7/30 به عقب برگشته ضربدر 31 ماه
  3- حاصل جمع ردیف های 1 و 2
  ایا نباید اخرین محل کارم اذربایجان شرقی به عنوان کارگاه اصلی در نظر گرفت ، لطفا راهنمایی فرمایید اگر اشتباه است از ظریق شما لایحه به دیوان تنظمیم شود

 85. سلام، اتوضیح نداده اید ، ایا به نظر شما برقراری مستمری اینجانب می بایست بر اساس میانگین دو سال اخرین محل کارم انجام شود و سپس در کل سابقه ام ضرب گردد و منظورتان از برداشت اشتباه ام چیست

  1. با سلام و تشکر از زحمات جنابعالی ، تا تاریخ 94/1/1 با 20 سال سابقه کاری با مهندسین مشاور در تهران با شرکت های مختلف همکاری داشته ، با تغییر شغل به شرکت دیگر در شهرستان از 95/1/1 تا 97/7/30 به مدت 31 ماه اشتغال در تاریخ 97/8/1 با سابقه کل 21/778 تقاضای بازنشستگی با پرداخت حداکثر سقف بیمه به تامین اجتماعی کردم ، ولی با مشاور قبلی همکاری موردی دوری کاری تا 96/5/6 داشتم و انها نیز برایم بیمه پرداخته که با توجه به سقف بیمه در شهرستان ضردرتی نداشته و این مهم باعث تداخل 9 ماه همزمانی همکاری در دو شرکت گردیده ، میانگین دوسال آخر کدام کارگاه در کل سابقه ضرب می گردد

 86. با سلام ، طی 31 ماه گذشته 95/1/1 تا 97/7/30 با تغییر شغل به شهرستان از شرکت مختلف با پرداخت سقف بیمه متعارف با شرکت قبلی در تهران ولی با شرکت قبلی از 95/2/1 تا تاریخ 96/5/6 همکاری مشاور غیر حضوری داشته و باعث 9 ماه تداخل کاری در دو شرکت شده ، اگر میانگین دو سال پرداخت بیمه ملاک محاسبه مستمری می باشد ، حال چرا مخالف گفته شما تامین اجتماعی بر اساس ماده 34 کارگاه اول تهران را کارگاه اصلی یعنی میانگین دوسال از 96/5/6 به عقب برگشته و در کل سابقه ضرب شده و باعث تضییع حقوق ام شده است ، لطفا راهنمایی فرمایید چگونه می شود با شما تماس گرفت
  شماره موبایل : 09121371873

  1. سلام در صورت تضییع حقتون میتونید درخواست لایحه بدین تا همکاران من با شما در تماس باشند.
   برای در خواست لایحه تخصصی مدارک و مستندات خود و شرح موضوع را به ایمیل زیر ارسال کنید:
   mail: layehe@kar-tamin.ir

   1. سلام منظورتان چیست ، آیا باید میانگین دو سال آخر منتهی به بازنشستگی یعنی آذربایجان شرقی از 97/7/30 به عقب برگشته د در کل سابقه 21/778 ضرب شود و با توجه به سقف پرداخت دیگر نیازی به پرداخت بیمه در لیست تهران که مشاور موردی می دادم نمی بایست در نظر گرفته شود، اگر قابل دفاع در دیوان می باشد بفرمایید از طریق شما لایحه تنظیم شود

   2. با سلام ، ضمن تشکر از پاسخ شما ، منظورم این است که آیا میانگین باید بر مبنای ظرف آخرین دو سال محل کار محاسبه شود و در کل سابقه ضرب شود ، اگر به نظرتان صحیح است پیگیری کنم

    1. سلام سوال شما کمی ابهام دارد لطفا منظورتون رو واضح تر بفرمایئد. دو سال آخر مبنای پرداخت مزد شما زمان بازنشستگی است بطور مثال اگر شما سی سال بیمه پردازی کرده اید سی روز حقوق بر مبنای مزد آخر دریافت میکنید. اگر کمتر پرداخته اید و به شرایط بازنشستگی رسیده اید بر مبنای تعداد روز حقوق دریافت میکنید

     1. با اگر تشکر از زحمات شما ، منظورم این است که اگر در شرکتی 28 سال بیمه پرداخته باشید و 2 سال مانده به بازنشستگی با تغییر شغل برای شرکت دیگر فعالیت داشته که با 30 سال سابقه از آخرین شعبه تامین اجتماعی تقاضای بازنشستگی کنم ، آیا میانگین حقوق ظرف آخرین دو سال محل کارم مبنای مزد است و در 30 سال سابقه ضرب می شود یا میانگین دو سال هر کارگاه جداگانه محاسبه و در سابقه همان کارگاه بر اساس ماده 34 ضرب می گردد

     2. باسلام و تشکر از زحمات جنابعالی ، منظورم این است که اگر شخصی در چندین شرکت خصوصی با 28 سال سابقه در تهران اشتغال داشته و در تاریخ 95/1/1 اتمام پروژه به شرکت دیگر در 31 ماه مانده به بازنشستگی به شهرستان تغییر شغل داده و با پرداخت حداکثر سقف بیمه متعارف با شرکت قبلی در انجا تاریخ 97/8/1 تقاضای بازنشستگی کردم ، میانگین حقوق کدام یک از دو شرکت در کل سابقه باید ضرب کرد.
      * بیمه تامین اجتماعی بر اساس ماده 34 میانگین دو سال حقوق هر کارگاه را جداگانه در سابقه همان کارگاه ضرب و با هم جمع کرد .

     3. با سلام و تشکر ، فرمودید سوال کمی ابهام دارد ، منظور این است که اگر شخصی با 28 سال کار از یک شرکت خصوصی در مهندسین مشاور تهران به شرکت خصوصی دیگر شهرستان در دو سال پایانی تغییر شغل دهد و با سقف حداکثر پرداخت متعارف با شرکت قبلی بر جه اساسی محاسبه می شود .
      * شعبه مربوطه می گوید بر اساس ماده 34 و تبصره ذیل آن ماده 77 کار در دو کارگاه ، لطفا راهنمایی فرمایید

     4. سلام قانونا باید دو سال آخر ملاک محاسبه قرار بگیرد، همانطور که قبلا هم گفتیم وقتی تغییر نامتعارف (از نظر سازمان) احساس بشه این اقدامات اینچنینی رو انجام میدن و به عقب بر می‌گردند.
      اگر تغییر غیر متعارف نداشتید نگران نباشید ، در صورت اعمال موضوع میتوانید از طریق ديوان عدالت اداري حق خودتون رو باز پس بگیرید

   3. با سلام و تشکر ، شما فرمودید در صورت تضییع حقوق ات می توانی در خواست لایحه دهید ، اگر به نظر شما صحیح نمی باشد اقدام کنم .
    * در ضمن موضوع را به ایمیل که فرمودید ارسال کردم ، متاسفانه هنوز پاسخی دریافت نکردم

 87. باسلا م ، ماده 34 تامین اجتماعی و تبصره ذیل ان 77 ( میانگین دو سال اخر هر کارگاه هر کارگاه جداگانه ضربدر سابقه در همان کارگاه و سپس حاصل جمع انها ) در صورتیکه در پاسخ به سوالات شما فرمودید میانگین جمع پرداخت بیمه ها در چند گارگاه ضربدر کل سوابق ، اگر اشتباه است لطفا توضیح دهید. شماره موبایل 09121371873
  با تشکر

  1. باسلام و تشکر از لطف جنابعالی ، در یک کارگاه با سابقه 19 سال در تهران تا سال 94/12/29 فعالیت داشته ، با تغییر شغل به کارگاه دیگر شرکت مختلف تمام وقت در تاریخ 95/1/1 و پس از 31 ماه در تاریخ 97/8/1با پرداخت حداکثر سقف بیمه هر ماه متعارف با شرکت قبلی با سابقه کار 21/778 تقاضای بازنشستگی کردم ، آیا از لحاظ میزان مزد میانگین دو سال ]خر قبل از بازنشستگی یعنی دستمزد شرکت دوم ملاک عمل خواهد بود.
   * همکاری مجدد با شرکت اول آنلاین به عنوان مشاور موردی با یک ماه وقفه از 95/2/1 تا 96/5/6 فعالیت داشته و انها نیز علیرغم سقف پرداخت بیمه در کارگاه دوم برایم تمام وقت بیمه کمتر از سقف در لیست پرداخته و باعث تداخل 9 ماه کاری در دو کارگاه شده است ، آیا در محاسبه مستمری تاثیری منفی دارد

 88. با سلام و تشکر از مطالب بسیار مفید
  بنده در یک شرکت دولتی حدود 20 سال و در شرکت های خصوصی جمعا حدود 13 سال سابقه دارم (جمعا 33 سال)که حقوق هایم تا شهریور 1400 من در حد 16 میلیون از طزف شرکت دولتی به بیمه ارسال شده ولی براساس تغییرات مدیریتی از مهر ماه 1400به بعد اضافه کاری ها کسر شده و سقف بیمه مرا تا حد 9 میلیون کاهش داده اند که بنده به اداره بیمه مراجعه کردم و گفتند این عمل غیر قانونی است و پیگیری میکنیم .حال سوال این است که آیا من میتوانم به جای اضافه کاری در آن شرکت در یک شرکت دیگر 30 روز در ماه کار کرده و جمع لیست بیمه بیش از سقف 1401 نباشه وتا 35 سال سابقه ادامه دهم ؟ درواقع افزایش شدید هم در دو سال آخر نخواهم داشت ممنونم اگر راهنمایی فرمایید

  1. سلام طبق روالی که شما فرمودید ظاهرا مشکلی پیش نخواهد آمد چرا که جهش یکباره در جمع بیمه پردازی دیگر نخواهید داشت با این کار

 89. سلام و عرض ادب
  بنده 5 سال دیگه بازنشست میشم و میخوام برای دو سال آخر تو یک شرکتی مشغول بکار بشم تا دوسال هم در شرکت دیگه ایی بیمه برام رد بشه، حالا سوال من از شما این است که با توجه به کامنت های دیگران که زحمت کشیدید جواب دادید متوجه شدم که اگر حقوق یک نفر که در شرکتی کار میکنه و در دو سال آخر بطور نا متعارف بالا بره میانگین را از 2 سال بیشتر محاسبه می کنند، حالا میخوام بدونم اگر 2 سال آخر رو از شرکت دیگری بیمه رد شود باز از نظر تامین اجتماعی نامتعارف خوانده می شود یا نه؟
  ممنون از صبوری و راهنماییهای خوبتون

  1. سلام
   بله دیده شده قبلا که سازمان تامین اجتماعی همچین جهش هایی را هم نا متعارف تلقی کرده
   بطور مثال شخصی که 28 سال به عنوان آبدارچی با مزد دو میلیون تومان در یک شرکت کار کرده است. در دو سال اخر بعنوان مدیر عامل با ده میلیون تومان حقوق استخدام و بیمه پردازی کرده است. یا حتی با همان پست آبدارچی با ماهی ده میلیون تومان استخدام و بیمه پردازی کرده است. طبیعتا سازمان این افزایش یکباره را نامتعارف قلمداد میکند

   1. عذر میخوام مثل اینکه نتونستم منظورم را دقیق برسونم، من حسابدار هستم و از یک شرکتی حدود 8 میلیون برام حقوق رد میشود و اگر در شرکت دیگری هم بصورت پاره وقت مثلاٌ 5 میلیون رد شود که جمع پرداختی این دو شرکت می شود 13 میلیون ، حالا این 13 میلیون نامتعارف خوانده می شود یا نه؟
    ممنون از شما

    1. سلام طبیعتا اگر در گذشته هم پرداختی اینچنینی داشته اید نا متعارف نیست. در قانون تامین اجتماعی شما میتوانید از 3 کارگاه همزمان بیمه رد کنید

 90. سلام بنده دو تا کار دفتری دارم. یکی تمام وقت در شهر زنجان و یکی نیمه وقت و دور کاری در شهر تهران. کارگاه تمام وقت در بیمه بنده را کامل ۳۰ روزه پرداخت می کند و کارگاه دوم که نیمه وقت است بیمه برای بنده ۱۴ روز می‌ریزد. در ضمن حقوق کار تمام وقت بنده پنج میلیون و حقوق نیمه وقت بنده سه و نیم میلیون تومان است. لذا سوال بنده این است که آیا در زمان بازنشستگی و یا در زمانی که به هر دلیل بیمه ام قطع بشود آیا از مزایای دو تا بیمه ای که رد شده میتوانم استفاده بکنم یا اصلا کلا ریختن بیمه نیمه وقت تاثیر دارد یا نه؟ اگر تاثیر مثبت دارد. آیا امکان دارد قانون عوض بشود و حق بیمه من باطل شود یا نه. ممنون از راهنماییتون

 91. سلام بنده دو تا کار دفتری دارم. یکی تمام وقت و یکی نیمه وقت. کارگاه تمام وقت بیمه بنده را کامل ۳۰ روزه پرداخت می کند و کارگاه دوم که نیمه وقت است بیمه برای بنده ۱۴ روز می‌ریزد. در ضمن حقوق کار تمام وقت بنده پنج میلیون و حقوق نیمه وقت بنده سه و نیم میلیون تومان است. لذا سوال بنده این است که آیا در زمان بازنشستگی و یا در زمانی که به هر دلیل بیمه ام قطع بشود آیا از مزایای دو تا بیمه ای که رد شده میتوانم استفاده بکنم یا اصلا کلا ریختن بیمه نیمه وقت تاثیر دارد یا نه؟ اگر تاثیر مثبت دارد. آیا امکان دارد قانون عوض بشود و حق بیمه من باطل شود یا نه. ممنون از راهنماییتون

  1. سلام امکان تغییر قانون در هر لحظه ممکن است
   اما در حال حاضر بعد بنظر میرسه
   در خصوص سوال شما ، در زمان دریافت مستمري یا بیمه بیکاری یا…. جمع ریالی حق بیمه هر دو کارگاه ملاک محاسبه خواهد بود

   1. یعنی پنج میلیون با سه و نیم میلیون با هم جمع خواهد شد و ملاک حقوق بنده خواهد بود؟

    1. بله، طی فرمولهای خاصی که هست هر دو مزد جمع و ملاک پرداخت خواهند بود

 92. باسلام

  در خصوص بیمه 2 کارگاهی در موعد بازنشستگی درخواست را از کدام کارگاه باید انجام بدیم ؟
  من یک کارگاهم در محل سکونت هست ویک کارگاه دیگر در شهر دیگر . الان میخوام برم درخوست بازنشستگی بدم میگن باید بصورت غیرحضوری انجام بدی . وقتی میرم توی سایت برای ثبت درخواست آخرین بیمه پردازی را در شعبه غیرمحل سکونت نشون میده …
  حالا سوالم اینه که آیا فرآیند انجام بازنشستگی من از کدوم شعبه پیگیری خواهد شد ؟

  1. سلام تفاوتی نخواهد داشت در هر حال میانگین دو سال آخر بیمه پردازی شما در سوابق کشوری شما برای شعبه مشخص هست و لحاظ میشه

 93. با سلام و احترام
  بنده به مدت 6 سال در 2 کارگاه حق بیمه پرداخت نموده ام .آیا این 6 سال تاثیری در حقوق بازنشستکی ام دارد یا حتما پرداخت حق بیمه در دو کارگاه باید به دو سال آخر خدمت منتهی شود. البته بنده هنوز 20 سال بیمه دارم .
  سوال دیگری:
  بنده در محل خدمت کنونی ام 14 سال بیمه دارم و با احتساب بیمه کل کارگاههایی که مشغول بوده ام 20 سال می شود . در چند سالگی و با چند سال بیمه بازنشسته می شوم. با تشکر

  1. سلام ملاک عمل برای بازنشستگی دو سال آخر می‌باشد که البته در بودجه سال ۱۴۰۱ صحبت از سه سال آخر در میان هست

 94. با سلام
  بنده به منظور انجام خدمت سربازی از سوی مرکز نخبگان نیروهای مسلح (به عنوان سرباز نخبه) به وزارت نیرو معرفی شدم. به منظور حمایت از سرباز نخبگان، این مرکز برای کلیه سرباز نخبگان نامه عدم منع استخدام به منظور بکارگیری سرباز حین خدمت (بعد از انجام دوره آموزشی) صادر می نماید.
  قبل از انجام خدمت بیمه من بطور کامل رد شده است ولی با شروع خدمت، شرکتی که در آن کار میکنم به بهانه “ایجاد مشکل و منع قانونی” حاضر به همکاری در زمینه پرداخت حق بیمه بنده نیست.
  آیا واقعا و با وجود صدور نامه عدم منع استخدام از سوی مرکز نخبگان نیروهای مسلح، منع قانونی برای شرکت فعلی اینجانب به منظور پرداخت حق بیمه بنده در زمان انجام دوره خدمت اینجانب به وجود میآید؟
  آیا بند قانونی در زمینه حمایت از سرباز نخبگان وجود دارد یا خیر؟

  1. سلام خیر قانونی در این خصوص وجود ندارد، مگر اینکه آیین نامه استخدامي خاصی دستگاه مربوطه داشته باشد که امتیازاتی برای شما در نظر گرفته باشند.
   اگر مشمول مواد ۲۴ قانون سپاه یا ۳۷ قانون ارتش نباشید شما مشمول قانون کار هستید و باید حق بیمه برای شما منظور بشود.

 95. با سلام و ادب
  بنده طی 2 سال گذشته در 2 کارگاه بصورت تمام وقت بیمه پردازی کرده ام در یک کارگاه در هر سال سقف بیمه را پرداخت کرده ام و در کارگاه دیگر تقریبا نصف سقف دستمزد بوده است . الان مطابق گفته شما میانگین 2 سال آخر من باید حداقل به اندازه سقف بیمه پردازی یعنی حدود 18.5 میلیون تومان باشه درسته ؟
  ولی براساس محاسباتی که سایت تامین اجتماعی انجام میده میانگین دستمزد دوسال آخر را در حدود 12 میلیون نشون میده علت این مشکل کجاست . ؟
  ضمن اینکه از هرکسی سوال کردم پاسخ های متفاوت گرفتم – حتی کارشناس یکی از شعب اعلام کرد که وقتی در دوسال آخر 2 جا بیمه رد بشه مطابق ماده 34 قانون میانگین گیری میکنن و حقوق کمتر از میزان سقف می شود ….

  1. سلام بله درست میفرمائید.
   در صورت این اقدام میتوانید با یک شکایت فنی از سازمان به دیوان عدالت اداری حق خود را باز پس بگیرید.خیلی به اظهار نظر شفاهی کارکنان توجهی نکنید.

   1. ممنون از پاسخ شما
    مشکل اینه که حتما باید امسال بازنشسته بشم و به سال ۤآینده نخوره(بخاطر قانون جدید )
    از طرفی بخاطر سنم تا اول بهمن نمیتونم درخواست بدم تا درصورت اشکال سیستم بتونم شکایت تنظیم کنم . به نظرتون چه راه حلی بهینه ای میتونه وجود داشته باشه ؟

    1. سلام نگران نباشید، طرح افزایش دو سال به سن بازنشستگی فعلا منتفی شده است

     1. ایا کسی میشناسید که بتونه دقیقا مبلغ مستمری را مطابق قانون محاسبه کنه یا مطابق الگوریتم سایت بدونه که چطوری دارخ محاسبه میشه ؟

 96. سلام
  فرض کنید 2 نفر با حقوق مشابه : 30 سال سابقه در کارگاه اول دارند. ولی
  نفراول 15 سال سابقه در کارگاه دوم دارد
  و نفر دوم 5 سال سابقه از کارگاه دوم با حقوق مشابه 5 سال اخر نفر اول در کارگاه دوم دارد
  حالا حقوق بازنشستکی نفر اول با نفر دوم برابراست یا خیر ؟

  1. خیر
   میانگین حقوق هر کارگاه جدا محاسبه و در سنوات همان کارگاه ضرب میشه
   پس کسی که حق بیمه بیشتری داده و سالهای بیشتری در دو کارگاه بوده حق بیمه بیشتری هم دریافت میکنه

 97. باسلام
  بنده با 28 ونیم سال سابقه در کارگاهی مشغول بکار می باشم قصد دارم در یکی از شرکتهای ساختمانی بصورت نیمه وقت مشغول بکار شوم سئوال بنده این است آیا در کارگاه دوم بیمه شوم یا نه؟ ( حقوق بنده در کارگاه اول به سقف نرسیده است) ضمنا در موقع بازنشستگی مشکل خاصی برایم پیش نمی آید؟ ممنون از پاسخگویی کارشناس محترم

  1. سلام
   شما امکان بیمه پردازی در سه کارگاه را همزمان دارید و در زمان بازنشستگی مشکلی برای شما پیش نخواهد آمد.

 98. با سلام
  بنده کارمند دولت هستم و قصد دارم جهت افزایش حقوق بازنشستگی، از کارگاه دوم هم بیمه واریز کنم. بنظر شما زمان واریز حق بیمه از کارگاه دوم را فقط دوسال آخر انجام بدهم یا اینکه زودتر شروع کنم؟

  1. سلام همانطور که قبلا هم در پست های متعدد گفتیم ، این کار رو زودتر شروع کنید
   سازمان تامین اجتماعی جهش های یکباره در میزان بیمه پردازی صرفا در دو سال آخر رو قبول نداشته و سال‌های بیشتری برای میانگین گیری به عقب بر میگرده، پس این کار رو زودتر شروع کنید

 99. سلام من در کارخانه ای با شغل سخت و زیان اور کار میکنم و سال 20 ام هستم اگر در شرکتی که خود دارم و عضو ههیت مدیره هستم حق بیمه واریز کنم میزان حقوق بنده افزایش میابد

  1. سلام
   در هر حال ملاک محاسبه مستمری دو سال اخر حق بیمه میباشد. اما حتما دقت داشته باشید جهش یکباره مبلغ بیمه پردازی در دو سال اخر رو بیمه به راحتی نخواهد پذیرفت

   1. سلام شما میفرمایید محاسبه مستمری فقط 2 سال اخر خدمت ملاک قرارمیگیرد پس کسی که صرفا جهت بازنشستگی میخاهد اقدام کند : فقط 2 سال اخر را از 2 یاچند کارگاه بیمه رد کند ونیازی نیست که سالهای بیشتری را به تامین اجتماعی پول پرداخت کند

    1. سلام منظورم را اشتباه متوجه شدبد، باید بیمه را ۳۰ سال پرداخت کنید اما مبلغ ریالی که زمان بازنشستگی به شما پرداخت میشه ملاک میانگین دو سال اخرتون هست

 100. سلام
  پدر بنده 19 سال و 6 ماه به عنوان جوشکار در کارخانه کار کرده و مابقی بیمه خود را تا 31 سال در مشاغل عادی کار کرده و الان حدود 15 سال است که بازنشسته است و حداقل حقوق یعنی 4200000 دریافت میکند با توجه به اینکه 19 سال و 6 ماه اول سابقه ایشان به صورت سخت و زیان آور بوده است آیا امکان اعتراض به حقوق ناچیز ایشان و افزایش آن است؟

  1. سلام
   خیر مشاغل سخت و زیان اور از باب میزان سابقه 1.5 برابر محاسبه میشوند نه دستمزد

 101. با سلام و خداقوت
  بنده شاغل هستم و قبل از رفتن بخدمت سربازی دارای سابقه کاری هستم و به همین دلیل دوران دو سال خدمت سربازی توسط تامین اجتماعی بدون پرداخت حق بیمه به سوابقم اضافه شد.
  در ایام سربازی نیز در همان کارگاه و یک کارگاه دیگر با یک کد بیمه دیگر که بنام خودمم هست برایم بیمه رد شده است و تامین اجتماعی می گوید بیمه های حین سربازی و قبل از که یک کد بیمه دیگر دارند بایستی حذف شوند و چنانچه حذف شوند سابقه سربازی نیز حذف و مجددا بایستی با پرداخت هزینه بیمه آنرا برایم منظور کنند.
  و همچنین عنوان میدارند چون این لیست ها قبل از مکانیزه بوده و ناشی از فرم 6 و 3.1 است و با یک کد بیمه دیگر است چنانچه مدارک مربوطه پرداخت بیمه این ایام را ارایه نکنم آنها حذف خواهد کرد.
  سوابق مربوط به کد بیمه دیگر مربوط سال 1368 هستند و بنده هیچ مدرکی در دست ندارم اما افرادی که مالک آن کارگاه هستند الآن در قید حیات هستند و می توانند شاهدت بدهند اما باز مورد پذیرش تامین اجتماعی نیست.
  یعنی علاوه بر پرداخت هزینه بیمه ایام سربازی و حدود 9 ماه از سوابق پرداخت شده اینجانب حذف خواهند شد.
  لطفا بفرمایید برای چلوگیری از این اقدام چکار کنم. با تشکر فراوان

 102. سلام
  من ۷ ۸ سال پیش در شرکتی پاره وقت کار میکردم و بیمه هایی که برام رد شده ماهانه ۱۹ تا ۲۲ روز است.
  راهی هست هزینه این روزها رو پرداخت کنم ماه های آن سال ها ۳۰ و ۳۱ روزه بشن؟
  ممنون

  1. سلام
   نه متاسفانه
   همانطور که خودتان گفتید پاره وقت کار کردید اگر تمام وقت کار میکردید میشد کاری کرد

   1. سلام
    قرارداد تمام وقت داشتم ولی دانشجو بودم در ماه های اول سال همه بیمه هایم کامل ریخته شده (چون مرخصی حساب شده) در ماه های انتهایی سال چون دیگر مرخصی نداشتم غیبت محاسبه شده و بیمه ها ۱۹ روز و ۲۰ روز و فلان رد شده.
    راهی برای اصلاح آن ماه ها نیست؟

    1. سلام همانطور که خودتون فرمودید چون دانشجو بودید و حضور واقعی در محل کارگاه هم نداشته اید لذا امکان اصلاح وجود ندارد
     بطور کلی این پروسه در تامین اجتماعی برای اشخاصي که ۳۰ روزه بودند و کارفرما تخلف کرده مثلا ۲۰ روزه رد کرده، هم بر فرض اثبات در اداره کار امری نفس گیر و سخت هست و تامين اجتماعي معمولا زیر بار نمیره

 103. من الان 14سال سابقه بیمه دارم منتهاسابقه اصلی 14سال هستش ازارومیه باشغل حسابدار ردشده سابقه دوم 7سال هست ازبوشهربعنوان مدیرعامل ردشده که این 7سال بصورت همزمان بوده یعنی برای ماههای 30و31و29روزهمزمان بوده این توآینده منظورم دوسال کارم به مشکل برنمیخورم ممنون ازراهنماییتون

  1. سلام
   با توجه به بعد مسافت تامین اجتماعی می‌تواند طبق دستورالعمل ۵۳۳ حق بیمه شما در کارگاه دوم را ملغی کند….

   1. سلام به نظرتون من بیمه ارسالی ازبوشهرروکنسل کنم یابذارم 5سال اتمام کارکردم کنسلش کنم راهکارش چیست

     1. من الان 14سال سابقه بیمه دارم منتهاسابقه اصلی 14سال هستش ازارومیه باشغل حسابدار ردشده سابقه دوم 7سال هست ازبوشهربعنوان مدیرعامل ردشده که این 7سال بصورت همزمان بوده یعنی برای ماههای 30و31و29روزهمزمان بوده این توآینده منظورم دوسال کارم به مشکل برنمیخورم ممنون ازراهنماییتون
      نوشتیدکه یکی ازبیمه ها روتامین اجتماعی بخاطر بعدمسافت میتونه ملغی کنه چون بنده توشرکت بوشهر مدیرعامل هستم وماهانه 5روزازشرکت ارومیه مرخصی میگیرم اماهردوشرکت بیمه منوکامل ردمیکنه الان راهکارچیه هرکدومو15روزش کنم یابیمه بوشهری روکنسل کنم یابذارم دوسال مونده به بازنشستگی یکی ازبیمه هاروکنسل کنم یاهمینجوری فعلاادامه بدم ممنون

     2. ببینید اگر در کارگاه بوشهر هم حضور پیدا می‌کنید فعلا برای استفاده از غرامت احتمالی حوادث و … ملغی نکنید و پیشنهاد میشه به تعداد روزهایی که حضور پیدا می‌کنید در بوشهر بیمه رد بشه

 104. در مورد پرداخت بیمه از دو کارگاه اگر یکی از این دو حداقل و دیگری حداکثر (۷ برابر) را واریز کند مشکلی برای من یا هر یک از شرکت ها پیش می‌آید؟

  1. سلام خیر هیچ مشکلی بوجود نمی آید
   منتهی مد نظر داشته باشید پرداختی بالاتر از حداکثر در زمان بازپرداخت به شما ملاک عمل قرار نخواهد گرفت

 105. سلام.وقت بخیر. لطفا مزایای پردتخت حق بیمه در دو کارگاه را نام ببرید.ممنون

  1. سلام
   بطور کلی پرداخت حق بیمه در دو کارگاه در زمان باز پرداخت های سازمان تامین اجتماعی کاربرد دارد و جمع پرداختی های در کارگاه های مختلف ملاک پرداخت به بیمه پرداز قرار می‌گیرد.
   مثل بیمه بیکاری
   بازنشستگی
   مستمري بازماندگان
   غرامت دستمزد و….

 106. سلام و وقت بخیر من در شهریور ماه در یک شرکت شش روز و چند روز بعد در یک شرکت دیگر مشغول به کار شدم شرکت اولی شش روز و شرکت دوم سی و یک روز بیمه مرا واریز کردن آیا مشکلی پیش میاد یا نه ممنون

  1. سلام
   نگران نباشید مشکلی وجود نداره
   در قانون تامين اجتماعي تا سه کارگاه همزمان، امکان واریز حق بیمه وجود دارد

 107. سلام بنده تقریبا28سال سابقه دارم با 60سال سن اگر الان در دو کارگاه حق بیمه پرداخت کنم به مشکلی بر نمی‌خورم لطفاً راهنمایی کنید
  ممنون

 108. سلام بنده تقریبا28سال سابقه دارم با 60سال سن اگر الان در دو کارگاه حق بیمه پرداخت کنم به مشکلی بر نمی‌خورم لطفاً راهنمایی کنید
  ممنون

 109. باسلام من روزهای آخر بازنشستگیم هست در سال 1399 در دو کارگاه کار کرد ه ام و در هردو جا بیمه رد شده است.آیا در سال 1399مجموع حقوق دو کارگاه برایم در نظر گرفته میشود برای محاسبه حقوق بازنشستگی یا حهش بحساب آمده و 5 سال آخر ملاک محاسبه حقوق بازنشستگی خواهد شد لطفا راهنمایی بفرمایید

  1. سلام اساسا طبق قانون باید جمع دو سال اخیر پرداختی ها محاسبه بشه اما همونطور که خودتون گفتید اگر جهش داشته باشه تامین اجتماعی تا 5 سال یا حتی بیشتر هم به عقب بر میگرده که در اونصورت تنها راه حل گرفتن رای از دیوان هست.
   در صورت نیاز به یک لایحه مستدل و قانونی میتوانید از تیم کارشناسی ما جهت تنظیم لایحه غیر حضوری کمک بگیرید.

  2. باسلام وسپاس بابت توضیحات مفید شما ؛ واقعاً اینکار سازمان تامین اجتماعی یک شیادی ودزدی بزرگ بوده که توسط سایر شیادها و دزدان پشتیبانی میگردد!واقعاً مضحکه شما در دوجای مختلف برای دوکارفرمای جدا ازهم زحمت میکشید و ازدستمزد حقوق ماهانه شما درصدپرداختی سهم بیمه شده کسر و به سازمان پرداخت میگردد اما چون مثلاً از زمان ۱۵سال سابقه تا ۲۵سال سابقه این اتفاق افتاده در نتیجه زمان بازنشستگی بخاطر مشغول بودن دریک کارگاه سازمان کلاهبرداری نموده و همه حق و حقوق یک کارگاه شما رو میخوره و هیچ قانونی درحمایت پولهای پرداختی شما طی آن سالیان وجود نداره!!شغلهای دفتری که کمتر مورد حادثه از کارافتادگی و خسارت میشوند درواقع یک پول مفت از حقوقشان هرماه سازمان تامین اجتماعی میدزده! هرچند که اگر غیر ازین بود باید به قوانین کشور شک کرد! تو کشوری که اگر دزد وارد خونه شما بشه و برای دستگیری دزد اونو کتک بزنی باید بهش دیه پرداخت کنی!! احقاق حق فقط یک سراب خواهد بود

 110. سلام
  من طی سالهای ۹۴ و ۹۵ در دو کارگاه مشغول به کار بودم.ولی بعد از آن در یک کارگاه مشغول بودم.آیا آن دوسال که حق بیمه دوبار واریز شده برای من مزیتی دارد؟

  1. سلام اگر منتهی به دو سال آخر بازنشستگی شما نبوده اند عملا فایده ای جز رزومه کاری برای شما نخواهد داشت

 111. با سلام
  من در دو کارگاه هم زمان 20 سال سابقه کار دارم و در هردو کارگاه به صورت جدا گانه به مدت 5 سال سقف بیمه پرداخت میشده است اکنون در صورت بازنشستگی با همین 20 سال سابقه میزان حقوق دریافتی من چقدر خواهد بود با تشکر

  1. سلام طبق قانون تامين اجتماعي
   در صورت پرداخت از دو یا سه کارگاه فقط یک سابقه لحاظ میشه
   اما میزان مزد ها با هم جمع میشه ولی در هر حال نمیتونه از سقف بیمه تجاوز بکنه

 112. سلام.در صورتی که بیمه کارگاه باشم میتوانم بیمه رانندگان هم باشم؟

  1. سلام در قانون تامین اجتماعی میتوان از سه کد کارگاه مختلف حق بیمه رد کرد

 113. سلام این که میفرمایید دو سال اخر مبنای بازنشستگی است یعنی 28 سال قبل از آن پرداختی بیمه هرچی باشه فرقی نداره؟

  1. سلام
   درسته،
   تنها در صورتی که در دو سال آخر نسبت به سال‌های قبل جهش قابل توجهی در بیمه پردازی انجام شده باشه تامین اجتماعی سال‌های بیشتری به عقب بر میگرده

 114. سلام من کارمند اداره دولتی هستم و با سابقه 15 سال خدمت و میخواهم با 20 سال بازنشسته شوم .خانم بوده و حقوق 6 میلیونی دارم.ایا می تونم از الان یک کارگاه پیدا کنکم برای ریختن بیمه ؟

  1. سلام بطور کلی تامین اجتماعی میانگین حق بیمه دو سال اخر را ملاک عمل قرار میدهد مگر اینکه جهشش غیر معمولی در پرداختی دو سال اخر مشاهده کند

 115. سلام من در کارخانه ای کارمیکنم که برای فروردین ماه از روزی که سرکارمی آییم بیمه رد میکنند یعنی اگر از پنجم ماه سرکاربرویم 5روز اول را محاسبه نمیکنند وبیمه نداریم میخواستم بدونم چرا تامین اجتماعی به این موارد گیر نمیدهد وچون الان اونجا دارم کارمیکنم چه راهی پیشنهاد میکنید برایاینکارشون

  1. سلام بطور کلی تامین اجتماعی وظیفه ای برای این کار ندارد تنها در صورتی که بازرس تامین اجتماعی شما را در کارگاه مشاهده کند بیمه رد میشود.
   در خصوص تعطیلی 5 روز اول باید بیمه رد کنند
   اگر رد نشود با مراجعهب ه اداره کار در این خصوص رای صادر میشود

 116. سلام . من در ماههای اخر خدمت هستم . در حال حاضر از سه کارگاه بیمه رد میکنم . ایا در زمان بازنشستگی مجموع هر سه کارگاه را محاسبه میکنند . و اگر اینطور نیست کدام مبلغ را محاسبه اصلی قرار میدهند . چون یکی از پرداختی های من معادل ۹ میلیون است و دو پرداخت دیگر ۴۸00 هستند . لطفا راهنمایی بفرمایید .

  1. سلام
   از لحاظ میزان مزد میانگین پرداخنی دو سال اخر قبل ا بازنشستگی ملاک عمل خواهد بود. اما دقت کنید در صورت تغییر غیر متعارف در دو سال اخر سازمان تامین اجتماعی سالهای بیشتری برای میانگین گرفتن به عقب بر میگردد.

   1. سلام
    آیا تامین اجتماعی پرداختی ها را نسبت به سال های حضور در هر کارگاه نمی سنجد ؟ مثلا همین دوست عزیز چنانچه در کارگاه اول که 9 میلیون میگیرد 5 سال و در کارگاه دوم که 4/800 میگیرد 30 سال و کارگاه سوم 10 سال سابقه پرداخت دارد آیا متوسط این 3 پرداختی در هر ماه ملاک است و یا تنها پرداختی های صورت گرفته در دوسال آخر و بر اساس سال های حضور در هر کارگاه ؟؟ و اگر کسی فرضا در سال های قبل همزمان در چند کارگاه حضور و حق بیمه پرداخت نموده و اکنون و در 2 سال آخر تنها در یک کارگاه حضور دارد تکلیف آن همه اضافه واریزی به تامین اجتماعی چه می شود ؟

    1. سلام در هر حال تامین اجتماعی در اینصورت به سالهای قبل رجوعی نمیکند و فقط همان دو سال آخر را محاسبه میکند. البته در بودجه سال 1401 صحبت از میانگین گیری 3 سال آخر نیز مطرح است

 117. سلام من تا زمان بازنشستگگی 5 سال دیگه دارم اگه الان در کارگاه دیگری مشغول بکار بشوم وحقوق ومزایا بگیرم این بیمه در زمان بازنشستگی بدردم میخوره

  1. سلام، بله حتما
   میانگین مزد دریافتی شما در دو سال آخر مبنای پرداخت حقوق بازنشستگی شما خواهد شد

 118. باسلام و احترام
  بنده به مدت 15 سال هست که از دو جا حق بیمه پرداخت میکنم یعنی دو جا شاغل هستم الان به مدت 10 ماه هست که بیمه سوم هم دارم واریز میکنم با شرایط موجود اگر تا زمان بازنشستگی 3 بیمه ای باشم (که هر سه بیمه نیز حداقل میزان یعنی همان هفت ساعت و بیست دقیقه کاری در نظر گرفته شده) حقوق و مزایای اینجانب(بدلیل پرداخت حق بیمه بیشتر) زمان بازنشستگی بیشتر خواهد بود ؟
  سپاسگزارم

  1. سلام دقت داشته باشید در هر حال هر روز را تامین اجتماعی یک روز سابقه محاسبه میکند فارغ از اینکه از یک , دو یا سه جا بیمه رد کنید.
   تنها مزیت این کار این است که مزد های این سه محل با هم جمع میشود و در زمان بازنشستگی (دو سال آخر) مبنای پرداخت سازمان تامین اجتماعی قرار میگیرد آن هم تا جایی که سقف را رد نکند.

   1. سلام
    در حال حاضر تامیین اجتماعی مجموع حقوق ٢ سال اخر در چند کارگاه را قبول ندارد هر کارگاه را مستقلا بر اساس سابقه همان کارگاه بازنشسته کرده و مستمعری‌ها را با هم جمع می‌کند

    1. در صورتی که سابقه ها برابر باشد جمع مزد ها لحاظ میشه و در ثورتی که سابقه ها متغیر باشن مثلا یکی ده روز در ماه یکی ۳۰ روز در ماه فرمایش شما صحیح میباشد

 119. سلام وعرض ادب ،ممنون از راهنمائیهای خوبتان.
  اگر در کارگاهی همسر گارفرما وبرادر همسرو برادر کارفرما مشغول کار باشند وسختی کار نیز به آنها تعلق میگیرد آیا همسرکارفرما می تواند تقاضای بازنشستگی 20 سال سختی کارکند

  1. سلام
   زمانی که کارگاه از حالت خانوادگی خارج میشود مثل الان, کلیه قوانینی که برای اشخاص عادی در موضوع بیمه قابل استفاده است برای ایشان نیز قابل استفاده است و تفاوتی از این حیث ندارند.

  2. سلام وقت بخیر بنده بیمه تامین اجتماعی هستم خانمم درحال کار هست میخواد بیمه بشه از بیمه اجباری هست خارج بشه برا بیمه یا مشکلی نداره ممنون میشم راهنمایی کنین

   1. با سلام و احترام
    سرایدار مدرسه هستم ، و باید تمام وقت در محل کار هم نظافت هم نگهداری از اموال خدمت کنیم مرخصی هم نمی توانیم بگیریم و باید جانشین معرفی کنیم.
    قانون تامین اجتماعی و بازنشستگی برای کسانی که تمام وقت محل کار حضور دارند و کار دوم نمی توانند،انتخاب کنند
    سابقه کمتر، بازنشستگی تاثیری دارد زودتر از30سال محاسبه شود.

 120. سلام.بنده مدت ۳۰سال در باشگاه بدنسازی پیش برادرم بعنوان دفتردارونظافت چی مشغول به کاربوده و درحال حاظربدون هیچ دلیلی اخراج کرده وبعدازیکسال که شکایت کردم تازه میگن کارگاه خانوادگی هسته و چیزی تعلق نمی گیره.درصورتی که مدت ۵سال هم قرارداد رسمی اداره کار دارم با ایشون .راهنمایی کنین

  1. سلام
   همانطور که خودتان فرمودید در کارگاه برادرتان مشغول به کار بودید لذا مشمول قانون کار هستید و صرفا کارگاههایی که خویشاوندان نسبی درجه 1 از طبقه اول در آن مشغول به کار باشند (مثلا به کارفرمایی پدر یا مادر) مشمول ماده 188 قانون کار و کارگاه خانوادگی هستند.
   شما همچنین جهت اطلاعات تکمیلی میتوانید پست زیر را مطالعه کنید.
   https://www.kar-tamin.ir/%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%af%da%af%db%8c-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f

   1. باسلام
    بنده در سال72 در تابلونویسی مشغول بودم ودو سال برای من بیمه رد میشدوهمزمان در یک پیمانکاری ساختمانی هم مشغول بودم که اونجا هم 4 ماه برام بیمه رد میشد …. الان که نزدیک بازنشستگی هستم اون چهارماه بیمه پیمانکاری حساب میشه ؟ یعنی به اون دو سال اضافه میشه یا خیر؟منظورم اینه که 24 ماه بیمه تابلو نویسی ووچهارماه بیمه پیمانکاری میشه 28 ماه؟

    1. سلام
     طبق قانون تامین اجتماعی تا سه کارگاه امکان بیمه پردازی همزمان وجود داره اما از نظر سابقه فقط یکیش منظور میشه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا