مواد قانونی تاثیرگذار آیین دادرسی کار الکترونیکی

آیین دادرسی کار فصل دوازدهم

مواد قانونی تاثیرگذار آیین دادرسی کار الکترونیکی

مواد قانونی تاثیرگذار آیین دادرسی کار الکترونیکی در حضور نمایندگان خواهان و خوانده در جلسه:

بند ز ماده 120 آیین دادرسی کار الکترونیکی: درصورتی که دادخواست خواهان توسط نماینده خواهان تسلیم گردد ابتدا خواهان باید از طریق صفحه شخصی (کارپوشه اختصاصی) خود در سامانه , نسبت به اعطای نمایندگی به وی اقدام نماید. نماینده باید از قبل در سامانه ثبت نام کرده و دارای حساب کاربری باشد. در این صورت نام , نام خانوادگی , شناسه ملی , شماره شناسنامه , نام پدر , تاریخ تولد و اقامتگاه نماینده مشتمل بر نشانی , کد پستی , شماره تلفن و شماره همراه در دادخواست قید گردد . ضمنا باید سند مثبت نمایندگی وی در قسمت مربوطه بارگذاری گردد.

ماده 121 آیین دادرسی کار الکترونیکی: حضور نماینده در جلسه رسیدگی از سوی خواهان و خوانده منوط به اعطای نمایندگی الکترونیکی از طریق سامانه جامع روابط کار میباشد. اگر مرجع رسیدگی کننده در اعطای نمایندگی از طریق سامانه و یا اصالت سند عادی بارگذاری شده ای که به موجب آن نماینده معرفی شده است تردید کند باید از اصیل در خصوص اسن موضوعات استعلام نماید.

ماده 124 آیین دادرسی کار الکترونیکی: ابلاغ زمان و مکان رسیدگی به دعوا و ابلاغ اوراق دعوا از جمله دادخواست و ضمائم آن و احکام صادره به خوانده به صورت الکترونیکی و به صفحه شخصی (کارپوشه اختصاصی) او صورت خواهد گرفت.

مواد قانونی تاثیرگذار آیین دادرسی کار الکترونیکی 1
مواد قانونی تاثیرگذار آیین دادرسی کار الکترونیکی در ابلاغ زمان و مکان جلسه رسیدگی:
ابلاغ دعوتنامه وزارت کار

ماده 126 آیین دادرسی کار الکترونیکی: در صورت عدم عضویت خوانده در سامانه جامع روابط کار از وی به طور کتبی دعوت به عمل می آید تا حداکثر ظرف مدت یک هفته کاری نسبت به عضویت در سامانه و دریافت حساب کاربری و رویت دعوتنامه ها و اوراق صادره و پیگیری پرونده خود اقدام نماید. تمامی مقررات مربوط به ابلاغ فیزیکی اوراق دعوا (مواد 38 تا 53 آیین دادرسی کار) در ابلاغ این دعوتنامه باید رعایت گردد.

تبصره ماده 126 آیین دادرسی کار الکترونیکی: در ابلاغ فیزیکی برای سامانه فاصله ابلاغ و روز جلسه کمتر از ده روز کاری نخواهد بود.

ماده 128 آیین دادرسی کار الکترونیکی: دعوتنامه در دو نسخه صادر میشود. یک نسخه از آن به خوانده بصورت فیزیکی ابلاغ می شود و در نسخه دیگر رسید اخذ می شود. این نسخه باید در پرونده الکترونیکی مربوط در سامانه جامع روابط کار بارگذاری شود. فقدان این برگه در پرونده الکترونیکی به منزله عدم ابلاغ دعوتنامه است.

مواد قانونی تاثیرگذار آیین دادرسی کار الکترونیکی مربوط به پذیرش خوانده در جلسه رسیدگی:
استعفا و اتمام همه چیز در مورد خاتمه قرارداد كار

ماده 129 آیین دادرسی کار الکترونیکی: خودداری از عضویت خوانده در سامانه جامع روابط کار به منزله استنکاف از قبول اطلاعیه ها و اوراق دعوا است.

ماده 130 آیین دادرسی کار الکترونیکی: حضور خوانده در جلسات رسیدگی منوط به عضویت او در سامانه جامع روابط کار است.در هر حال عدم اضویت خوانده در سامانه مذکور و در نتیجه عدم حضور او در جلسات رسیدگی مانع رسیدگی مراجع حل اختلاف نخواهد بود, ولی در صورت اخیر در تمامی مراحل رسیدگی به پرونده , دعوتنامه موضوع ماده 127 با رعایت مقررات مربوط به ابلاغ فیزیکی اوراق دعوا (مواد 38 تا 53 آیین دادرسی کار) به خوانده ابلاغ خواهد شد.

ماده 131 آیین دادرسی کار الکترونیکی: وصول الکترونیکی اوراق الکترونیکی اوراق دعوا به حساب کاربری مخاطب در سامانه جامع روابط کار, ابلاغ محسوب می شود. ورود به سامانه از طریق حساب کاربری و رویت اوراق به منزله رسید است , در این صورت , این ابلاغ واقعی محسوب خواهد شد. رویت اوراق و اطلاعیه ها در سامانه , با زمان و سایر جزئیات ثبت می شود.

تبصره ماده 131 آآیین دادرسی کار الکترونیکی: در ابلاغ الکترونیکی چنانچه مخاطب ابلاغ ثابت نماید که به لحاظ عدم دسترسی یا نقص در سامانه رایانه ای و سامانه مخابراتی از مفاد ابلاغ مطلع نشده است ابلاغ باطل شده محسوب می شود.

مواد قانونی تاثیرگذار آیین دادرسی کار الکترونیکی

همه چیز در خصوص آیین دادرسی کار

لینک مستقیم به سامانه جامع روابط کار
مواد قانونی تاثیرگذار آیین دادرسی کار الکترونیکی 2

دانلود کل متن آیین دادرسی کار + الحاق فصل دوازدهم به آیین دادرسی کار (آیین دادرسی الکترونیکی کار) مصوب جلسه 278 مورخ 1397/10/23 توسط وزیر کار به شماره 706 مورخ 1398/01/05 به پیشنهاد شورای عالی کار

مقالات مرتبط

پربازدیدترین‌های ماه

جرائم و مجازاتهای مقرر در قانون کار

مواد قانون کار که در صورت عمل نکردن به آنها موجب مجازات میشود عبارتند از مواد: 6 – 38 – تبصره ماده 41 – 45 – 52 – 59 – 61 – قسمت اول و دوم ماده 78 – 75 – 77 – 79 – 80 – 81 – 82 – 83 – 84 – 87 – قسمت اول ماده 89 – 90 – 91 – 149 – 151 – 152 – 153 – 154 – 155 –

دستور موقت در دیوان عدالت اداری

یکی از موارد مهم دادرسی دیوان عدالت اداری بحث دستور موقت است که از مواد 34 تا 40 و ماده 73 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری اختصاص به بیان شرایط و احکام و آثار صدور دستور موقت دارد

دادنامه 1081 هيات عمومي ديوان عدالت اداري

ماده 25 قانون كار نيز،‌ بنوعي ضمانت اجراي قراردادهاي مدت موقت مي باشد كه در آن ماده، حق فسخ يكجانبه قرارداد مدت موقت يا كار معين، از سوي هريك از طرفين را به تنهايي سلب نموده است.

قانون كار و دانشگاه آزاد اسلامي

قانون كار و دانشگاه آزاد اسلامي: اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامي در جلسات 102و127و128و131 شوراي انقلاب فرهنگي كه به ترتيب در تاريخ 65/11/7و66/7/21و66/8/11 تشكيل شده به تصويب رسيد كه در اين رابطه با توجه به فرمان مورخ 1363/12/6 حضرت امام (ره) مبني …

جریان دادرسی در جلسه رسیدگی

در دادرسی مدنی،جلسه اول دادرسی جلسه ای است که موجبات رسیدگی فراهم بوده و خوانده امکان فرصت و امکان انجام دفاع را داشته باشد. نظر به اینکه در آیین دادرسی کار،جلسه اول رسیدگی تعریف نشده است،بنابراین طبق اصول تعریف مزبور در دادرسی کار نیز منطبق است؛علی الاصول ختم جلسه اول همراه ختم مذاکرات طرفین….

با کارشناسان ما در ارتباط باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *