حوزه عمومی حقوق کار

شرایط و سهم مستمری بازماندگان تامین اجتماعی و زمان برقراری

طبق ‌ماده ۸۱ قانون تامین اجتماعی بازماندگان واجد شرایطی متوفی که استحقاق دریافت مستمری را خواهند داشت عبارتند از:

۱- عیال دائم بیمه شده متوفی مادام که شوهر اختیار نکرده است.

تبصره ۱ [اصلاحی ۱۳۷۴/۰۶/۲۱]- همسران بیمه شدگان متوفی که شوهر اختیار نموده‌اند (‌عقد دائم) در صورت فوت شوهر دوم، توسط تأمین اجتماعی مجدداً به آنها ‌مستمری پرداخت خواهد شد. بار مالی ناشی از این تبصره از محل سه درصد (۳%) کمک دولت به بیمه‌شدگان تأمین خواهد شد.

‌آیین‌نامه اجرائی این قانون ظرف مدت دو ماه توسط سازمان تأمین اجتماعی پیشنهاد و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

۲- فرزندان متوفی در صورتی که سن آنان کمتر از هیجده سال تمام باشد و یا منحصرأ به تحصیل اشتغال داشته باشند یا به علت بیماری یا نقص‌ عضو طبق گواهی کمیسیون پزشکی موضوع ماده ۹۱ این قانون قادر به کار نباشند.

۳- پدر و مادر متوفی در صورتی که اولاً تحت تکفل او بوده ثانیاً سن پدر از شصت سال و سن مادر از پنجاه و پنجسال تجاوز کرده باشد و یا آنکه به تشخیص کمیسیون پزشکی موضوع ماده ۹۱ این قانون از کار افتاده باشند و در هر حال مستمری از سازمان دریافت ندارند.

سهم مستمری بازماندگان

میزان مستمری همسر بیمه شده متوفی معادل پنجاه درصد مستمری استحقاقی بیمه شده است و در صورتی که بیمه شده مرد دارای چند همسر دائم باشد مستمری به تساوی بین آن ها تقسیم خواهد شد. میزان مستمری هر فرزند بیمه شده متوفی معادل بیست و پنج درصد مستمری استحقاقی بیمه شده می باشد و در صورتی که پدر و مادر را از دست داده باشد مستمری او دو برابر میزان مذکور خواهد بود. میزان مستمری هر یک از پدر و مادر متوفی معادل بیست درصد مستمری استحقاقی بیمه شده می باشد. مجموع مستمری بازماندگان بیمه شده متوفی نباید از میزان مستمری استحقاقی متوفی تجاوز نماید هرگاه مجموع مستمری از این میزان تجاوز نماید سهم هر یک از مستمری بگیران به نسبت تقلیل داده می شود و در این صورت اگر یکی از مستمری بگیران فوت شود یا فاقد شرایط استحقاقی دریافت مستمری گردد سهم بقیه آنان با توجه به تقسیم بندی مذکور در این ماده افزایش خواهد یافت و در هر حال بازماندگان بیمه شده از صد درصد مستمری بازماندگان متوفی استفاده خواهند کرد.

منظور از مستمری اسحقاقی بیمه شده متوفی مستمری حین فوت او می باشد. در مورد بیمه شدگانی که در اثر هر نوع حادثه یا بیماری فوت شوند، مستمری استحقاقی عبارت است از مستمری که برای بیمه شده از کار افتاده کلی حسب مورد برقرار می شود.

شرایط پرداخت مستمری بازماندگان

در ده سال آخر قبل از فوت، حداقل یک سال سابقه و حداقل نود روز آن در سال آخر باشد در این صورت مستمری کامل به بازماندگان تعلق می گیرد. یا حداقل بیست سال سابقه بیمه قبل از فوت داشته باشد به بازماندگان مستمری تعلق می گیرد و یا در صورت داشتن سابقه بین ده تا بیست سال به نسبت سنوات مستمری به بازماندگان تعلق می گیرد و یا اگر سابقه متوفی بین یک تا ده سال باشد غرامت مقطوع به بازماندگان تعلق خواهد گرفت.

زمان برقراری مستمری بازماندگان

زمان برقراری مستمری بازماندگان از تاریخ فوت متوفی می باشد لیکن در جایی که کارفرما حق بیمه متوفی را بطور کامل پرداخت نکرده باشد سازمان تامین اجتماعی مستمری بازماندگان را برقرار نمی کند که شاکیان ناگزیر بدواً به هیأتهای موضوع ماده 157قانون کار مراجعه و هیأتهای مذکور در صورت احراز رأی به محکومیت کارفرما به پرداخت حق بیمه در وجه صندوق تأمین اجتماعی صادر می نمایند،اما از آنجائی که بعد از صدور رای در هیات های حل اختلاف اداره کار و محکومیت کارفرما به پرداخت بیمه های معوقه متوفی و صدور اجرائیه بعد از قطعیت رای سازمان تامین اجتماعی در اکثر مواقع از اجرای رای خوداری می کند که بازماندگان متوفی برای الزام سازمان تامین اجتماعی به اجرای رای،مجبور به شکایت از سازمان تامین اجتماعی مربوطه در دیوان عدالت اداری می شوند که گاهاً ممکن است این موضوع بیش از یک سال به طول بیانجامد که بعد از الزام سازمان تامین اجتماعی به اجرای رای توسط دیوان عدالت اداری سازمان تامین اجتماعی در اکثر مواقع پرداخت مستمری به بازماندگان را از زمان اجرای رای در نظر می گیرد و از تاریخ فوت متوفی در نظر نمی گیرد و معوقات آن را به بازماندگان پرداخت نمی کند در صورتی که عدم پرداخت حق بیمه از ناحیه کارفرما در زمان مقرر نمی تواند سبب تضییع حقوق کارگر و بازماندگان وی گردد و دادنامه شماره791هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ1398/04/18 به پرداخت مستمری به بازماندگان از تاریخ فوت تاکید دارد.

رضا مهاجر

نزدیک به 20 سال سابقه تجربی در زمینه منابع انسانی - آماده پاسخگویی و مشاوره به کاربران محترم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا